Zemřel významný český kardiolog prof. Jiří Widimský

0
807
Jiri_Widimsky
Foto: Archiv Zdravé Zprávy

„S lítostí oznamujeme, že 12. listopadu 2020 zemřel prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc. Bylo mu 95 let. Jiří Widimský se jako jeden z mála českých kardiologů prosadil i v zahraničí,” oznámil dnes Institut klinické a experimentální medicíny [IKEM].

Jméno prof. Widimského bylo – a navždy bude – spjato s Ústavem pro choroby oběhu krevního [ÚCHOK]. Tedy součástí takzvaných Krčských ústavů spojených později v roce 1971 pod hlavičku Institutu klinické a experimentální medicíny [IKEM], kam ještě do nedávna docházel aktivně na Kliniku kardiologie.

Kardiolog Jiří Widimský

Po založení IKEM v roce 1971 se stal prof. Widimský přednostou II. interní výzkumné základy, která byla po roce 1989 přejmenována na Kliniku kardiologie IKEM. V té době se stal profesorem vnitřního lékařství 3. lékařské fakulty UK v Praze [1978]. Byl u zrodu řady studií a publikací, které byly často citovány po celém světě. Až do roku 1993 působil jako vedoucí subkatedry kardiologie IPVZ v Praze, kde organizoval výuku internistů a kardiologů. Významně pomohl k založení Centra pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze v IKEM.

Profesor Jiří Widimský zastával v průběhu let mnoho funkcí v odborných společnostech. Byl dlouholetým členem České kardiologické a internistické společnosti, čestným členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Dále České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. I voleným členem České lékařské akademie. Mnoho let byl šéfredaktorem časopisu Cor et Vasa a předsedou redakční rady JAMA-CS.

Úspěch i za hranicemi země

Jako jeden z mála českých kardiologů se profesor Widimský prosadil výrazně i za hranicemi. Od roku 1976 do roku 1984 byl členem výboru Evropské kardiologické společnosti. Přičemž v druhém období se stal dokonce jejím viceprezidentem. V 70. letech byl navíc konzultantem Světové zdravotnické organizace.

Byl autorem přibližně 1 000 odborných publikací a 60 monografií nebo kapitol v monografiích. Několik z nich bylo publikováno dokonce v zahraničí. Jeho přednášky pro studenty nebo lékaře byly vždy precizní a velice informativní. Ještě ve svých 90 letech přednášel v IKEM skupině Kardio 35 o plicní embolii.

Pan profesor získal za svou práci nejedno ocenění. Například v roce 2005 zvláštní uznání ministra zdravotnictví za svůj celoživotní přínos pro české zdravotnictví. V roce 2007 byl jmenován čestným členem European Society of Hypertension a dostal Hlávkovu medaili za celoživotní vědeckou práci. V roce 2010 mu nadace Dagmar a Václava Havlových udělila čestné uznání za celoživotní vědeckou práci.

IKEM dále uvedl, že Jiří Widimský byl velkým vzorem také pro své dva syny. Petr a Jiří dnes patří mezi přední české kardiology. Ve šlépějích svého dědečka jde dokonce i vnuk Jiří.

„Odchodem prof. Jiřího Widimského ztrácí česká kardiologie a Institut klinické a experimentální medicíny jednoho ze svých nestorů, který přispěl významnou měrou k výchově celých generací lékařů. Čest jeho památce,” uzavřel IKEM.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here