Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [MŠMT] včera [23.9.] rozeslalo do škol návod k fungování distančního vzdělávání. Doporučilo v něm učitelům, aby s žáky trénovali používání počítačů a celkově distanční výuku i při běžném provozu.

Tříd v karanténě od začátku školního roku denně přibývá. Šéf epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] Roman Chlíbek zkraje týdne řekl, že za posledních sedm dní tvoří školy více než tři čtvrtiny míst, odkud je nákaza hlášená. Pokud se kvůli výskytu nákazy ocitne v nařízené karanténě více než polovina třídy, výuka na dálku pro učitele i žáky je povinná.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula ve středu uvedl, že uzavření prvního stupně ZŠ nepřichází příliš do úvahy. O dalších stupních se podle něj stále jedná, případná opatření by se ale zřejmě nezaváděla celoplošně.

Nová opatření budou platit dva týdny. Pak se vyhodnotí

Jakou distanční výuku MŠMT navrhlo školám

MŠMT již v srpnu školám ve svém manuálu pro tento školní rok doporučilo, aby si pro případ nutnosti výuky na dálku kvůli epidemii covidu-19 stanovily jednotnou platformu. Také, aby si určily způsob komunikace a zjistily možnosti zapojení dětí. Nyní školy ve čtyřiadvacetistránkovém návodu informovalo o již dříve schválených předpisech a svých doporučeních k výuce na dálku.

V době uzavřených škol na jaře se podle něj osvědčila zejména kombinace videokonferencí, komunikace pomocí e-mailů, plnění úkolů z učebnic a samostudium. Forma by měla být přizpůsobena věku dětí. Předškoláci by neměli být na videokonferencích déle než půl hodiny jednou až dvakrát týdně. Mladším školákům stačí hodina denně, starším školákům tři hodiny za sebou. Podle školního rozvrhu by se neměli učit online ani středoškoláci, za vhodnější úřad považuje tematické bloky delší, než je vyučovací hodina.

Smíchovská SPŠ zvládla distanční výuku na jedničku

Ministerstvo také doporučilo, aby se v případě, kdy jsou v karanténě někteří žáci ze třídy, ale výuka pokračuje prezenčně, učilo co nejvíce venku. Podle úřadu to významně snižuje riziko nákazy a prospívá to zdraví, koncentraci a pohodě dětí. Pokud zůstane ve třídě jen menší část žáků, kteří nebyli v rizikovém kontaktu s nemocí covid-19, mohou se podle návodu zařadit i do jiné třídy.

Výuka na dálku na základních školách by se měla zaměřit hlavně na český jazyk, matematiku a cizí jazyky. Na středních školách ještě na oborové předměty. Pokud by nebyla možná praktická výuka, měla by se posílit teorie nebo zajistit online firemní vzdělávání. Po ukončení distančního vzdělávání by se mělo dělat více z praktické výuky.

Základní školy v Česku navštěvuje 953 tisíc dětí

Při první vlně epidemie na jaře se školy dětem uzavřely 11. března v celé ČR a výuku na dálku zajišťovaly do konce školního roku. I když se od května začaly opět částečně otevírat, docházka byla dobrovolná. Výuky na dálku se podle průzkumu České školní inspekce v dubnu neúčastnilo na 10 000 dětí. V základních školách je nyní kolem 953 000 dětí a na středních zhruba 424 000 studentů.

Distanční výuka může být podle MŠMT přínosná i jako doplněk prezenční výuky.

„Proto lze školám doporučit, aby se v rámci svých možností pokusily využívat prvky distančního vzdělávání s podporou digitálních technologií i během vzdělávání ve standardních podmínkách,” uvedlo.

Distanční výuka se stává součástí školského zákona

Aktuálním cílem je dnes podle úřadu to, aby případný přechod na distanční výuku byl maximálně plynulý a aby distanční způsob vzdělávání v Česku fungoval.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here