Letos došlo ke změně některých provozovatelů letecké záchranné služby [LZS] v České republice. Z celkem deseti stanovišť jich nyní šest zajišťuje společnost DSA, dvě slovenská ATE a zbývající dvě spravuje stát. Česko patří k zemím s největším počtem záchranných helikoptér na obyvatele.

Královéhradecká firma DSA od 1. ledna 2021 zajišťuje provoz LZS na šesti stanovištích. V Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Brně a Jihlavě. V Olomouci a Ostravě provozuje vrtulníky LZS slovenská společnost ATE. Pražský region pak pokrývá tradičně Letecká služba Policie ČR [LS PČR], Plzeňsko pak Armáda ČR [AČR]. Od nového roku u nás skončil rakouský provozovatel letecké záchranné služby HeliAir.

Provozovatelé LZS podepsali smlouvy s Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR], které služby objednává ve veřejné soutěži, na dobu osmi let, tedy do 31. 12. 2028. Za provoz letecké záchranné služby zaplatí za osm let zhruba 3,8 miliardy korun. Současné roční náklady na osm základen provozovaných soukromníky odhaduje ministerstvo na 363 milionů korun, zhruba 45 milionů na jedno stanoviště. Armáda podle dřívějších informací provozuje své základny za 60 milionů korun ročně, policie za 58 milionů korun.

Firmy DSA a ATE uspěly v tendru na leteckou záchranku

10 vrtulníků LZS v Česku

Od nového roku tak zůstává zachovaný počet deseti stanovišť vrtulníků LZS v Česku. Podle Ondřeje Fraňka ze serveru Zachrannasluzba.cz usilovaly v minulosti o zřízení nové základny LZS Karlovarský a Zlínský kraj, avšak neúspěšně. Významnější změnou od letošního roku je rozšíření základen s nepřetržitou dobou provozu o jedno stanoviště. Nonstop službu mají od 1. ledna 2021 vrtulníky v Praze, Plzni, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Brně. Ostatní základny jsou v pohotovosti každý den od 7 do 20 hodiny.

Podle dat zveřejněných na zmiňovaném webu patří Česká republika v Evropě k zemím s nejvíce vrtulníky LZS v přepočtu na počet obyvatel. Přední příčku si drží i co do počtu vrtulníků na velikost zajišťovaného území.

„Průměrný počet obyvatel na 1 vrtulník ve službě je v ČR 1,10 mil., což je nejméně ze všech ostatních uvedených zemí [1,47 – 1,77]. Průměrná velikost území na 1 základnu LZS je v ČR 7,6 tisíc čtverečních kilometrů, přičemž srovnatelná hodnota v uvedených zemích je 6,39 – 14,23 tisíc čtverečních km,“ uvádí Franěk k tabulce [Zdroj: Zachrannasluzba.cz].

Počet vrtulníků na obyvatele, plochu

LZS

*) V denní době, zdroje dat:  FDPLHGB

Tuzemská LZS má přesahy do zahraničí

izochronyI přes vyšší počet stanovišť v Česku ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, není území České republiky LZS pokryto rovnoměrně. Podle Fraňka existuje zhruba pět procent území s horší dostupností, a naopak některé části našeho území spravované LZS zasahují do sousedních zemí. Konkrétně například Ústí nad Labem, Liberec a Ostrava, kde jde až o 50 procent zásahového území v zahraničí [Obrázek vpravo: hranice časové dostupnosti ve dne].

„Současně je ale potřeba zdůraznit, že území ČR nelze podle pokrytí kružnicemi schematicky dělit na „pokryté“ a „nepokryté“, časová dostupnost klesá plynule směrem od sídla základny a fakticky je služba dostupná na celém území ČR,“ uvádí Franěk s tím, že ve vzdálenějších oblastech pak s časovými parametry, které už nelze považovat za optimální.

Dostupnost letecké záchranné služby do 20 minut má být v ČR zajištěna pro 95,9 procenta jejího území a současně pro 97,1 procenta jejích obyvatel.

 –VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here