Očkování proti chřipce přináší i finanční benefity

0
378
financni
Foto: Pixabay.com

Finanční a zdravotní gramotnost mají k sobě blíž, než se zdá. A to konkrétně u očkování proti chřipce. Nachlazení a chřipka dokáží vyřadit člena rodiny z práce až na několik týdnů. V případě, že se k chřipce přidá či následuje covid-19, doba strávená doma se násobí. 

Chřipkové viry neohrožují pouze starší nebo chronicky nemocné osoby, ale z pracovního procesu běžně vyřazují i zcela zdravé jedince.

„Chřipka představuje významnou zátěž i pro zcela zdravé dospělé jedince, průměrná doba pracovní neschopnosti trvá 14 dní. Nejčastěji chřipkou onemocní děti v kolektivních zařízeních, které ji pak šíří na dospělou populaci,“ uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] na svém webu.

Onemocnění, byť jen krátkodobé, způsobuje mimo zdravotní i finanční potíže. To ponejvíce živnostníkům, kteří si většinou nemocenské pojištění neplatí. Dále dohodářům [DPP a DPČ] a rodinám s malými dětmi, které nemohou ještě zůstat doma samy. Zcela bez starostí nejsou ani zaměstnanci, ti dostávají v prvních 16 dnech nemoci 60 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu. I takové ponížení u nich často znamená finanční tíseň.

Finanční rezerva na tři až pět měsíců

Ke klidné rekonvalescenci z krátkodobé nemoci zhruba do jednoho měsíce napomůže podle odborníků vždy finanční rezerva. Dlouhodobější výpadek příjmů už je podle nich ale třeba řešit spíše komerčním pojištěním.

„Což vždy platí v případě, že v rodině není jeden dominantní živitel, který dokáže utáhnout rodinný rozpočet i přes výpadek příjmu partnera,“ vysvětluje ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

Finanční rezervu pro vykrytí krátkodobého výpadku příjmů by měly mít rodiny ve výši zhruba tří až pěti měsíčních příjmů. Takový finanční polštář jim dovolí se z nemoci uzdravit. Obezřetnější k tvorbě rezervy mají být rodiče malých dětí, které jsou k nákazám vnímavější a doba jejich úzdravy bývá delší. Ošetřovné náleží jen zaměstnanému rodiči, nikoliv OSVČ. A to pouze za dobu prvních devíti dnů nemoci [samoživitelky až 16 dnů nemoci, pozn. red.]. Jeho výše je opět 60 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Situaci řeší i komerční pojištění

Pokles či úplnou ztrátu příjmů kvůli péči o nemocné dítě pomáhá rodičům dětí překlenout komerční pojištění ošetřovného. To by mělo být vedle stabilní finanční rezervy další jistotou pro zvládnutí takové situace.

„Riziko výpadku či poklesu příjmu kvůli péči o nemocné dítě pomáhá snížit soukromé pojištění ošetřovného. To tuzemské pojišťovny nenabízejí pouze zaměstnancům, ale na rozdíl od státu i osobám samostatně výdělečně činným,“ upozorňuje Martin Švec.

Podle něj by před samotným uzavřením takového pojištění měl rodič nejprve zvážit, jaká je zhruba jeho finanční rezerva. Jinak řečeno, jak dlouhé bezpříjmové období by z ní byl schopen vykrýt. Podle toho by si měl nastavit karenční dobu.

„OSVČ by se měly blíže zaměřit na podmínky, protože některé pojišťovny pro ně mají jiná pravidla než pro zaměstnance. Například omezení počtu vyplácených dnů,“ dodává.

Vakcinace zvýší ochranu před nákazou

Druhý způsob, jak snížit riziko výpadku příjmů kvůli krátkodobé nemoci je včasné očkování, nyní konkrétně proti chřipce. A to nejenom pro dospělé osoby, ale i děti. Zájemce o očkování proti chřipce, který nespadá do skupiny osob, které mají vakcínu a její aplikaci hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, je takzvaný samoplátce. Mnohé ze zdravotních pojišťoven na očkování přispívají ze svých fondů prevence.

Vakcínu si může objednat zájemce u svého i kteréhokoliv jiného praktického lékaře nebo v jakémkoliv očkovacím centru. Cena za samotnou vakcínu se pohybuje kolem 290 korun. Ovšem samoplátce musí počítat ještě s náklady za pohovor, vyšetření, aplikaci a režijními náklady [uchovávání vakcíny, likvidace infekčního odpadu, pozn. red.].

„Nemělo by docházet k tomu, že cena vakcíny proti chřipce se dramaticky zvýší, pohybujeme se v částkách kolem 500 korun i s tou aplikací,“ upozorňuje vědecký sekretář České vakcinologické společnosti ČLS JEP Roman Chlíbek.

Praktici si vakcíny předávat nemohou

Dodává, že letos je kvůli covidu-19 o očkování proti chřipce v porovnání s předchozími roky zájem o něco vyšší. Neznamená to však, že by nebyly vakcíny u praktických lékařů nebo v očkovacích centrech již nedostupné. Mohou se využívat očkovací vakcíny od jiných praktiků, jejich předávání mezi ordinacemi je však podle Romana Chlíbka vyloučené.

„Pacient musí vždy přímo k lékaři osobně, který tu vakcínu má, nemohou si je předávat z ordinace do ordinace,“ říká.

Na závěr stojí za upozornění, že očkování proti chřipce nechrání proti nemoci covid-19, ale zamezí souběhu těchto onemocnění. Zdravotní stav pacienta po nákaze chřipkou stejně jako covidem je oslabený a další nákaza se stává o to rizikovější a její průběh mohou doprovázet komplikace. Další benefit očkování, jak již bylo zmíněno, je snížení rizika nákazy a tím výpadku příjmů kvůli nemoci pracujícího nebo ošetřování malého dítěte.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here