Opakovaná infekce covid-19 se v Česku laboratorně potvrdila u 56 osob. Na výsledky 36 případů se ještě čeká. Dalších 189 opětovně nakažených prodělalo jednu z nákaz bez příznaků nemoci. Data uvedl Státní zdravotní ústav [SZÚ].

Podle dat z Informačního systému infekčních nemocí [ISIN] se u nás od loňského března do konce roku 2020 infekce covid-19 potvrdila u 716 tisíců osob. Z toho šlo v 56 případech právě o opakovanou nákazu, při které infikovaná osoba trpěla příznaky nemoci, jako jsou suchý kašel, slabost, horečka, bolest hlavy, svalů, kloubů, průjem a zvracení. Výsledky dalších 36 nakažených se musí podle SZÚ ještě potvrdit.

„Validace jednotlivých případů je časově velice náročná a nadále probíhá. Proto je nyní nutné předkládané základní údaje za období celého roku 2020 považovat za předběžné,“ upozorňuje vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Kromě zmíněných čísel uvádějí pracovníci ještě dalších 189 případů možných reinfekcí covid-19, u kterých ale jedna z nákaz proběhla bez příznaků nemoci, a tudíž nesplňuje kritéria pro reinfekci. Reinfekce znamená podle odborníků ze SZÚ opakované a potvrzené onemocnění covid-19 s přítomnými příznaky. Mezi první a druhou nákazou přitom musí uplynout minimálně 90 dnů.

Opakovaná infekce covid-19 se potvrdila více u žen

Zástupci SZÚ dále uvádějí, že od loňského března do konce října se potvrdila reinfekce u 28 osob. Z toho u 11 mužů a 17 žen. Věkové rozpětí nakažených se pohybovalo mezi 25 až 80 let, medián těchto osob je 46 let. Interval mezi první a druhou nákazou covidem-19 u nich byl v rozmezí 101 až 231 dní, medián pak 201,5 dní.

Do karantény musejí i lidé naočkovaní proti covidu-19

Většina osob s reinfekcí [celkem 25 z 28] potvrdila u obou nákaz mírný průběh, pouze tři z nich byly střední až těžké. V témže období hygienici dále potvrdili ještě 54 dalších případů možné reinfekce, z nichž však nejméně jedna byla bezpříznaková.

Riziko reinfekce je spíše nízké

S výsledky analýzy SZÚ se docela shodují i data britské studie vládní zdravotní agentury Public Health England [PHE]. I podle nich dochází k opakované reinfekci spíše vzácně a její průběh bývá u většiny nakažených mírný. Z celkem 6 614 nakažených zdravotníků ve Velké Británii se jich opětovně nakazilo 44, většinou měli mírné příznaky nemoci. Podle britských výzkumníků není riziko reinfekce tak vysoké jako to, že lidé se získanými protilátkami přenášejí koronavirus nevědomě dále do svého okolí.

Reinfekce covidem-19 nebývá dle odborníků dramatická

Britští i čeští vědci uvádějí, že mají stále málo spolehlivých dat o tom, kdy a jak dochází k opakovaným nákazám koronavirem. Dost informací nemají ani o tom, jak dlouho trvá imunita nebo, jak na reinfekce reaguje imunitní systém. A tak ve studiích pokračují.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here