Klinika dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole slaví 50 let své existence. 19. ledna 1971 ji založil profesor Ivan Lesný [1914–2002] jako první samostatné klinické pracoviště dětské neurologie u nás a jedno z prvních na světě.

Za půlstoletí své existence byla Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol svědkem revolučního rozvoje oboru dětská neurologie, ke kterému významně přispěli i její lékaři.

„Dětská neurologie byla v minulosti pokládána za obor nejen složitý, ale především smutný. Mnoho neurologických onemocnění dětského věku byla totiž chronická, buďto neléčitelná nebo léčebně ovlivnitelná jen omezeně. U mnoha z nich jsme ani neznali jejich příčinu,“ říká přednosta Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol profesor Pavel Kršek.

Za poslední roky se vědecká poznání v oboru dětská neurologie zlepšila a to v diagnostice i léčbě. Podle děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy profesora Vladimíra Komárka právě na dětské neurologii lze mimořádně dobře ilustrovat změny, kterými medicína během posledních dekád prošla.

Příběh Maxíka, ale zdaleka nejen jeho

Vladimír Komárek přidává několik konkrétních příkladů. Příběh dvouletého Maxíka, který loni sledovalo v médiích a na sociálních sítích tisíce lidí.

„Jeho osud by byl ještě před několika málo lety veskrze chmurný. Diagnózu spinální svalové atrofie 2. typu by bylo možné stanovit, ta by však představovala nevyhnutelný ortel. Max by se nikdy sám neposadil ani nepostavil, postupem let by skončil na umělé plicní ventilaci. Velmi pravděpodobně by měl zkrácený věk dožití,“ vysvětluje.

Malý Max podstoupil ve FN Motol přelomovou léčbu

„Porozumění příčině onemocnění umožnilo nalézt a začít používat inovativní léčbu. Takzvanou genovou terapii, při které infuzí speciálního virového vektoru do organizmu opravíme poruchu na úrovni DNA. Díky této léčbě a mezioborové péči týmu doktorky Jany Haberlové se Maxíkova hybnost a svalová síla významně zlepšují, Max se již sám posadí, leze po kolenou, s oporou je schopen i stoje,“ upřesňuje.

Podle Komárka lze do budoucna u chlapce očekávat další mírné zlepšení motoriky a zejména zachování dechových funkcí.

Každý rok klinika hospitalizuje 1 200 dětí

Jsou tu i další dětské příběhy. Ještě před deseti lety by příčina dramatické epilepsie u dětí zůstala záhadou. Onemocnění by navíc nebylo možné účinně léčit, inteligentní děti by čekal postupný rozvoj mentálního deficitu v důsledku každodenních nekompenzovaných záchvatů a nutnosti podávat kombinace antiepileptik. Pokrok v možnostech zobrazení mozku a detekce elektrických impulzů působících toto onemocnění přinesl možnost lokalizovat příčinu – vrozenou poruchu vývoje mozkové kůry. Což umožnilo provádět cílený epileptochirurgický výkon pouhých několik měsíců od rozvoje nemoci. Nemocné děti jsou po operaci mozku bez záchvatů a jiných obtíží. Lze u nich ukončit podávání antiepileptik.

Dodejme, že Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol se specializuje na diagnostiku a léčbu neurologických onemocnění dětského věku od narození do dovršených 18 let u dětí z celé ČR. V rámci některých programů a center [např. program chirurgické léčby epilepsie] nabízí pomoc i dětem ze zahraničí.

Dnes je klinika největší pracoviště dětské neurologie v České republice. Každoročně je v ní hospitalizováno až 1 200 dětí. Dalších zhruba 8 000 pacientů ošetří lékaři ambulantně. Při klinice fungují centra pro epilepsii, nervosvalová onemocnění, roztroušenou sklerózu a další autoimunitní onemocnění nervové soustavy, hereditární ataxie a poruchy spánku u dětí. Klinika je součástí Epileptologického výzkumného centra [EpiReC].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here