Zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče [OSZSP ČR] a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů [LOK – SČL] vyzvali obyvatele, aby se chovali zodpovědně, a to jak k sobě samým, tak i k ostatním. Odbory dále upozornily na nedořešené otázky v oblasti financování zdravotnictví, o nichž aktuálně jednají s Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Odboráři upozornili, že nyní je nezbytné dodržovat takzvaná pravidla 3R. To je dle jejich slov: Pravidelná hygiena, rouška a rozestupy. Dále je třeba, aby byli ochráněni zdravotníci.

„Počet nakažených nám dnes stoupá, a nejvíce jsou ohroženi zdravotničtí pracovníci, kteří by nám při nárůstu jejich onemocnění, mohli chybět,“ uvedla předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková.

Podle dat zveřejněných na webových stránkách České lékařské komory [ČLK] u nás bylo k 26.9. covidem-19 aktuálně nakaženo na 394 lékařů, 693 zdravotních sester a 612 ostatních zdravotníků [data zde].

„A to je problém, protože my jsme schopni udělat rezervní prostory, kde se bude ta péče poskytovat, ale dostáváme se do úzkých ve věci, kdo tu zdravotnickou péči poskytne,“ uvedl předseda LOK – SČL Martin Engel.

Financování zdravotnictví 2021

Odbory požadují, aby MZ ČR okamžitě začalo, mimo epidemiologickou situaci, řešit nastavení úhrad za zdravotní péči od 1. ledna 2021. Uvádí, že zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem úhradové vyhlášky pro příští rok.

„V současné epidemiologické situaci považujeme zavedení CZ-DRG a podfinancování nemocnic za hazard. […] Za doby epidemie covid-19 chce MZ ČR zásadním způsobem měnit systém, a to navíc bez potřebných informací,“ uvedli odboráři.

Ti dále spočítali, že na změnu systému plánuje stát vydat 2,45 miliardy korun, nikoliv potřebných 30 miliard. Připomněli, že nelze pouze zaplatit péči za pacienty s covidem. Podle nich je nezbytné také vyřešit úhrady nemocnicím v případě omezení další zdravotní péče a nedodrženého nasmlouvaného rozsahu péče.

„Proto požadujeme po ministerstvu zdravotnictví, aby přepracovalo úhradovou vyhlášku. […] V případě zavedení CZ–DRG je třeba ten systém masivně zainvestovat, jak to bylo v Německu, ale i dalších zemích, kde byl systém zaveden,“ uvedla Dagmar Žitníková.

Požadavek na navýšení platů v roce 2021

Podle odborářů je šokující, že ve úhradové vyhlášce na příští rok není na ocenění zdravotníků a jejich stabilizaci, jak říkají – „ani koruna“.

„To nám přijde velice absurdní, zvlášť když jinde, jako třeba u pedagogů nebo pracovníků v sociálních službách, se platy zvýšily,“ řekla Žitníková.

Tato slova doplnila její kolegyně Jana Kmochová: „Zdravotníkům v sociálních službách budou v příštím roce zvednuty platy o 10 procent. Ale jde i o další zdravotnické pracovníky v sociálních službách. Tam je navrhované navýšení ve výši tří procent, my požadujeme sedm procent. Zvýšené náklady by měly přijít ze zdravotních pojišťoven.“

Odbory: Česká republika zaspala léto

Podle Martina Engela Česká republika ve zvládání krize covid docela zaspala léto. Dle jeho slov žádná jiná země úplně nezrušila nošení roušek minimálně ve vnitřních prostorech.

„Chtěli jsme si užít léto, tak jsme si ho užili, ale teď jsme zdevastováni jak, co se týče volných covidových prostor, tak i počtu nakažených zdravotníků,“ upřesnil.

Pro ZdraveZpravy.cz se pak vyjádřil, jaký výsledek očekává od jednání o změně úhradové vyhlášky pro následující rok s MZ ČR.

„My očekáváme, že na ministerstvu nyní zavládne jiný vítr, než tam byl ještě před několika dny. A co se týče úhradové vyhlášky, s její podobou nesouhlasí mnoho zaměstnavatelů, takže tam šance na změnu je,” uvedl.

Optimistický je dle svých slov i k případnému odložení CZ – DRG. Argument, že systém se musí za současné situace zavést, když už se tři roky připravoval, označil za hloupý. Na závěr vyjádřil přesvědčení ve zlepšení vztahu odborů a ministerstva zdravotnictví.

„Doufáme, že se s novým ministrem posuneme k řešení problému, aby to zdravotnictví nevypadalo jenom píárově,” uzavřel.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here