Oční nemoc VPMD odhalí Amslerova mřížka

0
1747
VPDM

Věkem podmíněná makulární degenerace [VPMD] zasahuje kolem 15 procent seniorů. V Česku může touto oční nemocí trpět až 350 tisíc lidí. VPMD pomáhá včas odhalit Amslerova mřížka.

Nejčastější příčinou ztráty zraku u seniorů je onemocnění centrální sítnice oka [vnitřní nervová vrstva oka]. Tedy podmíněná makulární degenerace [VPMD]. Lékaři rozlišují suchou formu VPMD a vlhkou formu VPMD. Při vlhké formě prorůstají cévy v oku pod sítnici. Ty pak propouštějí tekutinu nebo i krev do zadní části oka, jejímž nahromaděním se utvoří na sítnici otok. Ten pak může za postupné zhoršování centrálního vidění. U pacientů pak dochází k výraznému zhoršení až ztrátě zraku již za několik měsíců či dokonce týdnů.

„Při suché formě, kdy se zrak horší v průběhu let, se nepodávají žádné speciální léky. Avšak pacient se snaží podpořit vitalitu svých očí různými doplňky s luteinem a vitamínem E. Důležitý je i bohatý jídelníček,” vysvětluje prezident České vitreoretinální společnosti Pavel Němec z Oční kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice [ÚVN] v Praze.

Dodává, že na vlhkou formu nemoci existuje speciální léčba, která má za cíl potlačit nežádoucí růst nových cév v oblasti makuly. I když lékaři neznají způsob, jak onemocnění VPMD úplně vyléčit, dokáží alespoň zastavit nepříznivý vývoj onemocnění. A tím potlačit ztrátu zraku, jež lidem s VPMD hrozí.

Všimnout si příznaků VPMD není jednoduché

Podle lékařů u sebe mohou pacienti s VPMD pozorovat zamlžené vidění, zhoršené vidění za tmy a šera. Barvy u nich často ztrácí na intenzitě a v zorném poli se začnou objevovat našedlá a tmavá místa. Pro VPMD jsou typické rozvlněné linie, například při čtení. Někteří z pacientů trpí i sníženou centrální zrakovou ostrostí, byť periferní vidění zůstává zachováno. Problém je, že příznaky VPMD bývají v počátcích nemoci těžko postřehnutelné.

„Je to dáno i tím, že zdravé či méně nemocné oko kompenzuje vidění toho druhého, postiženého,“ vysvětluje Pavel Němec.

I proto je podle něj tolik důležité pravidelné samovyšetření. A to podle jeho doporučení s pomocí takzvané Amslerovy mřížky.

„Mřížka se v očním lékařství používá jako jednoduchá pomůcka, díky níž můžete odhalit počínající defekty žluté skvrny [makuly] již v počáteční fázi,“ vysvětluje.

Ideální je dle něj samovyšetření provést alespoň jednou týdně. Trvá zhruba jednu minutu a je jakýmsi vodítkem, jestli se má vyšetřovaný obrátit na pomoc lékaře.

Test s pomocí Amslerovy mřížky

Pokud nosíte brýle na čtení, nezapomeňte si je při samovyšetření nasadit, aby výsledek nebyl zkreslený. Testování probíhá ve vzdálenosti očí zhruba 40 cm od Amslerovy mřížky. Podle lékařů je přitom jedno, zda z papíru či monitoru počítače. Zakryjte si jedno oko a zaměřte se na bod ve středu mřížky. Pozorujte, zda vidíte všechny čtverce v mřížce. Dále pak, zda vidíte všechny čtyři rohy mřížky. Také, zda nejsou některé čtverce pokřivené. Stejným způsobem postupujte u druhého oka.

Až 8,9 mld. pacientů s VPMD v roce 2040

VPMD postihuje zhruba 15 procent populace po celém světě, což je zhruba 196 milionů lidí. Střední a těžkou formou nemoci trpí zhruba 51 milionů z nich. Demografický vývoj však podle odborníků zcela jistě způsobí, že pacientů s VPMD bude strmě narůstat. V roce 2040 by jich mohlo být až 8,9 miliardy. A pokročilá forma nemoci se bude podle odhadů týkat 76,9 milionu z nich, nejvíce pak seniorů.

V Česku trpí touto oční chorobou zhruba 350 tisíc lidí, 85 procent z nich má suchou formu nemoci, zbytek vlhkou formu nemoci. U nich nemoc většinou končí úplnou ztrátou zraku. Přimět lidi k samovyšetření a tím včasné diagnostice nemoci VPMD má osvětová kampaň s názvem Chci vidět, kterou spustila Česká vitreoretinální společnost.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here