Sdružení ambulantních specialistů ČR [SAS ČR] reprezentované předsedou Zorjanem Jojkem se s Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR] dohodlo na úpravě Kompenzační úhradové vyhlášky. Ambulantní specialisté tak dostanou více peněz, než se původně předpokládlo. Důvod jsou dopady krize covid-19.

Podle SAS ČR byl cíl úprav v kompenzační vyhlášce nastavit spravedlivé proporční kompenzace. A to tak, aby pomohly ambulantním specialistům a jejím nejvíce postiženým odbornostem reagovat na ztráty způsobené pandemií covid-19.

Kompenzační vyhláška zamířila do Sbírky zákonů

SAS ČR uvedlo: Od 1. 7. platí zvýšení základní hodnoty bodu v průměru z 1,07 Kč na 1,18 Kč. Dále pak změna úhradového vzorce, náhrada za zrušené regulační poplatky z 35 Kč na 41 Kč a navýšení referenčního období ze 105 % na 130 % za předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, Zvlášť účtovaný materiál [ZÚM] a Zvlášť účtovaný léčivý přípravek [ZÚLP].

Ambulantní specialisté v ohrožení

Podle Zorjana Jojka by se bez těchto změn a vstřícného přístupu MZ ČR dostali někteří specialisté na jaře 2021 do ekonomických problémů, museli by ukončit své praxe a pacienti by zůstali „na ulici“.

Mezi březnem až červnem, kvůli epidemii covid-19, došlo v našich ambulancích až k 70% poklesu činnosti. Pokud bychom měli pracovat v původních finančních podmínkách, takovýto propad promítnutý do tržeb bychom nikdy nedorovnali. A mnoho z nás by muselo svou činnosti ukončit,“ vysvětluje předseda SAS ČR Zorjan Jojko.

Návrh kompenzační vyhlášky vlídné přijetí nesklízí

Krize covid-19 změnila dosavadní ujednání

Podle něj byla situace ambulantní specializované péče mnoho let z hlediska finanční podpory ze strany MZ ČR velmi nedostatečná a obrat nastal až díky přístupu současného ministra zdravotnictví. Ambulantní specialisté přitom již loni získali v úhradách perspektivu stejného finančního navýšení, jako například fakultní nemocnice. Ty byly podle ambulantních specialistů v minulosti velmi protěžovány. Avšak pak přišla krize covid-19.

Původní návrh kompenzační úhradové vyhlášky byl pro segment ambulantních specialistů nevhodný. Proto jsem velmi rád, že nám Ministerstvo zdravotnictví dalo prostor pro představení našeho pohledu, dat a modelací,“ tvrdí Zorjan Jojko.

Dodává, že díky předloženým podkladům se ambulantním specialistům podařilo najít shodu na navýšení zejména hodnot bodů.

Nová podoba kompenzační vyhlášky pro specialisty

Navýšení základní hodnoty bodu: Bodové hodnoty se zvýšily proporčně k tomu, jak moc byla daná odbornost postižena koronavirovou krizí. To znamená, kolik pacientů během ní ztratila nebo kolik zákroků nemohla poskytnout. Úplný přehled nové hodnoty bodů níže.

Ambulantní specialisté: Hodnota bodu a odbornosti

Odbornost podle seznamu výkonů – základní hodnota bodu [k ní se připočítává event. bonifikace] Hodnota bodu platná od 1. 1. 2020
Interna 1,15
Angiologie 1,16
Diabetologie 1,12
Endokrinologie 1,14
Gastroenterologie 1,15
Kardiologie 1,16
Nefrologie 1,15
Revmatologie 1,12
RHB a fyzikální medicína 1,21
Hematologie 1,15
Infekční lékařství 1,15
Pneumologie a ftizeologie 1,19
Alergologie a klin. Imunologie 1,15
Lékařská genetika 1,17
Neurologie 1,15
Dětská neurologie 1,15
Dětské lékařství 1,23
Dětská kardiologie 1,17
Klinická onkologie 1,15
Radiační onkologie 1,11
Dermatovenerologie 1,18
Nukleární medicína 1,10
Chirurgie 1,19
Dětská chirurgie 1,21
Cévní chirurgie 1,18
Plastická chirurgie 1,21
Ortopedie 1,16
Ortopedická protetika 1,26
Otorinolaryngologie (ORL) 1,23
Foniatrie 1,18
Dětská ORL 1,28
Oftalmologie 1,21
Urologie 1,15
Anesteziologie a urgent. medicína 1,23
Léčba bolesti (Alegeziologie) 1,14
Hyperbarická a letecká medicína 1,27
Klinická logopedie 1,24
Všechny ostatní obory mimo tabulku uvedené 1,18
Ostatním oborům se navyšuje hodnota bodu od 1. 7. 2020, a to na:
  • 1,10 Kč u psychiatrie;
  • 1,29 Kč u psychologie;
  • 1,35 Kč u zrakových terapeutů, adiktologů a ortoptistů;
  • 1,26 u některých preventivních endoskopií;
  • 1,29 Kč u některých preventivních výkonů v ORL.

Výpočet úhrad: Úhrady za běžné pojištěnce budou vypočteny z roku, kdy přišlo k lékaři více pacientů. Kompenzační vyhláška předjímá, že letos v rámci epidemie covid-19 přijde k ambulantním specialistům pacientů méně.

Náhrada za zrušené regulační poplatky: Výkony 09543 a 09615 [tzv. signální kódy, které vykazujeme spolu s klinickými vyšetřeními] mají v 1. pololetí nadále hodnotu 35,- Kč, od 1. 7. 2020 pak 41,- Kč. Nadále jsou bez limitu vzorcem. Takto získané peníze jsou určeny především na nákup ochranných pomůcek pro lékaře a sestry.

Referenční rámec: Regulace za předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚM a ZÚLP byla limitována 105 % referenčního období. Toto se pro celý rok 2020 u všech regulovaných položek navyšuje na 130 %. Vše ostatní [způsob výpočtu, bonifikační navýšení hodnot bodů i koeficientu v úhradovém vzorci, malý počet pojištěnců, možnost zdůvodnění, výluky z regulací] zůstává beze změny.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here