Od 1. ledna 2021 platí nová pravidla pro pobyt, práci a cesty do Británie. Britští občané jsou od ledna v Česku občany takzvaných třetích zemí, stejné postavení pak mají Evropané ve Spojeném království. Změny nastávají i ve vzdělávání a zdravotním pojištění.

Novinka je, že pro občany EU v Británii nově platí takzvaný bodový imigrační systém. Podle něj budou cizinci ve Velké Británii dostávat body za specifické dovednosti a kvalifikaci.

„Pro standardní cestování se nic nemění. Nadále je možné jet do Británie bez víza na dovolenou, na návštěvu rodiny nebo kamarádů. Doporučuji ale už od Nového roku cestovat s pasem, nikoliv jen s občanským průkazem. Je třeba se nechat řádně pojistit a nepočítat s levným unijním roamingem,” uvedl ke změnám ministr zahraničí Tomáš Petříček [ČSSD].

Češi trvale žijící mohou po získání statutu usedlíka počítat se stávajícími pravidly. O takzvaný „EU Settled Status” je třeba zažádat do 31. 6. 2021 formou online registrace.

Cestování do Británie: Jak je to s vízy

Klasické turistické cesty do šesti měsíců nejsou podmíněny vízem. Do 30. 9. 2021 je možné cestovat s občanským průkazem, poté již pouze s pasem. Ministerstvo zahraničních věcí ČR [MZV ČR] ale již nyní doporučuje cestovat s cestovním pasem.

„Tyto cesty zahrnují například dovolenou, návštěvy příbuzných, krátké studijní kurzy, některé výdělečné aktivity jako třeba účast na kulturních akcích. Není možné v rámci turismu ve Velké Británii pracovat nebo žádat o sociální dávky,“ uvedl úřad.

  • Pracovní cesty do 6 měsíců nejsou podmíněny vízem. Příklad takové cesty je obchodní jednání či vědecká konference.
  • Dlouhodobé pracovní cesty nad 6 měsíců jsou podmíněny vízem. Žádat o něj lze online.

Jak je to u studia a pojištění

Vízem podmíněno není krátkodobé studium do šesti měsíců, kdy student nečerpá příspěvky z britských veřejných financí. To znamená, že si student kompletně hradí své náklady na ubytování, studium, stravu, aj.

Naopak dlouhodobé studium nad šest měsíců už studentským vízem podmíněno je. Aby jej žadatel dostal, musí získat minimálně 70 bodů v imigračním systému. A to na základě svého finančního zajištění, znalosti angličtiny a dosaženého vzdělání.

Podle MZV ČR už to ale nebude zdarma: „O vízum je možné žádat online půl roku před odjezdem, poplatek činí 348 liber [cca 10 tis. Kč]“.

  • Na telefonické hovory z/do Velké Británie se vztahují roamingové sazby mimo EU. Je proto nutné se připravit na vyšší poplatky.
  • Pro krátkodobý pobyt ve Velké Británii platí nutnost komerčního cestovního pojištění. Evropský průkaz zdravotního pojištění [EHIC] již v Británii neplatí.

Brexit zasáhne i unijní systém zdravotního pojištění

Pro vyřizování českých matričních a cestovních dokladů nezbytných pro registraci
do systému „EU Settled Status” a případnou konzulární pomoc se mohou čeští občané v Británii nadále obracet na Velvyslanectví ČR v Londýně a na Generální konzulát ČR
v Manchesteru. Oba zastupitelské úřady jsou pro české občany v pohotovosti, například formou nouzových linek. MZV ČR mělo pro následující měsíce navýšit jejich kapacity.

Mění se i obchod s Británií

Pro české firmy dochází od 1. 1. 2021 prozatím jen k dílčím změnám. Důležité je, že se neuplatňují cla a kvóty. Čeští exportéři se ale nevyhnou hraničním kontrolám. Plnohodnotné celní kontroly budou zaváděny ve třech fázích během prvního půl roku 2021. Obchod se Severním Irskem se i nadále řídí pravidly EU.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here