Za dva týdny se v Česku znovu otevřou školy, pro většinu žáků po téměř šestiměsíční pauze. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [MŠMT] ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR] vydaly manuál pro školy od září 2020.

Novinek je více, ale k těm nejdůležitějším patří: Manuál pro školy neřeší povinnost dětí, respektive rodičů odevzdávat prohlášení o bezinfekčnosti, jako tomu bylo u dobrovolné výuky od 25. května. Děti ani personál nebudou již omezováni při vstupu do budovy škol či při jejich pohybu před školou. Úřady upustily i od rozdělení žáků do menších skupin ve třídách, kurzech, klubech či sportovních oddílech. Jako tomu bylo v již zmiňovaném květnu.

„To zásadní, co jsme společně s ministerstvem zdravotnictví sledovali, byl maximálně možný návrat k normálu. Samozřejmě se zohledněním epidemiologické situace. Společným jmenovatelem všech opatření je minimalizace šíření onemocnění covid-19,“ uvedl k manuálu ministr školství Robert Plaga [ANO].

Zřejmě tou nejpodstatnější zprávou pro děti, jejich rodiče a pedagogy v tuto chvíli pak je, že školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v úterý 1. září.

Manuál pro školy podrobněji

I když se úřady zaklínají snahou o návrat do normálu, ne vše bude, jako bylo. Už třeba jen kvůli povinnosti nosit roušky v prostorách školy, v jídelnách a společných místnostech.

„Roušky budou povinné ve společných prostorách, na chodbách nebo ve frontách na výdej jídla v jídelnách. Při konzumaci logicky nikoliv, uvedl k povinnosti nošení roušek ve školách ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Dodal, že zakrytá ústa a nos nemusejí mít děti pouze ve své třídě, a také v jídelně. To ale pouze u stolu při konzumaci jídla, vysvětlil. Pedagogové budou muset dále dbát na dodržování základní prevence u dětí. Tedy dostatečné rozestupy, mytí rukou a nošení ústenek. U vstupu do školy, v každé třídě či pracovně budou umístěny dávkovače s dezinfekcí a děti se budou moci pohybovat bez roušky pouze ve své třídě.

Distanční výuka je pro žáky a studenty povinná

Na rozdíl od jarní distanční výuky v době pandemie koronaviru již bude od září případná distanční výuka pro žáky a studenty povinná. V mateřských školách se jí musí povinně účastnit předškoláci. Tedy děti, které nastupují ve školním roce 2021-22 do první třídy.

V jiných než mimořádných situacích, konkrétně tedy mimo nařízenou karanténu či izolaci, nejsou školy povinny svým žákům zajistit distanční vzdělávání.

„Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti, žáci, studenti nejsou přítomni ve škole,“ uvádí manuál.

Dle manuálu už není ale povinná účast na distanční výuce pro žáky základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Ti se dle manuálu mohou do výuky na dálku zapojit podle vlastního usouzení.

Manuál pro školy je tříbarevný

Ministerský manuál pro školní provoz se skládá ze tří barev. Přičemž modrou barvou jsou označeny informativní pasáže, zelenou pak doporučení a oranžově označené části jsou pro vedení školy závaznými body. Jelikož vycházejí z platných právních předpisů a pro prevenci šíření nákazy jsou stěžejní, musejí se jimi ředitelé škol striktně řídit.

Jde například o povinnost školy v případě mimořádné epidemiologické situace [potvrzení přítomnosti covidu-19 ve škole] postupovat podle pokynu Krajské hygienické stanice [KHS]. Dále dodržovat aktuálně vyhlášená opatření pro daný okres [viz pohotovostní mapa MZ ČR neboli tříbarevný semafor, pozn. red.]. Školy mají povinnost oddělit žáka, studenta od kolektivu do samostatné místnosti se zajištěným dohledem zletilé osoby.

Tuzemský semafor ukáže covidová rizika v regionech

Škola také musí zajistit svým žákům v izolaci nebo nařízené karanténě vzdělávání distančním způsobem, tedy pokračovat ve výuce na dálku z jejich domácího prostředí. To se totiž při jarní pandemii koronaviru ukázalo jako potíž. Každá škola a každý pedagog si distanční výuku vykládal jiným způsobem.

