Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF Univerzity Karlovy [1. LF UK] a Ústřední vojenské nemocnice [ÚVN] vybavila své pracoviště digitálním mikroskopem. Přístroj exoskop stál 8,6 milionu Kč a má mnoho výhod. Mimo jiné umožňuje lékařům mikroneurochirurgické výkony při dodržování hygienických opatření kvůli covidu-19.

Nemocnice pořídila exoskop s pomocí dotace od Ministerstva obrany ČR [MO ČR]. S novým přístrojem sleduje chirurg operační pole na monitoru v trojrozměrné projekci s vysokým rozlišením za použití speciálních 3D brýlí. Ne, jako bez exoskopu skrze prostý okulár. Přístroj tak mimo jiné lékařům umožňuje zachovat současné standardy péče a spektrum výkonů, aniž by zdravotníci podstupovali riziko nákazy covidem-19.

„Současné hygienické normy vyžadují, aby měl chirurg při výkonu respirátor FFP3 a k tomu před obličejem plexisklo. Při vrtání kosti nebo preparaci totiž může dojít k uvolnění drobných částic, a tedy i k přenosu infekce,” popisuje současnou praxi přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN David Netuka.

Podle něj dodržet požadovaná opatření při mikroneurochirurgických operacích za použití klasického mikroskopu ale není možné, protože operatér se musí dívat do okuláru. Naopak digitální mikroskop čili exoskop je vlastně kamera, kterou může operatér zcela volně manipulovat. Díky tomu využívá při výkonu daleko více úhlů pohledu.

K čemu všemu se hodí exoskop

Přístroj lékaři v ÚVN využívají denně pro operace mozku. Odstraňují s ním nezhoubné a zhoubné nádory, cévní onemocnění, malforace, úrazy, krkavice nebo periferní nervy. Na sále mají k dispozici tři monitory – dva pro 3D zobrazení a jeden pro zobrazení 2D, jež sledují zdravotní sestry. Díky tomu mají snazší manipulaci s instrumenty a pro 2D monitor nepotřebují speciální brýle.

Podle Davida Netuky je přístroj jednoznačným přínosem, i když na otázku, zda exoskopy nahradí klasické mikroskopy, nemá jednoznačnou odpověď.

„Rozhodnout mohou ekonomické aspekty. Exoskopy zatím nejsou příliš rozšířené, a přesto stojí méně než špičkové mikroskopy. Lze předpokládat, že s jejich rozšiřováním bude klesat také jejich cena,“ myslí si.

Výhoda přístroje podle děkana 1. LF UK Martina Vokurky spočívá v tom, že exoskop usnadňuje a zlepšuje vzdělávání mediků. Ti mohou sledovat operační pole stejně jako operatér. Videozáznam z výkonu se navíc automaticky archivuje, a tak ho lze následně využít pro fakultní výuku.

Přístroj bude putovat po klinikách

Proškolit se v používání exoskopu museli i atestovaní neurochirurgové. Nejprve prošel každý chirurg školením od výrobce, poté začal s jednoduchými výkony. Pro urgentní výkony s exoskopem jsou proškoleni všichni lékaři z kliniky. Zástupci 1. LF UK uvedli, že i ti starší si na odlišný způsob sledování operačního pole zvykli, obvykle již po třech operacích.

„S exoskopem budou moci v Ústřední vojenské nemocnici pracovat nejen neurochirurgové. Zařízení je totiž lehké a mobilní a lze ho převážet na jiné kliniky. Výhledově se proto počítá se sdílením přístroje, už nyní ho využívají na klinice ORL. Uplatnit by se mohl i v cévní chirurgii nebo pro drobné ortopedické operace,“ dodala mluvčí 1. LF UK Petra Klusáková.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here