Poslanci se zavázali vrátit k novele zákona č. 48 v září

0
666
novele_zakona
Foto: ZdraveZpravy.cz

Senát včera [22.7.] vrátil Sněmovně novelu o veřejném zdravotním pojištění. Senátoři v novele zákona navrhli změny zejména u obsahu účinné látky THC v technickém konopí a u Center duševního zdraví.

Hlavní cíl novely, jakkoli je do ní přidáno již mnoho dalšího, je zajistit pacientům se vzácným onemocněním rychlejší přístup k inovativní léčbě. Zároveň omezit současnou netransparentní praxi, kdy se o tyto léky žádá prostřednictvím paragrafu 16.

„Je to nesystémové, nedůstojné, zdlouhavé, a především nejisté pro člověka, jehož závažné onemocnění velmi rychle postupuje,“ říká předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění [ČAVO] Anna Arellanesová.

Praxe u paragrafu 16 ukazuje hned na několik problémů

Zdůrazňuje, že dnes se léky na vzácná onemocnění dostávají k pacientům v režimu výjimek často opožděně. Novela dle ní pak tuto situaci řeší. Pacientským organizacím mimo jiné dává příležitost účastnit se jednání o úhradách inovativních léků. Podle ní je třeba normu schválit ještě v tomto volebním období.

„Považujeme za velmi důležité, aby sněmovna zařadila novelu na své zářijové schůzi jako pevný bod programu tak, aby se nestalo, že prakticky hotový předpis zůstane neprojednán, a tím se řešení situace pacientů se vzácným onemocněním odsune o další roky,“ apeluje na poslance, kteří novelu projednávali bezmála rok.

Zároveň vítá závazek předsedů poslaneckých klubů všech politických stran v poslanecké sněmovně projednat zákon, který se jim vrátil ze Senátu, na zářijové schůzi sněmovny.

Pozměňovací návhry komentuje i AIFP

K pozměňovacím návrhům se vyjádřil i výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] Jakub Dvořáček.

„K nejvýraznějším změnám patří zejména nová úprava přezkoumávání podmínek pro úhradu zdravotních služeb, která pojištěncům zajistí objektivnější a transparentnější posouzení jejich konkrétní situace,“ potvrdil.

Přivítal změny u stanovování cen léčivých přípravků, ale i upozornil na problematický přístup k inovativním lékům u takzvaně rozléčených pacientů.

„Považuji za velmi důležité, aby byl do novely zákona zakotven zákonný mechanismus, který zajistí pokračování léčby pacientů rozléčených vysoce inovativním přípravkem i po skončení úhrady tak, aby se neocitli ze dne na den bez terapie,“ uvedl v tiskové zprávě AIFP, která podrobně rozebírá pozměňovací návrhy senátorů.

Odklad úpravy provozu center duševního zdraví

Jedna ze změn, kterou navrhli senátoři, míří na centra duševního zdraví. Ta by měla podle senátu fungovat ještě zhruba tři roky v aktuální podobě, aby nehrozil jejich zánik a vznik nových středisek. Centra duševního zdraví jsou součástí reformy psychiatrické péče a poskytují pacientům služby v psychiatrii, psychologii, psychoterapii a adiktologii.

Tvoří je terénní týmy zdravotníků a sociálních pracovníků, které jezdí k pacientům domů, nebo pro ně zajišťují ambulantní služby. Většina ze tří desítek současných center má dva zřizovatele. Senátoři poukazovali na to, že dle novely by od ledna musela mít zdravotnická zařízení registrovanou i sociální službu a naopak sociální služba i zdravotnickou službu.

„Aby byla dva v jednom. Jenomže to by nešlo dost dobře stihnout. A tak jsme po jednání s ministerstvem zdravotnictví a také díky paní senátorce Horské dospěli k tomu, že se účinnost tohoto nařízení posune na leden 2025,“ vysvětlila v podcastu ZdraveZpravy.cz senátorka za STAN Alena Derenrová s tím, že senátoři tak de facto zachránili reformu psychiatrické péče.

Určitě nejsem žádný vakcinofil, říká Alena Dernerová

Sněmovní verze by podle předsedy senátního zdravotnického výboru Romana Krause [ODS] patrně vedla k tomu, že některá centra by zanikla a nevznikala by nová. Přičemž dle plánů jich má být do budoucna až stovka. Senát navrhl, aby změna pravidel platila od roku 2025.

Adam Vojtěch uvedl, že odklad účinnosti je správný, ale propojení zdravotní a sociální oblasti je podle něho v případě center duševního zdraví namístě. Podle něj už počáteční záměr byl takový, že vzniknou jednotné týmy složené ze zdravotníků a sociálních pracovníků, uvedl.

Informační systém infekčních nemocí i pravomoci sester

Horní komora chce v předloze prosadit i některé další změny. Týkají se například úhrady dobrovolného očkování, stanovování cen léků a přístupu revizních lékařů do informačního systému infekčních nemocí [ISIN].

Aktuálně projednávaná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění je v pořadí 93. novela tohoto zákona z roku 1997. Je z nich přitom nejrozsáhlejší. Mimo jiné podle ní dostanou zdravotní sestry pravomoc předepisovat některé zdravotnické pomůcky a praktičtí lékaři nové léky. Předloha zvyšuje i hraniční věk ženy pro hrazené umělé oplodnění o jeden rok na 40 let. Dostupnější péči by mohla přinést pacientům s vážnými ortodontickými vadami, jako jsou rozštěpy a vrozené nebo systémové vady chrupu.

Novela dále snižuje doplatky pacientů za moderní bionické protézy nahrazující končetiny a upravuje právo na přítomnost rodiče při celodenní hospitalizaci dítěte.

Co sál se nelíbí Senátu

Senát se dále ve sněmovní verzi novely zákona o návykových látkách postavil proti zvýšení obsahu účinné látky v technickém konopí. Chce i zpřísnit požadavky na pěstitele léčebného konopí. Ministr zdravotnictví Vojtěch [za ANO] navrhované úpravy předlohy podpořil.

Za technické konopí by se podle sněmovní verze pokládalo konopí s obsahem účinné látky THC do jednoho procenta, což je zhruba třikrát více než nyní. Zvýšení obsahu by podle senátorů bylo v rozporu s mezinárodní protidrogovou úmluvou a mělo by vliv i na trestní právo, kdy jde o hranici mezi přestupkem a trestným činem. Podle sněmovního znění by se navíc nepohlíželo jako na návykovou látku ani na konopný extrakt a tinkturu s obsahem do jednoho procenta THC.

„Jde o byznys,” okomentovala navrhované zvýšení obsahu THC v technickém konopí senátorka Alena Dernerová.

Ta prosadila pozměňovací návrh, který hranici obsahu THC v technickém konopí vrací na 0,3 procenta. Senát také chce, aby i pěstitelé léčebného konopí museli mít certifikát správné výrobní praxe léčivých látek podle zákona o léčivech, který vydává lékový ústav. Dle sněmovní verze by jim stačilo prohlášení o splnění podmínek správné pěstitelské praxe.

–DNA/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here