Dnes je poslední den pro podání přehledu příjmů a výdajů OSVČ zdravotní pojišťovně za loňský rok. Doplatek je splatný do osmi dnů, tedy do úterý příštího týdne [11.8.2020]. Letos se kvůli koronavirovým opatřením posunul nejzazší termín podání přehledu o zhruba tři měsíce. 

Zdravotní pojišťovny letos v reakci na epidemii koronaviru a prodloužení termínu pro odevzdání daňového přiznání daně z příjmu posunuly termín pro podání přehledu příjmů a výdajů OSVČ za loňský rok do 3. srpna 2020, tedy na dnešní den. Doplatek pojistného jsou OSVČ povinny zaplatit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 11. 8. 2020. Co se týče přeplatku na pojistném, pojišťovny jej vrátí na uvedený účet pojištěnce po podání přehledu.

Dle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebudou pojišťovny vyměřovat penále za období od letošního března do konce srpna. Penále za opožděný doplatek vyměří OSVČ nejdříve od 22. září 2020.

Stát odpustí OSVČ min. zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Bezkontaktní podání přehledu je stále žádoucí

Podat přehled příjmů a výdajů mohou OSVČ své zdravotní pojišťovně elektronicky z jejích webových stránek, datovou schránkou [pokud ji má OSVČ zřízenou, pak je to i její povinnost], elektronicky, poštou a dnes už i podáním přímo na pobočce. Bezkontaktní podání je ale i v současné době z důvodu prevence nákazy podle zdravotních pojišťoven tou nejlepší cestou. Nedoplatek je pak podle nich nejjednodušší vyrovnat bankovním převodem či v hotovosti přímo na pobočce pojišťovny.

Přehled podávají i OSVČ s nulovými příjmy a výdaji

Pokud v loňském roce OSVČ nevykázala žádné příjmy a výdaje, i tak musí v letošním roce přehled své zdravotní pojišťovně podat. Zbaveny povinnosti jeho podání jsou pouze OSVČ, které svou živnost pozastavily nebo zrušily. Pozor ale na její pozastavení či zrušení v průběhu roku. I v takovém případě musí být přehled po uplynutí kalendářního roku podán. Avšak s vyúčtováním pojistného pouze za měsíce, ve kterých OSVČ svou živnost provozovala. V následujících letech už žádný přehled podávat nemusí, tedy až do doby případného obnovení živnosti. Doba přerušení činnosti není časově omezena, ale při jejím obnovení o tom musí živnostník informovat svou zdravotní pojišťovnu.

Odpuštění záloh na zdravotní pojištění do srpna 2020

Živnostníci a další OSVČ jsou v rámci kompenzačního balíčku kvůli mimořádným opatřením proti šíření koronaviru osvobozeny od povinnosti odvádět zálohy na zdravotní pojištění [i na sociální pojištění, pozn. red.] v jejich minimální výši po dobu šesti měsíců. Zálohy na zdravotní pojištění od března do srpna jim budou do výše minimální zálohy zcela odpuštěny. Základní minimální měsíční záloha letos činí 2 352 korun. Vztahuje se na lidi, kteří mají drobné podnikání jako hlavní činnost.

2020: Odvody na zdravotní a sociální pojištění se zvyšují

Splacení půlročního pojistného nad minimální zálohu mohou živnostníci odložit až do podání přehledu o příjmech a výdajích za letošní rok, tedy na rok 2021. Není však vyloučeno, aby osoby samostatně výdělečně činné, které nynější krizi ve svých příjmech nepocítily, hradily předepsané zálohy nad minimum ve standardním termínu. Čímž předejdou vysokému jednorázovému doplatku pojistného v přehledu příjmů a výdajů v roce 2021.

Nová výše záloh a jejich splatnost po srpnu 2020

Letos jsou minimální zálohy na zdravotní pojištění odpuštěny za měsíce březen až srpen. To znamená, že novou zálohu vypočtenou v přehledu musí OSVČ začít opět odvádět za měsíc září 2020. Ta má splatnost v termínu od 1. září do 8. října. OSVČ by si proto neměla v tomto čase zapomenout nastavit trvalý příkaz z bankovního účtu k pravidelným platbám pojištění. Pokud živnostník zaplatil zdravotní pojišťovně zálohu za měsíc březen 2020, pak se tato platba považuje za uhrazenou zálohu za měsíc září 2020. Obnovit pravidelné platby je pak třeba až o měsíc později, tedy od 1. října do 8. listopadu 2020.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here