Smíchovská SPŠ zvládla distanční výuku na jedničku

„Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,“ píše se v ministerském manuálu.

Povinnosti ale mají i mateřské školy. Podle manuálu musejí poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. A to za předpokladu, že chybí většina dětí třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

„Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny,“ uvádí manuál.

Distanční výuku zlepší 1,3 mld. korun

Úroveň distančního vzdělávání v mimořádných situacích jako je například pandemie koronaviru zlepší podle ministra Roberta Plagy finanční podpora ze státního rozpočtu v celkové výši 1,3 mld. korun. Tu včera [18.8. 2020] schválila vláda. Peníze jsou dle něj určeny nejenom učitelům, ale i žákům bez možnosti vzdělávání na dálku. To znamená, že se za ně pořídí učitelům a žákům, kterým je nepořídí rodiče, počítače nebo tablety.

„S technikou a podporou je připraven školám pomoci jak Národní pedagogický institut, tak iniciativa Česko.digital, se kterou ministerstvo na jaře zahájilo spolupráci,“ uvedl.

Roušky se vrátí v září, ale zkrátí se doba pro karanténu

Pedagog v karanténě může pokračovat v práci

V následujícím školním roce dojde i na situace, kdy se v karanténě nebo izolaci kvůli covidu-19 ocitne i zaměstnanec školy, tedy pedagog. Ten se pak se svým zaměstnavatelem může dohodnout na práci z jiného místa než je škola. A to po dobu jeho karantény či izolace [výuka na dálku, příprava podkladů k výuce].

Záleží ale vždy na domluvě mezi pedagogem a zaměstnavatelem. Pokud nebude jeden z nich s takovým způsobem výkonu práce souhlasit, nikdo jej nemůže nutit. Pracovník se pak odebere do režimu čerpání nemocenských dávek standardním způsobem. V případě, že se se zaměstnavatelem na distanční výuce v době karantény nebo izolace dohodne, náleží mu po tuto dobu jeho plat nebo mzda v plné výši.

Potvrzeno: Covid-19 je ve škole

O potvrzení infekce covid-19 ve škole musí ředitel školy uvědomit protiepidemický odbor nebo odbor hygieny dětí a mladistvých místě příslušné krajské hygienické stanice [KHS]. Může dojít i k situaci, kdy školu o potvrzení nákazy či jejího podezření u žáka či zaměstnance či jiné osoby, která je se školou v užším kontaktu, informuje KHS. To v případě zjištění z trasování, neboli vyhledávání kontaktů nakažených osob. KHS v obou případech zajistí epidemiologické šetření a seznámí vedení školy s konkrétními opatřeními. Ta však nejsou univerzální pro všechny školy, ale závisí na každém jednom případu nákazy.

Pokud se ve škole objeví pozitivní dítě či učitel či kdokoliv jiný, hygienici vždy provedou šetření. Posoudí kvalitu kontaktů a vydají rozhodnutí o případné karanténě zjištěných kontaktů. Přičemž jeden pozitivní nemusí znamenat zavření celé školy,“ vysvětluje hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová s tím, že kontakty mohou být vyhodnoceny tři nebo čtyři žáci, nikoliv celá škola.

Podle ní mají na dodržování vysokých hygienických standardů dbát nejenom školy a jiná zařízení, ale i samotné rodiny ve svých domácnostech. Především pokud se ocitnou v nařízené karanténě nebo izolaci.

„Byla-li uložena karanténa, musí se omezit i kontakty v rodině, nosit roušky i v domácím prostředí, dezinfikovat společné prostory, inventář,“ upozorňuje.

Doplňuje, že zvýšenou hygienu mají striktně dodržovat rodiny, jejichž členem je starší nebo nemocná osoba, na což se u nás často zapomíná. Naprostá většina kontaktů je dnes totiž podle ní izolována právě v domácím prostředí. I tam je dle jejích slov třeba zamezit dalšímu šíření nemoci.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here