Výstupová dohoda Velké Británie s Evropskou unií garantuje, že do konce roku 2020 se v oblasti zdravotního pojištění na Británii nahlíží jako na unijního člena. Dohoda zaručuje zachování práv získaných do 31. 12. 2020 jako práv do konce života, nebo změny okolnosti. Brexit ale i tak ovlivní zdravotní péči.

Velká Británie vystoupila z EU k 31. 1. 2020. Následující den vešla v účinnost takzvaná výstupová dohoda, která řeší podmínky odchodu Británie z unie. Výstupová dohoda v podstatě zavedla přechodné období, jež trvá do konce roku 2020. V praxi to znamená, že do 31. 12. 2020 se i v oblasti zdravotního pojištění hledí na Velkou Británii, jako na člena EU. Tedy se na britské občany vztahují všechna stávající unijní pravidla [evropská nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení]. Podstaté ale je, že veškerá práva získaná do konce roku 2020 zůstávají zachována i v následujících letech. Jinak řečeno do konce jejich života, nebo do změny okolnosti. Upřesněme, že v jiných oblastech takovou benevolenci výstupové dohody nedovolují.

V praxi to znamená, že situace ve vztahu k Británii se dělí do dvou skupin:
  • Situace vzniklé před koncem roku 2020: Na osoby v těchto situacích se i po roce 2020 aplikují evropská pravidla, jako by VB z EU nevystoupila.
  • Situace vzniklé od 1. 1. 2021: Tyto situace nejsou výstupovou dohodou upraveny. Musí se řešit dle pravidel zákona o veřejném zdravotním pojištění.

„Obecně bude možné, že situace dvou osob nacházejících se v na první pohled totožné situaci, bude vyřešena zcela odlišně, právě v závislosti na tom, jestli se daná osoba nacházela v dané situaci již před koncem roku 2020 nebo až od roku 2021,“ vysvětluje na svých stránkách Kancelář zdravotního pojištění [KZP].

Konkrétní příklad podle ní může být uplatňování unijního principu jednoho pojištění na osobu, která migrovala do Velké Británie již v roce 2020. Zatímco na osobu migrující až v roce 2021 se princip neuplatní. Jako praktický příklad pak uvádí:

  • Čech pracující od roku 2018 v Británii je kryt výstupovou dohodou. Pokud podléhá britským předpisům i v roce 2021 a stále tam pracuje, nemůže si v ČR obnovit pojištění.
  • Čech, který odchází do VB pracovat až v roce 2021 není kryt výstupovou dohodou. Může být i nadále pojištěn v ČR, nebo se odhlásit z důvodu dlouhodobého pobytu.

Jak funguje zdravotní pojištění při pobytu v zahraničí

Brexit: Zdravotní pojištění se váže na trvalý pobyt

Za stávajících podmínek [do 31. 12. 2020] mohou být v Česku zdravotně pojištěni i britští občané, kteří u nás nejsou nijak ekonomicky aktivní, přestože tady nemají trvalé bydliště. To je totiž dle zákona o veřejném zdravotním pojištění jinak potřeba. Od nového roku musí ale i tyto osoby, které tedy nejsou kryty výstupovou dohodou, pro uzavření zdravotního pojištění v Česku splnit nově právě podmínku trvalého pobytu.

  • Brit, který pracuje a má skutečné bydliště v ČR od roku 2004, je kryt výstupovou dohodou. V roce 2021 dá výpověď, nadále v ČR žije. Bude nadále pojištěn na základě skutečného bydliště, přestože nemá trvalý pobyt. Musí však zdravotní pojišťovně ohlásit, že v ČR nadále žije.
  • Brit, který začne pracovat a bydlet v ČR v roce 2021, není kryt výstupovou dohodou. Pokud dá výpověď, nebude v ČR pojištěn, pokud nebude mít trvalý pobyt.

Evropský EHIC pro britské občany končí

Podle KZP není v tuto chvíli jasné, jakým dokladem se budou prokazovat čeští pojištěnci ve Velké Británii. Předpokládá se, že speciálním potvrzením, jež si pojištěnci musí vyžádat u své zdravotní pojišťovny ještě před odjezdem do Británie.

„Od 1.1.2021 přestávají platit všechny dosavadní Evropské průkazy zdravotního pojištění vydané britskými úřady, přestože je na nich uvedeno jiné datum platnosti,“ uvádí kancelář.

Oprávněné osoby v Británii tak mají dostat nový Evropský průkaz zdravotního pojištění. Znak EU na nich nahradí britská vlajka a holograf. Za číslem pojištěnce [v poli č.6. Personal identification number] se doplní zkratka CRA nebo CZ. Průkazy s jinými doplněnými zkratkami se v Česku neakceptují. Britské úřady vydávají nové průkazy od listopadu 2020.

Pokud nebude mít britský pojištěnec nový Evropský průkaz zdravotního pojištění, musí u nás za poskytnutí nezbytné péče buď zaplatit a poté si v Británii žádat o proplacení, nebo si musí v Británii vyžádat náhradní doklad u NHSBSA. VB předpokládá, že o náhradní doklad bude žádat sám pojištěnec. Pokud by přesto žádal poskytovatel péče pro svého pacienta, je třeba prokázat, že se jedná o oprávněnou osobu. Například, že do Česka přicestovala ještě před koncem roku 2020.

Podstatné je tedy vědět, že české zdravotní pojišťovny nemohou od roku 2021 výpomocně zaregistrovat britského pojištěnce na základě starého Evropského průkazu zdravotního pojištění [EHIC]. Stejně tak nemohou vyúčtovat platby po předložení starého průkazu. Osoby, které jsou v ČR výpomocně zaregistrované pro poskytování plné péče, si svůj nárok zachovávají i po roce 2020. Jde obvykle o držitelé žlutých karet pojištěnce na plnou péči. U těchto osob se nemění ani způsob vykázání péče.

Formuláře prokazující nárok na péči zůstávají platné

Všechny formuláře [typ S1] zaručující nárok na plnou péči zůstávají v platnosti, případně musí být vystaven nový formulář na následující období.

  • Britský důchodce žije v ČR od 2019, VB mu vystavila S1 na dobu od 2019 do 2024. Jeho S1 zůstává dále v platnosti. V roce 2024 mu bude vystavena nová S1 na následující období, pokud v ČR nadále žije.

Při plánovaném vycestování za péčí platí, že o formuláře [typ S2] je možné žádat až do konce roku 2020, přestože má být péče poskytována až v roce 2021. Rozhodující je totiž vždy okamžik podání žádosti.

  • Občanka ČR pracující a pojištěná ve VB plánuje porodit v České republice v únoru 2021. Pokud britské instituce požádá o vystavení formulář S2 ještě během roku 2020, může jí být vystaven a musí být v ČR akceptován. Pokud ale požádá o formulář až v roce 2021, vystaven jí už nebude.

Od roku 2021 přestává totiž platit možnost vycestování za péčí bez souhlasu své zdravotní pojišťovny a poté uplatňovat nárok na refundaci nákladů až do výše českých cen.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here