Nová metoda vědců AV odhalí lékové poškození jater

0
725
poskozeni_jater
Foto: Pixabay.com

Nový způsob sledování jaterních buněk s pomocí 3D zobrazovacích metod vyvinuli vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR [FÚ AV ČR]. Jde o neinvazivní technologii, která rychleji odhalí lékové poškození jater.

Nové poznatky v oblasti lékové toxicity přineslo zapojení vědců z Oddělení optických a biofyzikálních systémů FÚ AV ČR do mezinárodního výzkumu. Alexandr Dejneka a Oleg Lunov ve vzájemné spolupráci s experty ze zahraničí vytvořili postup, jak sledovat jaterní buňky ve 3D rozlišení v reálném čase. K tomu použili optickou a fluorescenční mikroskopii a také superrozlišovací konfokální mikroskop. Ten funguje na bázi rotujícího disku.

„Tyto neinvazivní technologie zlepšují zobrazování buněčných systémů. Mohou být velmi užitečným nástrojem pro screening modelů lékového poškození jater,“ řekl Oleg Lunov.

Výzkum publikoval prestižní časopis Journal of Hepatology. Nová metoda by měla v budoucnu najít uplatnění i při testování bezpečnosti léčiv před jejich uvedením na trh. Výhoda nového přístupu je podle vědců hlavně možnost sledovat změny buněk přímo v reálném čase. Vedle metod biochemie a molekulární biologie přinášejí zobrazovací techniky další účinný nástroj pro detailní sledování buněčných procesů.

Sledování buněčných změn “just in time”

Vědecký výzkum dále podrobně popsal, jak by výzkumníci v budoucnu měli vlastně hodnotit poškození jater při testování bezpečnosti léčiv. Zatím totiž neexistují žádné spolehlivé modely jaterních poškození vlivem léků, se kterými by pracovaly regulační orgány jak v Evropě, tak Spojených státech.

„Lékové poškození jater stojí až za 30 procenty případů neuvedení léku na trh. Vnímáme tedy vysokou potřebu vyvinout nové fyziologicky relevantní preklinické modely pro screening léčiv z hlediska jaterního poškození,“ říká Alexandr Dejneka.

Preklinický screening lékové toxicity se podle Lunova zatím opírá o tradiční nástroje in vitro, během nichž se zkoumá vliv testovaného přípravku na životaschopnost buněk. Tyto testy však nedokážou detekovat časné změny, ke kterým dochází, pokud se buňka na lékové poškození adaptuje.

Evropská síť pro lékové poškození jater

Výzkum, do něhož se zapojili vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR, se uskutečníl v Evropské síti pro lékové poškození jater. Ten podporuje evropský výzkum PRO-EURO-DILI-NET.

Cíl společného projektu je vytvoření interdisciplinární evropské sítě, jež by shromažďovala poznatky ve výzkumu lékového poškození jater. Zároveň i usnadnila vzájemnou výměnu znalostí a hypotéz napříč obory. A v neposlední řadě i podpořila klinický výzkum a jeho uvedení do klinické praxe.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here