Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] odeslalo kompenzační vyhlášku do Sbírky zákonů. Kompenzační vyhláška je klíčová právní úprava, která po koronavirové epidemii přináší navýšení úhrad všem segmentům zdravotní péče. Ve Sbírce zákonů vyjde 1. července.

Ministerstvo zdravotnictví očekává, že nenaplněná produkce za všechny segmenty zdravotní péče v důsledku koronaviru bude ve výši cca 30,8 miliardy korun. Vyhláška pokrývá tento výpadek způsobený částečně poklesem poptávky, částečně vládními opatřeními a částečně opatřeními samotných poskytovatelů na ochranu personálu.

Je naší absolutní prioritou, aby dala kompenzační vyhláška poskytovatelům zdravotní péče jistotu, že epidemie covid-19 jim nezpůsobí finanční problémy. Na druhou stranu musí bonifikovat zejména ty poskytovatele, kteří po celou dobu zajišťují potřebnou péči pro své pacienty a odměnit všechny, kteří se podíleli na zvládnutí této nelehké doby,” říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Kompenzační vyhláška poskytovatelům dorovnává vyšší náklady spojené s péčí o covid-19 pozitivní pacienty. Zde počítá s navýšením výdajů systému veřejného zdravotního pojištění oproti plánovaným výdajům na rok 2020 o téměř pět miliard korun. Současně motivuje poskytovatele k obnovení poskytování péče a zajištění dostupnosti zdravotních služeb. Proto jsou vyčleněny další tři miliardy korun k úhradě nadprodukce nad rámec plánovaných výdajů zdravotních pojišťoven.

Navýšení v akutní lůžkové péči

U akutní lůžkové péče se snižuje produkční cíl pro poskytovatele na 79 % až 82 % v závislosti na počtu covid-19 pozitivních pacientů. To umožní poskytovatelům dosáhnout plné úhrady i při poklesu objemu poskytnuté péče. Dále vyhláška zavádí mechanismus ochrany poskytovatelů před nedosažením produkčního cíle. V případě, že poskytovatel nedosáhne produkčního cíle, sníží se mu úhrada méně než proporčně k poklesu produkce. Nad produkčním cílem je stanoveno motivační pásmo nadprodukce, kde je zvýšená úhrada nadprodukce tak, aby nemocnice byly motivované k dosažení plánované péče.

Vyhláška obsahuje bonifikaci za případy hospitalizace s onemocněním covid-19. A to v členění na těžké případy na JIP a lehké. Cíl je, aby byl zajištěn příplatek za hodinu práce zdravotníka ve výši 500 korun na JIP a 200 korun na standardním lůžku. Poskytovatelé akutní lůžkové péče také obdrží bonifikaci za indikované testy na koronavirus prováděné během hospitalizací. Vyhláška v souvislosti s koronavirem počítá i s úhradou za odběr biologického materiálu, provoz odběrových stanů a oborových míst.

Navýšení v ambulantní nemocniční péči

Poskytovatelům ambulantní nemocniční péče budou kompenzovány náklady spojené s testováním. U následné péče se navyšuje úhrada za jednotlivé typy ošetřovacích dnů v následné péči v závislosti na propadu produkce v období epidemie. V průměru se jedná o cca 5% růst. Dále se pro všechny typy ošetřovacích dnů navyšuje úhrada o 1 procento jako kompenzace zvýšených nákladů na ochranné pomůcky. Zároveň analogicky k akutní lůžkové péči vyhláška stanovuje navýšení úhrady za případy s onemocněním covid-19.

Obecný postup pro stanovení kompenzací ambulantních segmentů spočívá v navýšení hodnoty bodu pro jednotlivé výkony tak, aby došlo ke kompenzaci výpadku produkce za březen až červen. U segmentů hrazených výkonově se hodnota bodu navyšuje od 1.7.2020. Zároveň se stanoví výše záloh na kompenzaci, aby se k poskytovatelům finanční prostředky dostaly už letos a kompenzovaly tak propad příjmů způsobený epidemií.

Navýšení u ambulantní péče

U ambulantních segmentů se zálohovými platbami na úhradu hrazených služeb se hodnota bodu navyšuje celoročně. Ze strany zdravotních pojišťoven byly tomuto segmentu vypláceny zálohy na úhradu hrazených služeb v průběhu epidemie v nezměněné výši. U ambulantních specialistů dochází k růstu hodnoty bodu v průměru o cca deset procent. Dále se navyšuje úhrada všem ambulancím za výkon epizody péče od 1.7.2020 o šest korun. To jako kompenzace navýšených nákladů poskytovatelů na ochranné pomůcky. Ty si budou muset poskytovatelé již v druhé polovině roku zajišťovat sami.

Navýšení u lázeňská péče

Významné kompenzace byly stanoveny i nejvíce zasaženému segmentu lázeňské péče. Tam byl se zástupci lázní domluven růst úhrad o 17 procent v druhé polovině roku 2020. A na základě jednání se segmentem lékárenské péče a analýzy dat byla stanovena úhrada za signální výkon výdeje léčivého přípravku z 15 Kč na 19 korun v druhém pololetí roku 2020.

Kompenzační vyhláška není úhradová vyhláška

Ministr zdravotnictví na jednání sněmovního zdravotního výboru v tomto týdnu v souvislosti s kompenzační vyhláškou uvedl, že úřad jednal o její podobě se všemi poskytovateli zdravotní péče. Zároveň upozornil, že kompenzační vyhláška neplní roli úhradové vyhlášky.

„Někdo bere kompenzační vyhlášku jako vyhlášku, která odstraní určité nedostatky a nespravedlnosti v úhradové vyhlášce, ale tak to není. Toto je kompenzační vyhláška, která reaguje na dopady krize covid-19,“ uvedl.

PODCAST: Poslanci řešili odměny pro zdravotníky

Zároveň upozornil, že díky kompenzační vyhlášce mohou být některým poskytovatelům poskytnuty i vyšší úhrady, než by jim původně bez epidemie covid-19 náleželo. Celkové náklady na zdravotní péči v roce 2020 dosáhnou 354 miliard korun.

–DNA–

2 KOMENTÁŘE

  1. Hezký den,
    Nevím zda má osobní otázka bude na místě ,ale nevím kde a kam se mám obrátit s mým dotazem – otázkou.
    Patřím mezi zdravotníky a v příštím měsíci mi bude vyplacena kompenzace od státu za Covid – 19 ,ale bohužel mám soudní rozhodnutí Insolvence a nevím zda mi tato kompenzace bude vyplacena beze srážky či bude mít na tuto částku nárok Insolvenční správce. Prosím o možnou odpověď a nebo o možný odkaz stránek kde bych mohla dostat odpověď na můj dotaz.
    Předem děkuji za možnou odpověď .

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here