S očkováním proti chřipce je třeba letos začít co nejdříve

0
495
proti_chripce
Foto: Pixabay.com

S očkováním proti chřipce pro sezonu 2020-21 doporučují vakcinologové začít již v září. Důvodem je dosažení co nejvyšší proočkovanosti a snížení rizika, že se lidé nebudou moci kvůli karanténě či izolaci dostavit k očkování.

Ideální dobou k očkování proti chřipce jsou obvykle měsíce říjen, listopad a prosinec. V současné mimořádné situaci je ale třeba podle Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP [ČVS ČLS JEP] začít s očkováním pro sezónu 2020-21 dříve. Nejlépe v září, jakmile budou k dispozici očkovací vakcíny.

Do Česka dorazily první chřipkové vakcíny Influvac Tetra

Důvodů je hned několik. Tím prvním je dosažení co možná nejvyšší proočkovanosti v zemi a dalším pak snížit riziko absence očkování u lidí kvůli případné karanténě či izolaci.

„Pozdní zahájení očkování proti chřipce v sezóně 2020/2021 zvyšuje riziko snížené adherence k očkování z důvodu narůstajícího množství nařízených karanténních nebo izolačních opatření v rámci probíhající epidemie covid-19,“ uvádí ve svém doporučení ČVS.

Podle vakcinologů je podstatné zajistit proočkovanost v začátku chřipkové sezony především u dětí, mezi kterými chřipkové viry začínají cirkulovat již v měsíci listopadu.

Epidemie covidu není důvodem k neočkování

Odborníci ve svém doporučení upozorňují, že očkovat se proti chřipce je možné bez omezení i za současné epidemie koronaviru.

„Není nutné se očkování obávat, ani není nutné ho odkládat. Očkování se doporučuje důsledně plánovat v jiných ordinačních hodinách než pro akutně nemocné pacienty. To proto, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných,“ uvádí v doporučení s tím, že očkovat proti chřipce je možné současně s jakoukoli jinou vakcínou.

Podle údajů z doporučení se očkování neprovádí u osob, které jsou v karanténě nebo izolaci pro onemocnění covid-19. Anebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění covid-19 u osoby bez klinických známek onemocnění není kontraindikací očkování.

Očkování proti chřipce u pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách přináší podle ČVS kromě individuální ochrany jednotlivce a jeho okolí, také snížení rizika absence těchto pracovníků v případě onemocnění chřipkou v době zvýšené zátěže zdravotnictví a sociálních služeb epidemií covid-19.

Každoročně chřipkou onemocní až 15 procent obyvatel

Chřipka je infekční onemocnění dýchacích cest způsobující vysokou morbiditu [nemocnost] a mortalitu [úmrtnost]. Každoročně je viry chřipky infikováno 5 až 15 procent obyvatel. Nejvyšší mortalitu, riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají senioři a osoby jakéhokoli věku s různými chronickými onemocněními.

Čeští senioři zanedbávají očkování proti chřipce

Vysoké riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají také děti do pěti let věku. V dětských věkových skupinách bývají také nejvyšší počty nemocných s chřipkou. Každoročně se u nás nakazí až 20 procent dětí. Ty se přitom významně podílejí na přenosu chřipkových virů.

Každoročně v Česku umírají následkem nákazy chřipky stovky a některé roky i více než tisíc lidí. Nejčastěji jsou to lidé ve vyšších věkových skupinách. K úmrtí v dětském věku dochází jen výjimečně.

„Riziko rozvoje komplikací i úmrtí ve všech věkových skupinách zvyšuje přítomnost chronických onemocnění. Nemocný je ohrožen jak vlastním klinickým průběhem chřipky, tak dekompenzací chronických onemocnění,“ varují vakcinologové.  

Dodávají, že zemřít následkem nákazy chřipkových virů ale mohou dospělí i děti bez přítomnosti rizikových faktorů.

„Vakcinace proti chřipce snižuje u očkovaného riziko onemocnění chřipkou a riziko rozvoje komplikací včetně úmrtí,“ uvádějí s tím, že dalším nepřímým efektem je to, že očkování proti chřipce může částečně chránit i blízké rizikové kontakty očkovaného.

Termíny očkování proti chřipce

Očkování proti chřipce se z důvodů změn cirkulujících kmenů chřipky a poklesu postvakcinační imunity doporučuje provádět každý rok. Děti mladší devíti let, které nebyly v minulosti proti chřipce očkovány, se očkují dvěma dávkami v minimálním intervalu čtyř týdnů mezi dávkami. Všichni ostatní, včetně dětí, se očkují jednou dávkou a všechny děti se očkují plnou dávkou [0,5 ml] pokud SPC vakcíny nestanovuje jinak.

„Děti a dospělé, u nichž očkování neproběhlo ani do konce prosince, je možné očkovat i později. Imunitní odpověď po očkování u starších osob je modifikovaná a může být kratší. Proto zejména u těchto osob může být očkování v pozdějším období přínosné,“ doplňuje ve svém doporučení ČVS.  

Komu především ČVS doporučuje očkování proti chřipce

  1. Dospělým ve věku 65 let a více.
  2. Dětem ve věku 6 měsíců až 5 let.
  3. Všem osobám bez ohledu na věk, které mají faktory zvyšující riziko komplikovaného průběhu chřipky.
K rizikovým faktorům patří tato onemocnění:
  • Chronická onemocnění plic a dýchacích cest, včetně bronchiálního astmatu a poruch respiračních funkcí [průdušek a plic, např. po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch].
  • Chronická onemocnění srdce a cév.
  • Chronická neurologická onemocnění, včetně epilepsie, dětské mozkové obrny, neuromuskulárních a neurodegenerativních onemocnění.
  • Primární a sekundární poruchy imunity, včetně onkologických onemocnění, autoimunitních onemocnění a imunosupresivní terapie.
  • Chronická onemocnění ledvin, včetně nefrotického syndromu a chronického renálního selhání.
  • Chronická onemocnění jater.
  • Chronická metabolická onemocnění, včetně diabetes mellitus.

4. Těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny [cílem je ochrana těhotné ženy a ochrana kojence v prvních měsících života, kdy nemůže být sám očkován].

5. Všem zdravotníkům [cílem je ochrana zdravotníků při výkonu jejich povolání a současně ochrana pacientů, kteří jsou v jejich péči a mnohdy mají rizikové faktory zvyšující riziko komplikovaného průběhu chřipky].

6. Klientům a zaměstnancům zařízení sociální péče, dlouhodobé lůžkové péče, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem a podobných zařízení.

7. Ostatním osobám, včetně dětí, které jsou v blízkém kontaktu s jedinci uvedenými v bodech 1-4, zejména osobám žijících s nimi v domácnosti.

8. Ostatním osobám, které pro sebe nebo své dítě chtějí snížit riziko onemocnění chřipkou.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here