V listopadu prošla úspěšným akreditačním procesem čtyři laboratorní pracoviště FN Ostrava. Konkrétně jde o laboratoře Krevního centra, Toxikologickou laboratoř Ústavu soudního lékařství, Laboratoře Ústavu patologie a Laboratoře Oddělení lékařské genetiky. Zároveň i Ústav laboratorní diagnostiky – Oddělení klinické hematologie prošel plánovanou dozorovou návštěvou.

Při udělování akreditací nebyla Českým institutem pro akreditaci identifikována žádná neshoda a akreditace byly přiděleny do roku 2025. V některých případech se i rozšířily.

„I když celý proces probíhal vzhledem k epidemiologické situaci v online režimu, na množství kontrolovaných materiálů a dokumentů to žádný vliv nemělo. Jak potvrdili zástupci jednotlivých laboratoří, osobní nepřítomnost auditora na pracovišti neznamenala snazší akreditační proces. Spíše naopak,“ vysvětlila mluvčí FN Ostrava Petra Petlachová.

Podle manažerky kvality Kateřiny Sommer z Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Ostrava byla v rozsahu celé normy ČSN EN ISO 15189:2013 vedoucí posuzovatelka velmi pečlivá při kontrole požadované dokumentace. To je příručka kvality, laboratorní příručka, Standardní operační postup metod a všechny související dokumenty.

Vše se řešilo přes mobilní technologie. Laborantky byly s auditorem ve spojení, procházely jednotlivá pracoviště a online odpovídaly na jeho přímé dotazy, které se týkaly nejen operačních postupů, ale také přístrojového vybavení,“ upřesnila.

Jak si stály ostatní laboratoře

U laboratoře Oddělení klinické hematologie, jež je součástí Ústavu laboratorní diagnostiky, auditor sledoval vybrané vzorky od příjmu, až po vydání výsledků a zaměřil se i na to, jak s nimi jednotliví zaměstnanci pracují.

Připravili jsme ke kontrole například i protokoly, které souvisí s validací analyzátorů nebo verifikací metod. Auditorka požadovala zaslání dokumentů ke zpracování vytipovaných vzorků s dvojí prioritou. Statimový, který musí být vyšetřen do jedné hodiny a rutinní, který musí být zpracován do dvou hodin od příjmu materiálu,“ uvedla Lucie Recová, která spolu s primářem oddělení Martinem Pulcerem, Soňou Kolářovou a Magdou Bílovskou, akreditaci připravovala.

Podle ní bylo součástí požadavků u akreditovaných metod zaslání certifikátů externích kontrol kvality a výsledků interních kontrol kvality za určité období. Dále formuláře použitých šarží reagencií u vybraných akreditovaných metod, výpisy provozu lednic a další.

Manažerka kvality Laboratoří Krevního centra FN Ostrava Kateřina Šinovská uvádí dva úspěchy. Došlo k prodloužení platnosti udělené akreditace na dalších pět let a zároveň k rozšíření rozsahu akreditace o jeden postup vyšetření. I na tomto pracovišti komunikovali pracovníci Laboratoří Krevního centra s posuzovateli pouze elektronicky.

„Například zpracování vzorku jsme natočili a odeslali přes mobilní aplikaci. Požadovanou dokumentaci jsme posuzovatelům zasílali elektronicky již několik dnů před samotným procesem a rovněž v průběhu celé akreditace. Jsme rádi, že i za těchto, pro všechny nových podmínek, neshledali auditoři žádné neshody,“ řekla Šinovská.

Reakreditace Laboratoře Oddělení genetiky FN Ostrava

Posledním pracovištěm, které v listopadu obhájilo akreditaci, jsou Laboratoře Oddělení genetiky FN Ostrava. Ty reakreditovaly novou diagnostickou metodu, vhodnou pro testování prediktivních onkologických markerů. I rozšířily nabídku molekulárně genetických vyšetření o nemoci a vady srdce, ledvin, onemocnění a vady očí, neurodegenerativní a další vzácná dědičná onemocnění. Laboratoř tak aktuálně nabízí testování více než 2 800 genů.

Akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO 15 189 mělo od roku 2006 akreditováno pouze Oddělení klinické biochemie. V roce 2012 se akreditovala už všechna laboratorní pracoviště FN Ostrava.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here