Celý říjen a začátkem listopadu budou ve vybraných lékárnách Dr.Max zdarma k dispozici speciální přístroje InBody. Zájemci si pomocí těchto multifunkčních jednotek mohou nechat zdarma změřit například poměr svalové hmoty, tuků, bílkovin, minerálů, ale i vody ve svém těle.

V říjnu bude bezplatné měření multifunkční jednotkou InBody probíhat v 16 vybraných lékárnách Dr.Max vždy od 9 do 17 hodin. Výsledek měření slouží k celkovému zhodnocení složení těla, podle kterého lze doporučit, kolik nabrat či shodit tuků a jak přistoupit k výživě či aktivnímu pohybu.

„Přístroj de facto zhodnotí, v jaké je skutečné kondici vaše tělo. Zda byste měli více odpočívat, jak se lépe stravovat, co přidat na svůj jídelníček, zda se více a jak hýbat,“ vysvětluje podstatu přístroje InBody mluvčí lékáren Dr.Max Michal Petrov.

Dobrá zpráva podle něj je, že zájemci o změření kondice svého těla se nemusejí objednávat. Stačí, když dorazí do lékárny Dr.Maxe, v němž multifunkční jednotka InBody zrovna bude. Přístroj uživateli vystaví něco jako vysvědčení, které mu řekne, kolik má svalové hmoty, bílkovin a minerálů. Zda trpí zavodněním nebo mu naopak voda v těle schází. Zjištěné hodnoty uživateli ozřejmí a vysvětlí proškolený personál lékáren Dr.Max.

Jak pracuje přístroj InBody

Přístroj InBody pracuje s odlišným odporem, který slabému elektrickému proudu kladou různé tkáně v těle. Díky tomu přístroj velmi rychle a velmi spolehlivě rozpozná, kde se v těle nachází jaká tkáň. Přístroj tak nejenom že vypočítá celkové množství tuků, svalů a vody v těle, ale zvládne i sofistikovanější výpočty.

Spočítá například vnitřní, takzvaný viscerální tuk, který se nachází v dutině břišní, nebo naopak spolehlivě odhalí přílišné zavodnění. Díky absolutním, ale i procentuálním hodnotám, množství tukové i svalové hmoty, dokáže velmi přesně určit, které svalové skupiny jsou přetěžované. Které jsou naopak oslabené.

Je nezbytné stoupnout si na přístroj bosýma nohama a uchopit madla přístroje holýma rukama přesně v místech, která určí obsluha. Celé měření trvá jen několik desítek sekund a nedoporučuje se u těhotných žen a osob s kardiostimulátorem.

Co všechno změří speciální přístroj

Přístroj umí provést analýzu Body Mass Index [BMI], Body Fat Percentage [BFP], změřit takzvaný bazální metabolismus a doporučit vhodný objem i formu fyzické aktivity. InBody v Česku využívají některé z Fitness center, jeho služby jsou ale většinou zpoplatněny.

  • BMI – Body Mass Index je známý ukazatel, který v jednoduchém výpočtu určuje hranice podvýživy, nadváhy a obezity.
  • BFP – Body Fat Percentage je procentuální hodnota tělesného tuku, která vypovídá o poměru svalové a tukové hmoty.
  • Bazální metabolismus – je hodnota v kilojoulech, kterou organismus za den spotřebuje bez jakékoliv fyzické aktivity. Tedy nezbytné minimum, které organismus potřebuje ke svému chodu, aby nestrádal.
  • Doporučená fyzická aktivita – u jednotlivých druhů sportů počítačový program spočítá přibližné denní hodnoty, které by zajistily dostatečný výdej energie pro rovnovážný stav složení těla.

Dodejme, že standardně si pacient v lékárnách může nechat zjistit hodnotu svého krevního tlaku [pulsu] tonometrem.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here