Uznaná ochrana po covidu-19 se prodlužuje na 180 dnů

0
2243
ochrana_po_covidu-19

Uznaná ochrana po covidu-19 se prodlužuje ze stávajících 90 dnů nově na 180 dnů. Výsledky mezinárodních studií ukázaly, že vysoké hladiny specifických protilátek u pacienta přetrvávají dlouhodobě a chrání ho před opakovanou infekcí. Ve svém doporučení to uvedla Česká vakcinologická společnost ČLS JEP [ČVS].

Ochrana po covidu-19 je podle doporučení odbornými společnostmi nově prodloužena na dobu šesti měsíců po prvním pozitivním výsledku testu. Nezáleží přitom jestli šlo o PCR vyšetření nebo pozitivitu prokázanou antigenním testem u pacientů s příznaky covidu-19.

„Z publikovaných výsledků sledování pacientů po prodělaném onemocnění covid-19 je zřejmé, že vysoké hladiny specifických protilátek přetrvávají dlouhodobě a poskytují solidní ochranu před opakovanou infekcí,“ potvrzuje ve svém doporučení ČVS.

Dodává, že nejenom humorální [protilátková, pozn. red.] imunitní odpověď, ale také buněčná postinfekční imunita přetrvává podle dostupných studií minimálně šest měsíců po prodělané infekci.

Ochrana po covidu-19 zbavuje testování

Takzvaná postinfekční imunita po nemoci covid-19, která se u nás nově uznává na dobu šesti měsíců, zbavuje vyléčené osoby povinnosti pravidelného testování v sedmidenním intervalu v zaměstnání. A stejně tak i živnostníky. Bez testu pak mohou tyto osoby vstupovat i na chystané kulturní a společenské akce.

Proplácení testů na covid umožňují Samotesty-covid.cz

Lékařské potvrzení o prodělání covidu-19 se tak od pondělí 17. května stává i vstupenkou do venkovních prostor restaurací a kaváren. V podstatě se k lidem v postinfekční imunitě přistupuje stejně, jako k proti covidu-19 plně očkovaným osobám. Pokud mají o prodělané infekci potvrzení od lékaře nebo hygieny.

Očkování po prodělaném covidu-19

Dle doporučení ČVS se mají vyléčení z covidu-19 očkovat první dávkou vakcíny nejdříve za 90 dnů od potvrzení nákazy PCR testem či antigenním testem provedeným zdravotníkem. Ve spíše vzácných případech, kdy se covidem-19 nakazí pacient po aplikaci první dávky očkovací látky, pak vakcinologové doporučují druhou dávku až po uplynutí šesti měsíců.

„V případě onemocnění covid-19 po aplikaci první dávky vakcíny doporučujeme odložení aplikace druhé dávky o 180 dnů,“ uvádí ve svém stanovisku ČVS.

Doba se opět počítá od prvního dne pozitivního výsledku. Ať už PCR metodou, nebo profesionálně provedeným antigenním testem.

Certifikát o vakcinaci až po dvou dávkách

V souvislosti s rozvolňováním a dobou letních prázdnin a dovolených se lidé zajímají o vystavení národního Certifikátu o provedené vakcinaci. Podle zástupců ČVS jej mají zdravotnická zařízení očkovanému vystavit nejdříve po aplikaci druhé vakcíny u dvoudávkového schématu.

„Na základě platné registrace vakcín proti covid-19 používaných v Evropě a v souladu se stanoviskem Evropské lékové agentury je pro zajištění maximální možné ochrany nezbytné dodržet dvoudávkové schéma u vakcín Comirnaty, Covid-19 Vaccine Moderna a Vaxzevria,“ vysvětluje ČVS.

To znamená, že jedna dávka vakcíny pro vystavení certifikátu je nedostatečná. Což logicky neplatí u jednodávkové látky Janssen. Certifikát má být považovaný za účinný například jako doklad pro povolení vstupu na kulturní akci, do některých vnitřních prostor či pro cestování až po uplynutí 14 dnů od aplikace druhé dávky při dvoudávkovém schématu.

Digitální zelený pas EU by mohl platit po celém světě

Pozitivní test na protilátky imunitu nezaručí

V posledních dnech se často diskutuje o možnosti uznávaní postinfekční imunity na základě průkaznosti protilátek v krvi. Takové, byť laboratorní potvrzení ale za stávající situace stav po očkování či prodělání nemoci nenahrazuje. A tedy není uznatelné pro povolení vstupu do některých prostor a nenahrazuje povinnost pravidelného testování.

K této problematice se na Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR vyjádřila náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martina Vašáková, která je profesí nejen pneumoložkou, alergoložkou, internistkou, ale právě i imunoložkou. Ve Fakultní Thomayerově nemocnici provedla se svými kolegy předběžnou studii právě na tvorbu protilátek po vakcinaci a prodělání infekce covidu-19. A výsledky shrnula následovně.

„Skutečně nelze spolehlivě stanovit marker účinné ochrany hladiny protilátek či účinné hodnoty kvantiferonu antiSARS, který by řekl, ano toto je účinná ochrana proti covidu,“ vysvětlila s tím, že to není možné ani u vakcinace ani v případě prodělané infekce.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here