Vakcína Janssen vzácně vyvolá syndrom Guillain-Barré

0
1394
syndrom_Guillain-Barre
Foto: Pixabay.com

K rizikům spojeným s proticovidovou vakcínou Janssen od Johnson & Johnson přibyl neurologický syndrom Guillain-Barré. Projevuje se dvojitým viděním, potížemi s polykáním, mluvením a špatnou chůzí.

Riziko vzniku syndromu Guillain-Barré [GBS] po podání vakcíny Janssen vyhodnotil Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků [PRAC], jenž spadá pod Evropskou agenturu pro léčivé přípravky [EMA]. Po prošetření 108 případů tohoto syndromu nahlášených z celého světa došel výbor k závěru, že mezi vakcínou Janssen a GBS skutečně existuje možná příčinná souvislost.

„Ačkoli byly případy GBS po očkování vakcínou Covid-19 Vaccine Janssen hlášeny velmi vzácně, zdravotničtí pracovníci by měli myslet na známky a příznaky tohoto onemocnění s ohledem na jeho závažnost,“ uvádí k riziku český Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL].

Bereme vážně všechna podezření na nežádoucí účinky

Evropský lékový regulátor na něj upozorňuje především kvůli jeho případné včasné diagnóze, poskytnutí rychlé podpůrné péče a léčby. Zároveň zdůraznil, že i po prošetření výskytu rizika GBS po očkování látkou Janssen zůstává v platnosti tvrzení, že přínosy vakcíny nadále převažují nad jejími riziky. Jinak řečeno, Janssenem se bude dále očkovat.

Syndrom Guillain-Barré

Syndrom Guillain-Barré je vzácné neurologické onemocnění, při kterém imunitní systém těla poškozuje vlastní nervové buňky. V některých případech způsobuje bolesti, necitlivost a celkovou svalovou slabost. V nejzávažnějších případech pak až paralýzu organismu. Podle vyjádření SÚKL se většina pacientů z onemocnění ale plně uzdraví.

Přesto ústav upozorňuje: „Očkovaným osobám se doporučuje okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u nich objeví známky a příznaky GBS. Jako je slabost končetin, dvojité vidění nebo potíže s pohybem očí.“

Za zmínku stojí i to, že nedávno Výbor při EMA sledoval GBS syndrom i po podání v Evropské unii registrované druhé vektorové vakcíny od firmy AstraZeneca [Vaxzevria].

„Data, která jsou v současné době známá, příčinnou souvislost nepotvrzují, ale ani nevylučují,“ uvedl výbor.

Lékárníci radí, jak užívat léky při očkování proti covidu

Navzdory tomu EMA výrobci doporučila přidat do informací o přípravku upozornění pro očkované osoby i zdravotníky na toto potenciální riziko.

Příznaky neurologického syndromu Guillain-Barré

  • dvojité vidění nebo potíže s pohybem očí,
  • potíže s polykáním, mluvením nebo žvýkáním,
  • problémy s koordinací a narušení rovnováhy,
  • potíže s chůzí,
  • pocity brnění v rukou a nohou,
  • slabost končetin, hrudníku nebo obličeje,
  • problémy s močením nebo vyprazdňováním.

Riziko rozvoje GBS po podání v EU používaných dvou mRNA vakcín Comirnaty [Pfizer a BioNTech] a Spikevax [Moderna] EMA vyloučila. Při šetření mezi nimi totiž nezjistila žádnou příčinnou souvislost.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here