Očkování po covidu-19 doporučují zástupci České vakcinologické společnosti nejdříve sedm dní po skončení izolace u bezpříznakových pacientů a 14 dní u pacientů s příznaky. To samé platí při odkladu aplikace druhé dávky kvůli nákaze. Po léčbě rekonvalescentní plazmou se očkuje po třech měsících od jejího podání.

doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP [ČVS] k očkování mRNA vakcínami [vakcína od Pfizer/BioNTech, Moderna, CureVac] vyplývá, že očkování proti covidu-19 je vhodné i pro osoby po prodělání samotné nemoci. Konkrétní termín aplikace vakcíny však závisí na příznacích u nakaženého.

Nejdříve sedm dní po ukončení izolace se očkují osoby bez příznaků covidu-19. V opačném případě, tedy pokud nemocný trpěl suchým kašlem, horečkou, ztrátou čichu, chuti, slabostí, bolestí hlavy a svalů a jinými příznaky, jej zdravotníci naočkují nejdříve po 14 dnech od ukončené izolace.

Covid vakcína a odpovědi na nejčastější otázky kolem ní

Postinfekční imunita posouvá očkování až o 90 dnů

Stejné doporučení pak platí i v případě, že pacient covidem-19 onemocněl v čase mezi první a druhou aplikací vakcíny. V této souvislosti stojí za zmínku získaná postinfekční imunita. Ta po úzdravě z covidu u pacienta přetrvává až 90 dnů. Proto je podle doporučení ČVS v době nedostatku vakcín vhodné očkování v takovém případě odložit.

„Reinfekce během 3 měsíců po infekci je podle dostupných údajů málo pravděpodobná. Z tohoto důvodu doporučujeme při omezené dostupnosti vakcíny odložit očkování první nebo druhé dávky o 3 měsíce po ukončení izolace,“ uvádí ČVS.

Očkování po léčbě rekonvalescentní plazmou

Pravděpodobnost reinfekce v době tří měsíců od podání rekonvalescentní plazmy nebo po aplikaci monoklonálních protilátek je stejně jako u ostatních nemocných covidem-19 podle stávajících poznatků velmi nízká. Proto má být i očkování pacientů léčených těmito postupy odloženo o tři měsíce po aplikaci léčebné terapie.

„Důvodem odložení očkování je zabránění možné interference léčby protilátkami s imunitní odpovědí vyvolanou vakcínou,“ vysvětluje ČVS.

Schéma očkování proti covidu-19, doba získané ochrany

V případě dvoudávkového očkovacího schématu je nutné pro druhou dávku použít stejnou očkovací látku. Vakcíny od různých výrobců nejsou zaměnitelné! Doporučený interval mezi první a druhou dávkou očkovací látky Comirnaty od Pfizer a BioNTech je 21 dní.

„Nedoporučujeme aplikaci druhé dávky dříve než 19 dní po první dávce. Při chybné aplikaci 17 nebo 18 dní po první dávce není nutné druhou dávku opakovat,“ uvádějí zástupci ČVS.

Pozor, to už ale neplatí při chybné aplikaci dříve než 17 dní po první dávce. V takové situaci už se druhá dávka považuje za neplatnou a je potřeba ji opakovat 21 dní po chybně aplikované dávce. Maximální interval mezi první a druhou dávkou vakcíny stanovený není.

V případě, že druhá dávka vakcíny není aplikována v doporučeném odstupu 21 dnů, první dávka se počítá a druhá dávka se aplikuje, co nejdříve je to možné. Podstatné je vědět, že před ani po očkování se nedoporučuje testování na přítomnost nového koronaviru. A to jak metodou PCR, tak i antigenním testem či testem na protilátky.

Co se týče doby přeočkování po dvoudávkovém schématu mRNA vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, nebyla doposud výrobci nijak stanovena. Stejně tak není zatím určena doba postvakcinační protektivity a přetrvávání ochrany proti nemoci covid-19.

„Proto v současné době nedoporučujeme žádné další přeočkování po aplikaci dvou dávek vakcíny Comirnaty,“ uzavírají zástupci ČVS.

Očkování vícero látkami se vylučuje

Simultánní aplikace jiné očkovací látky s vakcínou proti covidu-19 odborná společnost nedoporučuje. A to především kvůli nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti takového souběhu. Jinou očkovací látku je vhodné dle doporučení aplikovat s odstupem minimálně dvou týdnů od podání vakcíny proti covidu-19.

„V případě, že dojde k neúmyslnému podání jiné vakcíny v tomto období 14 dnů, není nutné opakovat dávku žádné z vakcín,“ dodává společnost.

–VRN–

4 KOMENTÁŘE

    • Dobrý den, zcela jistě ne v rámci povinného testování v zaměstnání. V ostatních případech záleží čistě na Vás, očkování Vás od covidu neochrání, ale mělo by Vás ochránit od jeho těžkého průběhu. / pěkný večer, redakce

  1. dne 6.2.2021 jsem byl testován jako pozitivní/horečky.bolest v krku/.Dne 22.3.2021 jsem byl na testu protilátek s výsledkem S SARS CoV-2 IgG 1,10n Sample/CO 0,00-0,90 pozivní.Kdy se mohu nechat očkovat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here