Rizikové skóre od nuly do 100 zpřehlední aktuální epidemickou situaci v Česku i jednotlivých krajích. Každý den se vyhlásí jedno číslo rizikovosti zabarvené dle závažnosti situace od zelené po jasně červenou. Podle ministra zdravotnictví se začne se skóringem již v příštím týdnu.

Nový skóring vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] a má provázat riziko šíření nemoci covid s pěti úrovněmi opatření. Aktuálně vyhlášené číslo bude navázáno na tabulku, ve které budou popsána opatření v pěti úrovních. Rizikové skóre bude spravovat Ústav zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS]. Dle ministra Jana Blatného [za ANO] má být nový systém skóringu srozumitelný každému občanu České republiky.

„V principu se bude jednat o to, že každý dostane jedno číslo od nuly do 100, které bude kvantifikovat riziko a na toto číslo bude navázán systém pěti úrovní opatření,“ vysvětlil.

Upřesnil, že rizikové skóre se zhodnotí i na barevné škále a ukáže hodnotu platnou pro celou zemi stejně jako pro každý jednotlivý kraj. Pro ilustraci chystaného hodnocení uvádí i příklad.

„Budu vědět, že při riziku 20 procent je aktivováno opatření číslo dvě. Když stoupne na 40 procent, bude třeba aktivovat úroveň opatření tři,“ uvedl Blatný.

Rizikové skóre určí čtyři sledované ukazatele

Hodnota rizikového skóre se vypočítá ze 14denní incidence [výskytu] onemocnění covid-19 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Dále ze 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel u seniorní a další rizikové populace. Vycházet bude i ze zjednodušeného výpočtu reprodukčního čísla [R] a míry pozitivity provedených testů. Rozmezí klíčových hodnot pro výpočet rizikového skóre [od nuly do 100] se dle MZ ČR ještě připravují a zveřejní se počátkem příštího týdne. V případě zlepšení se epidemické situace v jednotlivých krajích se opatření nastaví i v regionálním rozlišení.

Pohotovostní stupně a opatření

Co se týče tabulky s opatřeními, půjde v podstatě o pět stupňů pohotovosti v pěti barvách – tyrkysové, zelené, žluté, oranžové a růžové/červené. Součástí tabulky budou i jednotlivá ochranná protiepidemická opatření jako jsou: roušky, návštěvy, shromažďování, vnitřní akce, školství, sport, kultura, bary, restaurace, obchody a firmy. Každý pohotovostní stupeň [1 až 5] se váže právě na popsaná opatření. Tak například při pohotovostním stupni jedna se zavedou roušky ve všech vnitřních prostorech, zakáže se shromažďování nad 100 osob, zakáží se vnitřní akce nad sto osob a ve školách se omezí výuka hudební a tělesné výchovy. U stupně dva se nošení roušek rozšíří i na venkovní prostory s nemožností zachování minimálně 1,5 metrového rozestupu, zakáže se shromažďování nad deset osob a konání akcí nad 10 osob uvnitř, ve škole se výuky účastní nejvíce 15 žáků.

Rizikové skóre vypracovalo ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odborníky z hygieny, epidemiology i statistiky. Nyní se připomínkuje v ostatních resortech. Podle ministra se začne se skóringem již v příštím týdnu.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here