Dovolená se letos dá kvůli covidu-19 plánovat s jistotou jen obtížně. Přesto platí, že v zemích Evropské unie má člověk nárok na zdravotní péči jako doma. Dále platí, že spoléhat se pouze na zdravotní pojištění hrazené v Česku se v zahraničí může hrubě nevyplatit. Proto je vždy třeba uzavření cestovního pojištění.

„V zemích EU a osmi dalších má český pojištěnec nárok na péči v rozsahu odpovídající službě pro domácí. V případě covidu-19 nehraje roli, jakou barvu rizikovosti tato země má v českém cestovním semaforu,” vysvětluje výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR [SZP ČR] Martin Balada.

Mezi země, které se zavázaly poskytovat českým pojištěncům zdravotní péči patří kromě unijních zemí také státy EHP [Norsko, Lichtenštejnsko, Island]. A dále Švýcarsko, Makedonie a Srbsko, s formulářem také Černá Hora a Turecko. Podle Martina Balady by lidé měli dále vědět, že pokud budou chtít provést test na covid-19 na vlastní žádost, pak jej budou muset také s největší pravděpodobností zaplatit.

„Stejně tak nelze počítat s žádnou finanční pomocí v případě povinné karantény,” říká.

Dodává, že je určitě namístě opatrnost u cest do mimoevropských zemí. A to zejména těch, kde se nemoc stále šíří. Jako je například Brazílie, USA, ale třeba i Indie. V případě těchto zemí totiž čeští občané jako občané ztrácejí nárok na zdravotní péči. Musejí počítat buď s tím, že zdravotní péče nemusí být dostatečně kvalitní [Indie], anebo může být i kvalitnější než v ČR, ale také podstatně dražší [USA].

„Rozhodně by se lidé před cestou měli připojistit u komerčních pojišťoven, a také si ověřit, zda u některých z rizikových zemí není výluka z plnění,” varuje Martin Balada.

Uzavření cestovního pojištění je nutné i do EU

Uzavřít cestovní pojištění by lidé měli i při cestách do Evropské unie. Spoléhat se i třeba jen při pobytu v zemích Evropské unie pouze na Evropský průkaz zdravotního pojištění [EHIC] totiž není na místě.

„EHIC nekryje povinnou spoluúčast za zdravotní péči, hospitalizaci, repatriaci a v případě čerpání ošetření od nesmluvního zařízení pak kmenová zdravotní pojišťovna uhradí náklady v českých cenách,“ říká analytik neživotního pojištění skupiny Partners Jiří Matusík.

To znamená, pokud českého občana například v Rakousku ošetří v tamějším nesmluvním zdravotnickém zařízení třeba po lehkém střetu s cyklistou. Za což na místě český občan může zaplatit až stovky euro, pak ale od tuzemské zdravotní pojišťovny dostane refundaci podle českých cen. A ta může být i méně než poloviční. Vyřízení žádosti o refundaci pak může trvat i několik měsíců. Podmínkou úspěchu je předložení dokladů o úhradě, seznamu provedených zdravotnických výkonům včetně lékařské zprávy a jejího překladu. Teprve pak zahájí zdravotní pojišťovna správní řízení o poskytnutí náhrady za zdravotní péči.

Jak uzavřít cestovní pojištění

Praxe i rady odborníků jasně ukazují, že pro cesty do zahraničí je uzavření komerčního cestovního pojištění nezbytností, a to i pro krátkodobé pobyty. V případě pojistné události pak nemusí pojištěnec zjišťovat, je-li zařízení smluvně navázáno na veřejný systém pojištění či nikoliv, nebude muset za ošetření zaplatit na místě, a navíc může využít asistenční služby v českém jazyce. Při jeho uzavírání by měli cestovatelé věnovat pozornost smluvním podmínkám. Hlavně době platnosti, nastaveným limitům a výlukám z pojištění.

Při uzavírání pojištění nezapomenout na to, že už samotná cesta do cíle je riziková. Proto nikdy neudávat do smlouvy počátek platnosti pojištění až den dojezdu do místa. Dále je potřeba myslet také na to, aby nastavené limity a případné výluky z pojištění odpovídaly plánovaným aktivitám v cizině,“ upozorňuje Jiří Matusík.

Dodejme, že sjednání cestovního pojištění má letos i určité výjimky. Důvod je pandemie covid-19. Při výběru destinace by proto lidé měli sledovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR [MZV ČR] i cestovní semafor Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Jím se totiž budou řídit i pojišťovny při posuzování plnění z cestovního pojištění.  

ČR rozšířila seznam bezpečných zemí pro vycestování

Co to znamená pro cestovatele

Pro cestovatele to znamená, řídit se doporučeními vydanými MZV ČR. Pokud úřad nedoporučuje cestovat do některých zemí z důvodu vyhlášení obecného zákazu, pak ani pojišťovny nekryjí pojistná rizika v těchto ministerstvem vymezených regionech.

„Pojišťovny ale zároveň upozorňují na to, že v případě vycestování do bezpečné země, budou hradit jak léčebné výlohy, tak případnou hospitalizaci i asistenční služby. A to i lidem, kteří tam onemocní infekcí covid-19,” upozorňuje Jiří Matusík.

Informace o podmínkách vstupu do cizích zemí jsou zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách MZV ČR. Odkud se návštěvník proklikne i do zastupitelských úřadů ČR.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here