Vedení nemocnic v ČR reagují na rostoucí počty covid pacientů a začala omezovat návštěvy na odděleních, především těch pro dospělé. V Jihomoravském kraji se omezení dotkla nemocnic ve Znojmě, Hodoníně, Břeclavi a dalších městských nemocnic. Od srpna zavedla restrikce i Fakultní nemocnice Brno.

Od srpna omezila návštěvy na odděleních pro dospělé i Fakultní nemocnice Brno. Restrikce se týkají návštěv u dospělých pacientů hospitalizovaných v areálu Bohunice a Porodnice na Obilním trhu. K pacientům tam mohou návštěvy od 1. srpna pouze ve středu a v neděli v maximálním počtu dvou osob. Restrikce se netýkají návštěv na dětských odděleních. V Dětské nemocnici platí standardní návštěvní hodiny, tedy denně v čase od 15:30 do 17:30 hod, případně podle individuální domluvy s ošetřujícím personálem. V sobotu a neděli také 9:30 až 11:30 hod.

Jak a kdy se na návštěvu do FN Brno vydat

Navštívit pacienta na odděleních pro dospělé je možné pouze ve dvou dnech v týdnu. Konkrétně ve středu a v neděli od 15 do 17 hodin. Před vstupem do vnitřních prostor nemocnice si musí lidé nasadit roušku nebo ústenku. Přičemž během jednoho dne mohou nemocného na oddělení navštívit maximálně dvě osoby na omezenou dobu 15 minut. Tato omezení ale neplatí pro Dětskou nemocnici, oddělení šestinedělí a novorozenecké oddělení.

Návštěvníci se musí nejprve předem ohlásit na sesterně daného oddělení, kde se z preventivních důvodů podrobí základnímu vyšetření k vyloučení nemoci covid-19. Při příchodu i odchodu z oddělení si musí vydezinfikovat ruce. Po ukončení návštěvní doby personál oddělení dezinfikuje veškeré plochy, kterých se dotýkají ruce.

„Návštěva se bude hlásit na pracovně sester příslušné kliniky či oddělení, kde jí bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem a vznesen dotaz na symptomy onemocnění covid-19,“ vysvětluje tiskový mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Pokud bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný příznak nemoci covid-19, nelze ji podle něj vpustit k pacientovi.

Návštěvy pod širým nebem mají přednost

Podle doporučení vedení FN Brno je vždy lepší, aby se pacienti se svou návštěvou scházeli ve venkovních prostorách areálu nebo jednolůžkových pokojích. Pokud to tedy dovoluje jejich zdravotní stav.

„O těchto místech bude informovat návštěvu a pacienta personál na sesterně,“ upřesňuje Pavel Žára.

Doplňuje, že v částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě, nejsou návštěvy možné vůbec. Jde o suspektní klienty a pacienty s potvrzenou nákazou. Naopak přijaté restrikce se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

O výjimku mohou návštěvy požádat ošetřujícího lékaře

O výjimce z nově upravených návštěvních dnů a časů může v opodstatněných případech rozhodnout ošetřující lékař. A to vždy individuálně s ohledem na aktuální zdravotní stav konkrétního pacienta.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here