Doručit vratky za léky je pro pojišťovny i velký problém

0
1465
vratky_za_leky
Ilustrační foto: Pixabay.com

Vratky za léky zdravotní pojišťovny doručují některým svým klientům i dlouhé roky. Výjimečná není ani praxe, kdy jim posílají třeba jen korunové částky prostřednictvím poukázky za 35 korun.

Důvody jsou dva. Tím prvním je, že klienti pojišťovně neoznámí změnu bydliště. Tím druhým to, že jí neuvedou číslo bankovního účtu. Na problém upozornili zástupci Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR [ZPMV ČR]. Té se jen loni vrátilo skoro 10 tisíc často i korunových plateb zasílaných poštovní poukázkou.

Vyplatit nadlimitní přeplatek za předepsané léky přitom musí zdravotní pojišťovny svým klientům za každé čtvrtletí. Nejpozději pak do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního dne daného kvartálu v roce. A to bývá pro pojišťovny v mnohých případech i problém. Alespoň to tvrdí zástupci Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Vratky za léky se pojišťovně vrací i opakovaně

Loni měla ZPMV ČR vyplatit vratky za nadlimitní platby za léky na předpis více než 85 tisícům klientů. U 9 998 pojištěnců se jí však peníze nepodařilo vůbec doručit. Důvod? Tito pojištěnci nemají u ZPMV ČR zaregistrovaný bankovní účet, a tak přeplatky pojišťovna zasílá na posledně známou doručovací adresu poštovní poukázkou. Adresa je ale často neplatná a pojišťovně se složenka vrátí s tím, že adresát je neznámý nebo se odstěhoval.

„Snažíme se všechny tyto lidi kontaktovat, ale není to snadné. Na 2 295 máme e-mailovou adresu, na 2 588 máme číslo na mobil a 1 325 má aktivovanou naši e-komunikaci,“ říká ředitelka obchodně-organizačního úseku ZPMV ČR Denisa Kalousková.

Avšak 5 115 těchto osob je bez telefonu a u 989 zná pojišťovna pouze číslo na pevnou linku. Ta je ale většinou nefunkční. V konečném důsledku se tak pracovníkům pojišťovny podařilo zjistit nebo ověřit číslo bankovního účtu pouze u 537 těchto klientů.

V celkovém součtu tak pojišťovna v loňském roce poslala klientům více než 200 tisíc vratek. Toto číslo přitom zahrnuje i případy opakovaných pokusů o doručení plateb, které se v předchozích obdobích nezdařily.

Vratka tři koruny na poukázku za 35 korun

Určitá potíž v systému zasílání přeplatků za léky na předpis je stále vysoký počet pojištěnců bez uvedení bankovního účtu u své smluvní zdravotní pojišťovny. U takových klientů pak peníze pojišťovna zasílá poštovní poukázkou. Problém u ní je, že se často vrací kvůli jejímu nevyzvednutí. Loni si ze zmiňovaných skoro 10 tisíců klientů ZPMV ČR nevyzvedlo na složenku přeplatek ve výši do deseti korun přesně 3 170 pojištěnců. Částku do 50 korun mělo dostat 4 945 takových klientů.

„Lze tedy předpokládat, že jejich motivace, aby si u pojišťovny zaregistrovali bankovní účet nebo jí sdělili aktuální doručovací adresu, je malá,“ uvádí zástupci pojišťovny.

A za další, ani tyto poštovní poukázky nejsou zadarmo. Převod peněz s pomocí složenky se pohybuje v rozmezí 35 až 47 korun. Pojišťovna přitom často vrací i částky, jež nepřevyšují sumu deseti korun, a to i opakovaně. Náklady na tuto praxi při ceně složenky 35 korun přitom šplhají za současné situace až k šesti milionům korun.

ZPMV ČR zasílá vratky na bankovní účet pětině klientů

O tom, že lidé nemají příliš zájem si u pojišťovny pro platby registrovat své bankovní účty svědčí i aktuální data za druhé čtvrtletí letošního roku. Přeplatky za léky za toto období mířily k 48 411 pojištěncům ZPMV ČR. Což je o 6 292 více než za stejné období loňského roku. V součtu tak na vratkách pojišťovna vyplatila 29 milionů korun. Nicméně bankovním převodem z této sumy převedla pouze necelých sedm milionů korun. To znamená, že většina peněz [22 mil. Kč] mířila k pojištěncům právě poštovní poukázkou.

„Na bankovní účty šlo celkem 9 671 plateb, což je jen asi jedna pětina. Ostatní částky jsme vypláceli složenkami. Přitom cena za platbu složenkou se pohybuje od 35 do 47 korun podle výše zaslané částky, což nás stálo ve druhém kvartále celkem 1 358 410 korun na poplatcích za složenky,“ upozorňuje Denisa Kalousková.

Pojišťovna proto upozorňuje nejen své klienty, ale i jejich blízké a rodinné příslušníky, aby jí s vyplácením přeplatků za léky pomohli. Nejlépe pak tím, že ji sdělí číslo bankovního účtu, kam je možné platby převádět. Důležité je podle jejích zástupců také myslet na včasné nahlášení změn kontaktních údajů pojišťovně. ZPMV ČR zároveň plánuje oslovit sociální zařízení pro seniory a požádat také sociální pracovníky v terénu o pomoc.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here