Sepse – život ohrožující stav. Některým původcům sepse lze předcházet očkováním

0
869
sepse
Foto: Dragos Gontariu

Sepse má každý rok na svědomí miliony lidských životů1. Navzdory medicínskému pokroku je i velmi častou příčinou hospitalizace na jednotkách intenzivní péče. Světový den sepse, který si každoročně připomínáme 13. září, si klade za cíl zvýšit povědomí o sepsi a rizicích s ní spojených.

Sepse, laicky známá jako „otrava krve“, je život ohrožující stav organismu – celková reakce organismu na infekci. Tato reakce je způsobena proniknutím patogenů nebo jejich toxinů do krve a z ní pak do celého těla. Následkem šíření infekce krví do celého těla dochází k postupnému selhávání životně důležitých orgánů. Nejzávažnějším projevem sepse je takzvaný septický šok. Sepse může potkat každého z nás, avšak mezi nejohroženější skupiny patří malé děti, senioři a chronicky nemocní jedinci.

Pozor na rezaté hřebíky i meningokoky a pneumokoky

V minulosti jsme si s rizikem „otravy krve“ spojovali především takzvaně špinavé předměty, hřebíky, řezné a bodné rány – tedy onemocnění způsobené Clostridium tetanitetanus. V České republice dnes proti tomuto závažnému onemocnění populaci chráníme očkováním. Děti jsou již v útlém věku v rámci povinného očkování očkovány hexavalentní vakcínou. Dospělí by pak každých 10-15 let měli podstoupit pravidelné přeočkování proti tetanu, ke kterému lze využít například kombinovanou vakcínu Boostrix.

Mezi původce sepse ale patří i mnoho patogenů. Jsou to viry, plísně či paraziti. Nejčastějšími původci sepse ale jsou bakterie. Mezi ty patří i pneumokoky a meningokoky.

Bakterie a očkování snižující riziko sepse

Invazivní meningokokové onemocnění je závažné onemocnění způsobené bakterií Neisseria meningitidis. Mezi očkováním preventabilní meningokoky patří meningokoky skupin A, B, C, W a Y. Sepsi způsobené meningokoky skupiny B lze předcházet například vakcínou Bexsero. Ta je indikována pro jedince již od 2 měsíců věku a při zahájení očkování do konce šestého měsíce věku dítěte je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Proti zbylým skupinám meningokoků A, C, W a Y jsou určeny kombinované vakcíny, mezi které patří i vakcína Menveo.

Dalším častým, již zmíněným, bakteriálním původcem sepse je Streptococcus pneumonie, tedy „pneumokok“. Mezi dostupné vakcíny poskytující ochranu proti pneumokokům patří například vakcína Synflorix, která je při dokončení očkování do sedmi měsíců věku dítěte také plně hrazena.

Jednotlivé typy vakcín chránících před sepsí

Vakcína Bexsero je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce [obvykle do stehna nebo horní části paže]. Před použitím odborníci radí si pečlivě prostudovat příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Menveo je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Očkování provádí lékař injekcí do svalu [obvykle do horní části paže]. Před použitím odborníci doporučují si pečlivě prostudovat příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky je třeba hlásit na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Sepse je na JIPkách nejčastější příčinou úmrtí

Vakcína Synflorix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce [obvykle do stehna nebo horní části paže]. Před použitím odborníci radí si pečlivě prostudovat příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Infanrix hexa je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce [obvykle do stehna nebo horní části paže]. Před použitím je nutné si pečlivě prostudovat příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky je třeba hlásit na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Boostrix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce [obvykle do horní části paže]. Před použitím odborníci doporučují si pečlivě prostudovat příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky je třeba hlásit na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Reference:

Adman´s Choice

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here