312 žádostí o mimořádnou dotaci na odměny zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Příspěvky pracovníkům zřizovatelé poskytnou ke mzdě nebo platu jako odměnu za práci, během níž byli vystaveni riziku nákazy covid-19.

MZ ČR schválilo celkem 312 žádostí o dotaci nebo příspěvek zřizovatele v souhrnné výši cca 11,5 miliardy korun. Jde o 39 žádostí ze strany přímo řízených organizací MZ ČR a 273 žádostí od dalších poskytovatelů lůžkové péče. Dotace a příspěvek zřizovatele jsou určeny na mimořádné odměny zaměstnancům, kteří v období od 1. března 2020 do 31. května 2020 působili v zařízeních lůžkové péče.

„Vzhledem k výjimečnému nasazení zdravotnického personálu v uplynulých měsících považuji mimořádné odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče za adekvátní nástroj, jak ocenit jejich práci,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula [za ANO].

Výměr odměny se stanovuje na základě počtu odpracovaných hodin v daném období. A to jak u zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr do výše jejich úvazku, tak u osob pracujících prostřednictvím DPČ/DPP. Na mimořádnou odměnu mají nárok i zaměstnanci, kteří v daném období pracovali u poskytovatele lůžkové péče, ale pracovní poměr nebo dohodu již ukončili. Stejné podmínky budou mít také všechny přímo řízené organizace MZ ČR, které obdrží finanční prostředky na odměny prostřednictvím příspěvků zřizovatele.

Hana Jírovcová: Poslanci řešili odměny pro zdravotníky

Odměny a dotace v sociálních službách od MPSV

Aktuálně mohou o dotace žádat i poskytovatelé sociálních služeb. A to na dofinancování zvýšených nákladů a sanaci výpadku příjmů sociálních služeb v období 13. března až 15. října 2020. V rámci mimořádného dotačního programu pro tyto účely Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] již uvolnilo více než 473 milionů korun. A to již v první výzvě k předkládání žádostí o dotaci [od 12. do 27. srpna 2020]. Poskytovatelé sociálních služeb přitom od letošního 11. září do 26.10. mohou o peníze žádat i ve druhé dotační výzvě.

O dotace na odměny zažádalo 75 % sociálních zařízení

O podporu požádalo celkem 991 organizací na celkem 2 409 sociálních služeb. Celková výše dotace pro tyto služby činí 473 092 457 korun. Tyto prostředky byly organizacím zaslány v týdnu od 14. do 18. září 2020.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here