Za předčasné stárnutí mozku může i nadváha a obezita

0
725
starnuti_mozku
Foto: Pixabay.com

Nadváha a obezita urychlují stárnutí mozku. Každý jeden bod BMI [Body Mass Index] navíc urychlí stárnutí mozku v průměru o jeden měsíc za rok. Zjistil to mezinárodní tým vědců z Dalhousie University, Jena University Hospital, a Národního ústavu duševního zdraví [NÚDZ].

K měření vlivu nadváhy a obezity na kondici mozku použili vědci unikátní přístup zvaný BrainAGE. S pomocí speciálně vyvinutého softwaru na určení věku mozku sledovali a porovnávali stav pacientů podle snímků z magnetické rezonance.

„Použili jsme snímky z magnetické rezonance asi 500 zdravých dobrovolníků a pomocí strojového učení jsme naučili počítač odhadovat věk mozku s velmi vysokou přesností,“ popisuje vedoucí studie Tomáš Hájek.

Mozek je nejsložitější věc, když ne ve vesmíru, tak na Zemi

Poté model aplikovali na snímky mozku svých pacientů a počítač jim následně vygeneroval odhadnutý věk jejich mozku.

„Pokud třeba osoba A má BrainAGE +4, tak to znamená, že její mozek vypadal o čtyři roky starší, než byl skutečný věk tohoto člověka,“ vysvětluje Hájek princip měření s tím, že vyšší BrainAGE vědečtí pracovníci považovali za indikátor většího poškození mozku.

Psychóza stárnutí mozku neurychluje

Studie podle Hájka ukázala, že u osob s první epizodou psychózy vypadá mozek v průměru o 3,4 roky starší, než byl jejich věk. Přičemž odhadnutý věk mozku odrážel současně závažnost onemocnění. Osoby s vyšším BrainAGE měly více příznaků a horší fungování.

Výsledky studie dále ukázaly, že psychóza samotná stárnutí mozku nezrychluje. Což je podle vědců velmi dobrá zpráva hlavně pro pacienty.

Jediný faktor, který byl spojený se zrychleným stárnutím mozku, byl Body Mass Index, měřítko obezity,“ říká.

VFN v Praze plánuje otevřít první XXL centrum v Česku

Lidem, kteří měli nadváhu nebo obezitu již při první hospitalizaci, mozek mezi kontrolami totiž zestárl výrazně více než lidem s nižším BMI. Konkrétně každé zvýšení BMI o jeden bod v čase první hospitalizace vedlo k zrychlení stárnutí mozku v průměru o jeden měsíc za rok.

„Jinými slovy, pokud chceme vědět, jak váš mozek bude vypadat za dva roky, nejlepší způsob, jak to zjistit, je vás zvážit a změřit,“ dodává Hájek.

Za podstatné považuje upozornit, že efekt obezity na zrychlené stárnutí mozku byl patrný i u zdravých kontrol bez psychotického onemocnění. To znamená, že obezita není škodlivá jenom pro mozek lidí s psychózou. Ale každého, kdo jí trpí, jak se potvrdilo ve studii.

Zjištění o kondici mozku se uplatní i v psychiatrii

Nové výsledky jsou podle vědců především z klinického hlediska důležité i pro obor psychiatrie. Pacienti s diagnostikovanou psychózou jsou totiž ve zvýšeném riziku metabolických poruch. Tyto potíže se ukazují jako rizikový faktor pro zrychlené stárnutí mozku. A právě včasná léčba pak může snížit počty předčasných úmrtí v jejich důsledku stejně jako zabránit předčasné destrukci mozku pacienta.

„Obezita se ukazuje jako jeden z faktorů, který zhoršuje změny mozku u lidí s psychotickým onemocněním. Je to navíc rizikový faktor, který lze snadno měřit a kterému lze předcházet, případně ho léčit,” říká jeden z autorů studie Marián Kolenič.

Nálezy vědců otevírají cestu k testování nových léčebných metod, které se zaměřují na prevenci poškození mozku u lidí se schizofrenií. Tedy na oblast, kde dosavadní psychiatrický výzkum a klinická praxe prozatím selhávají.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here