Lékaři ze Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] v Praze překonali světový rekord v době udržení pacientky na plicní podpoře. Spolu s nimi ho zvládla i matka dvouleté holčičky, která při čekání na novou plíci strávila na umělé podpoře 143 dní. Dosavadní rekord byl 79 dní.

Mladou ženu přijali lékaři do péče v polovině prosince loňského roku kvůli masivnímu chrlení krve z plic a selhávání srdečních funkcí. Zavedli jí proto membránovou oxygenaci, takzvané ECMO. Což je ale pouze dočasná podpora životních funkcí na několik dnů, maximálně týdnů. Zdravotní stav pacientky trpící těžkou plicní hypertenzí byl však tak vážný, že jí lékaři nemohli ECMO podporu ukončit. A pacientka tudíž nemohla podstoupit ani transplantaci plic.

„Pacientce jsme proto implantovali unikátní bypass, který obcházel její plíce. Umožnili jsme jí žít s mimotělní plící pověšenou na hrudníku. To proto, aby její tělo mělo určitý čas se zotavit a připravit na budoucí transplantaci plic, která byla její jedinou perspektivou,“ vysvětluje vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK Martin Balík.

Podobná operace se za posledních deset let provedla jen u zhruba dvaceti pacientů na světě. V Čechách pak šlo o naprostý unikát.

Umělá plíce zvýšila šance pacientky na přežití

Umělá plíce prodloužila čas na transplantaci

Metoda podle Martina Balíka nahradila relativně jednoduchým a zároveň velice chytrým způsobem funkci plic na relativně dlouhou dobu. Plíce pacientky totiž byly hypertenzí natolik poškozeny, že se jimi krev neprotlačila a bez podpory mimotělního oběhu by pacientka dál nemohla žít. Mimotělní plicní oběh jí tak nejenom umožnil obnovit funkce srdce a plic, ale i se dočkat vhodného dárce orgánu. A to za situace, kdy se její zdravotní stav dál nekomplikoval a nebránil provedení transplantace.

„Dosavadní metody limitují dobu čekání maximálně na týdny, než se objeví komplikace, které znemožní provedení transplantace. Díky této nové metodě ale může pacient i v takto kritickém stavu podstatně déle rehabilitovat, chodit po oddělení, a rovněž dochází k rekondici jeho postiženého srdce,“ říká přednosta III. Chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol Robert Lischke, jehož tým ženě plíce transplantoval.

Čekání na novou plíci se protáhlo na 143 dnů

Mladá žena ani lékaři zřejmě po zavedení umělé plicní podpory netušili, že se čekání na transplantaci plic prodlouží na 143 dní. Lékaři ze VFN v Praze udržením ženy na umělé plicní podpoře tak překonali dosavadní světový rekord 79 dní. Na vhodného dárce plíce čekala pacientka dlouho kvůli epidemii covid-19 a strachu z nákazy. Dále pak i své problematické krevní skupině. A zejména pak kvůli nedostatku dárců. ČR totiž není členem organizace Eurotransplant. Nabídka orgánů z jiných států je pro ni tedy velmi omezená.

„Oproti Rakousku, které v Eurotransplantu je, máme například dvacetinásobnou úmrtnost pacientů čekajících na dárcovské plíce,“ upozorňuje Martin Balík.

Kdo a jak může v Česku darovat orgány

Mladou matku zdravotníci ihned po získání vhodného dárce odvezli z VFN do Fakultní nemocnice Motol. Tam jí plíci transplantovali 18. června. Zdravotní stav pacientky zůstává i nadále komplikovaný a vyžaduje intenzivní péči. A i když se podle lékařů nepatrně zlepšuje, mladá žena si bude muset na svůj šťastný návrat do běžného života ještě chvíli počkat.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here