Nadměrných pijáků alkoholu v Česku rok od roku přibývá

0
470
nadmernych_pijaku
Foto: Pixabay.com

Spotřeba alkoholu a tabáku zůstává v Česku neměnná, tedy vysoká. 25 procent dospělých kouří, 18 procent z nich denně. Téměř deset procent dospělých pije alkohol denně, přičemž počty nadměrných pijáků u nás rostou mezi muži i ženami. Uvádí to Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2019.

Bezmála 25 procent osob starších 15 let v Česku kouří. 18 procent z nich užívá tabák denně, zhruba o čtvrtinu více muži než ženy. Počty denních kuřáků u nás mírně klesly zhruba před pěti lety. Od té doby se situace příliš nemění.

Trendy v posledních letech naznačují mírný pokles výskytu současného i denního kuřáctví v dospělé populaci. K největšímu poklesu došlo v letech 2012–2015, od roku 2015 zůstává situace přibližně na stejné úrovni,“ říká vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

Mezi kuřáky v Česku mírně přibývá těch, kteří přecházejí na elektronickou formu užívání tabáku. V loňském roce jich bylo kolem 4,9 procent, v roce 2018 zhruba 4,6 procent.

Roste podíl osob, které přecházejí z klasických cigaret na užívání elektronických a klesá podíl těch, které užívají oba typy výrobků současně. Celkem 3,2 % dotázaných [3,3 % mužů a 3,1 % žen] v současnosti užívá zahřívaný tabák, 2,2 % denně,“ píše se ve zprávě.

Teenageři se v kouření mírní, i tak jich kouří příliš

Zdravotní studie ESPAD z roku 2019 uvádí, že česká mládež ve věku 15 a 16 let užívá tabák, alkohol a nelegální drogy o něco méně než v období 2011–2015. I tak zkušenost s kouřením cigaret v životě vloni potvrdilo 54 % šestnáctiletých. Kouření v posledních 30 dnech potvrdilo 23,6 % studentů. Přičemž častěji kouřily dívky [20,8 % chlapců a 26,5 % dívek]. Denně si cigaretu zapálilo více než 10 % z nich a alespoň jednou zkusilo elektronickou cigaretu, bez ohledu na to, zda obsahovala nikotin nebo ne, celkem 60,4 % studentů. Jde o vyšší podíl, než uvedl kouření klasických cigaret.

Světový den bez tabáku upozorní na kouření u dětí

Nadměrných pijáků v Česku přibývá, mezi muži i ženami

Loňská čísla o konzumaci alkoholu v Česku nejsou dobrá. Lidí, kteří se napijí alkoholického nápoje denně i nadměrných pijáků, rok od roku přibývá. A to jak u mužů, tak u žen. Alkohol pilo loni denně nebo téměř denně celkem 8,5 % populace [12,7 % mužů a 4,6 % žen]. Časté pití nadměrných dávek alkoholu uvedlo 15,9 % dotázaných. Do kategorie rizikové konzumace alkoholu spadá zhruba 7 % populace, dalších téměř 8 % spadá do kategorie škodlivé konzumace alkoholu.

Odhady rizikové a škodlivé konzumace alkoholu ukazují na téměř 1,5 milionu osob, z nichž 800 tisíc vykazuje znaky škodlivého užívání alkoholu,“ tvrdí Viktor Mravčík.

Spotřeba alkoholu roste! Své ví zdravotníci i záchytky

Mladistvých bez zkušenosti s alkoholem je minimum

Až 95 procent mladistvých ve věku 16 let u nás potvrzuje zkušenost s pitím alkoholu. Vysoká je i prevalence konzumace alkoholu v posledních 30 dnech [62,7 %] a to včetně časté konzumace. Mezi mladistvými navíc vzrostl počet dívek s rizikový pitím alkoholu. Potvrzuje se i trend posledních let, kdy se postupně vyrovnávají rozdíly ve zkušenosti s alkoholem mezi chlapci a dívkami.

Bezbřehá dostupnost alkoholu v ČR nikoho netrápí

Česko: 10 l čistého lihu, 2 tisíce cigaret na osobu za rok

Vysokou spotřebu alkoholu potvrzuje ve svých datech i Český statistický úřad [ČSÚ]. Ročně je podle něj u nás spotřebováno přes 170 litrů alkoholických nápojů v přepočtu na jednoho obyvatele ČR od věku 0 let. To odpovídá přibližně 10 litrům čistého lihu na osobu. Z toho je nejvíce zkonzumováno v pivu [téměř 5 l], v lihovinách [necelé 3 l] a vínu [přes 2 l].

„Spotřeba alkoholu v ČR v posledních letech neklesá a ČR tak nadále patří k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě,“ uvádí se ve zprávě.

Karel Nešpor: Alkohol v pivu se nedaní. A to je chyba

A nijak výrazně neklesá ani spotřeba cigaret. Podle ČSÚ se u nás ročně spotřebuje téměř 2 tisíce cigaret na jednoho obyvatele, což je téměř 100 krabiček cigaret na osobu a rok. A i když se rok od roku zvyšuje spotřební daň na tabák a tím i finální cena cigaret, ke snížení spotřeby to příliš nevede.

Protidrogová politika vloni stála přes 2 miliardy korun

Výdaje na protidrogovou politiku z rozpočtů státní správy a samosprávy bez započítání výdajů ze systému veřejného zdravotního pojištění za rok 2019 byly celkem 2071,6 milionů korun [2113,7 mil. Kč v r. 2018]. I přes pokles výdajů ze samospráv o 26 mil. Kč a z rozpočtu ministerstva zdravotnictví o cca 13 mil. korun se navýšil rozpočet na prevenci, harm reduction, léčbu a sociální integraci a to o 5 milionů korun. To především v důsledku nárůstu rozpočtu „Programu protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR o 42 milionů korun.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here