EK bojuje proti pohlavnímu zneužívání dětí

0
342

Podle odhadů Evropské komise [EK] se stalo jedno z pěti evropských dětí obětí nějaké formy sexuálního zneužívání. Problém se podle EK prohloubil při krizi covid-19, kdy se v mnoha zemích uzavřely školy. Sexuální násilí na dětech není jen záležitostí rodin, ale stále silnější roli v něm sehrává i internet.

Evropská komise uvedla, že koronavirová krize přispěla ke zhoršení již tak vážného problému pohlavního zneužívání dětí, které žijí se zneužívající osobou. Potíže ovšem působí i internet. Ze statistiky EU vyplývá, že zatímco ještě v roce 2010 došlo k pohlavnímu zneužití dítěte prostřednictvím online prostředí u 23 tisíců dětí, loni to bylo již u 750 tisíců dětí. Hloubka problému se ukázala i v době pandemie covid-19, kdy podle Europolu došlo k masivními nárůstu online sdílení materiálů zobrazující sexuální zneužívání dětí. Stejně jako k nárůstu počtu týraných dětí.

Na krizi covid doplatily týrané děti. Vzrostl jejich počet

EK přichází s novou koncepcí i právními předpisy

V souvislosti s pohlavním zneužíváním dětí v EU, EK koncem července schválila několik návrhů na řešení tohoto problémů. Podle zástupců komise je problém třeba řešit na unijní úrovni, protože pohlavní zneužívání dětí a byznys s ním spojený má v mnoha případech přeshraniční povahu. Zároveň je silně organizovaný prostřednictvím online prostředí. Což potvrdila i krize covid-19, kdy vzrostly aktivity pachatelů takovéto trestné činnosti.

„Na rozdíl od většiny lidí, kterým pandemie způsobila ekonomické škody, se pachatelům
organizované trestné činnosti daří výborně. Ovšem pokud někdo těží z toho, že například šíří odpornou dětskou pornografii, musíme jej zastavit a postavit před soud,“ uvedl místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas.

Evropská komise předložila konkrétní návrhy proti zneužívání dětí. Zároveň přislíbila, že navrhne zpřísnit právní předpisy, které uloží online platformám, aby odhalovaly a nahlašovaly sdílení protiprávního obsahu. Tedy obsahu, který míří k šíření či organizaci pohlavního zneužívání dětí.

„Budeme se rovněž zabývat myšlenkou případného vytvoření nového evropského centra, které má předcházet pohlavnímu zneužívání dětí a bojovat proti němu,“ uvedla komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.

Jak chce EK předcházet pohlavnímu zneužívání dětí

Strategie EK proti pohlavnímu zneužívání dětí navrhuje na období let 2020–2025 vytvořit několik iniciativ. Tou první je zadání studie, jež by zmapovala účelnost zřízení nového evropského střediska pro boj proti pohlavnímu zneužívání dětí. Středisko by vycházelo z
osvědčených postupů podobných středisek po celém světě, jako je například Národní centrum USA pro pohřešované a zneužívané děti. Takové středisko by od jednotlivců i firem dostávalo hlášení o zneužívání dětí, podporovalo by prevenci a pomáhalo obětem. Středisko by úzce spolupracovalo s Globální aliancí WeProtect proti zneužívání dětí na internetu.

EK dále oznámila, že se zasadí o přípravu důmyslnějšího právního rámce, který stanoví úplné provádění stávajících právních předpisů EU v oblasti boje proti pohlavnímu
zneužívání a vykořisťování dětí [směrnice 2011/93]. Jeho hlavním cílem by měla být povinnost poskytovatelů online služeb aktivně odhalovat a nahlašovat známé materiály o pohlavním zneužívání veřejným orgánům.

Dalším bodem, na který se chce unie zaměřit, je posílení reakce donucovacích orgánů. Mimo jiné v podobě inovačního střediska a laboratoře, které zřídí Europol. Zde chce EK vynaložit finanční prostředky pro rozvoj digitálních schopností donucovacích orgánů v členských zemích.

EK chce dále sjednotit výzkumnou činnost v oblasti zkoumání motivů, které vedou k pohlavnímu zneužívání dětí. V jeho rámci podpoří silnější vazby mezi příslušnými autoritami a osobami, které se obávají, že by se mohly stát pachateli. Součástí prevence mají být i mediální osvětové programy.

Bezpečnostní unie

Všechny zmíněné iniciativy jsou součástí strategie bezpečnostní unie. Ta upravuje strategické a provázané priority v oblasti bezpečnosti na úrovni EU, které mají být realizovány v letech 2020–2025. Cílem této politiky je vytvořit multidisciplinární, koordinovaný a integrovaný přístup k bezpečnosti.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here