Pověřená Pavla Svrčinová se stala hlavní hygieničkou

0
791
Svrcinova
Foto: ZdraveZpravy.cz

Do funkce hlavní hygieničky ČR s účinností od 27. července 2021 jmenovala vláda Pavlu Svrčinovou. Současně bude zastávat pozici náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Funkcí byla Svrčinová pověřena již od letošního března.

Na ministerském úřadu působí Svrčinová již od března letošního roku, kdy vedoucí pozici v řízení ochrany veřejného zdraví převzala po Jarmile Rážové. Tu z úřadu odvolal exministr zdravotnictví Jan Blatný [za ANO], který důvody svého rozhodnutí tehdy odmítl komentovat. Podle dostupných informací tak ale učinil na nátlak premiéra Andreje Babiše [ANO], který žádal od hlavní hygieničky aktivnější přístup k řešení koronavirové krize. Mimo jiné hledal i vhodnou “mediální tvář”. O odvolání Rážové mluvil v médiích už před jejím odvoláním.

Priority ve funkci hlavní hygieničky ČR

Do funkce hlavní hygieničky ČR a náměstkyně kabinet Svrčinovou jmenoval v pondělí 26. července na doporučení výběrové komise na ministerstvu. Do výběrového řízení na funkci se mohli uchazeči hlásit od 2. června do 2. července 2021.

Za své současné priority jmenovala Svrčinová po svém uvedení do funkce očkování proti covidu-19 a včasnou detekci mutací koronaviru. Na starosti bude mít ale i reformu systému ochrany veřejného zdraví. Tu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO] oznámil v minulém týdnu.

„Pan ministr Vojtěch sezval panel odborníků. V jeho rámci připravíme koncept reformy systému ochrany veřejného zdraví, a to i v návaznosti na zkušenosti, které jsme získali v průběhu pandemie,“ uvedla po jmenování hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.

Kdo je MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

Pavla Svrčinová vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Univerzitě Karlově v Praze. Na studium navázala v Institutu postgraduálního vzdělávání, kde se postupně věnovala dvěma specializacím. A to v epidemiologii a hygieně, v hygieně potravin a předmětů běžného užívání. Doktorát následně získala na Ostravské univerzitě.

Po úspěšném dokončení vysoké školy začala jako lékařka hygienické služby na Městské hygienické stanici v Ostravě. Následně působila jako vedoucí oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání a vedoucí odboru státního zdravotního dozoru na Krajské hygienické stanici v Ostravě. Pak získala místo vedoucí odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání zastávala i na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje v Ostravě. V té době se stala odbornou asistentkou na Zdravotně-sociální fakultě Ostravské univerzity. Vyučovala obor hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

V letech 2009 až 2015 působila jako auditorka bezpečnosti potravin v Potravním a veterinárním úřadu na Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin u Evropské komise [EK] v Bruselu. Na starosti měla vedení auditních týmů pro audit národních systémů úředních kontrol bezpečnosti potravin ve státech Evropského společenství a v třetích zemích.

Svrčinová působila i v Praze

Po této pracovní zkušenosti se stala externí vyučující hygieny výživy a předmětů běžného užívání a ochrany zdraví výživou na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví při Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2016 do ledna 2020 byla ředitelkou sekce ochrany a podpory veřejného zdraví na Hygienické stanici hlavního města Prahy. Od roku 2000 působila jako členka Poradního sboru hlavního hygienika České republiky pro hygienu výživy. V letech 2003 až 2009 byla předsedkyně tohoto poradního orgánu.

Na post hlavní hygieničky České republiky přišla v březnu 2021 z pozice ředitelky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here