Riziko rakoviny prostaty hlídá sledování hladiny PSA

0
15138
rakovina_prostaty_a
Ilustrační foto: Pixabay.com

Riziko rakoviny prostaty u mužů strmě roste po padesátce. Muži by tak měli pravidelně sledovat hladinu takzvaného PSA. Ta se stanoví ze vzorku krve. Rakovina prostaty 1. a 2. stadia se i u nás dá většinou zcela vyléčit.

Odhalit zhoubný nádor prostaty v počátečním stadiu, kdy si nemocný ještě nevšímá žádných příznaků onemocnění, pomáhá podle lékařů pravidelné sledování prostatického specifického antigenu [PSA]. Jde o bílkovinu, kterou produkují buňky přítomné v prostatě.

„Pro diagnostiku asymptomatického karcinomu prostaty je primární stanovení hladiny prostatického specifického antigenu. Tu lze stanovit při odběru krve u praktického lékaře a zasláním do laboratoře,“ potvrzuje předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol Jana Prausová.

Zároveň ale upozorňuje, že zvýšená hodnota PSA v krvi ještě neznamená, že pacienta postihla rakovina prostaty. Zvýšená hladina PSA totiž podle odborníků nebývá pouze u karcinomu, ale také u jiných onemocnění prostaty. Například u zánětů prostaty nebo benigní hyperplazie. To je nezhoubné zvětšení prostaty.

Všeobecná prohlídka u praktika odhalí i závažné nemoci

Nicméně i přesto, že prostatický specifický antigen není jasný ukazatel zhoubného nádoru prostaty, vykazuje většina z pacientů s tímto karcinomem jeho zvýšenou hladinu. Proto je podle onkologů důležité hodnotu PSA preventivně sledovat hlavně u mužů nad 50 let věku, kdy se u nich riziko rozvoje zhoubného nádoru prostaty skokově zvyšuje. V případě změny obvyklých hodnot je pak třeba provést kontrolní biopsii, tedy histologicky vyšetřit odebrané vzorky tkáně z prostaty.

Karcinom prostaty je druhý nejčastější nádor u mužů

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] u nás v posledních letech rostou počty mužů se zhoubným nádorem prostaty. Zatímco v roce 2000 u nás lékaři onemocnění diagnostikovali u tří tisíců mužů ročně, v roce 2019 už to bylo více než osm tisíc nových případů. Karcinom prostaty tak dnes patří k druhému nejčastějšímu onkologickému onemocnění u mužů.

Nepříznivý vývojový trend pacientů s nově diagnostikovaným zhoubným nádorem prostaty alespoň o něco mírní data ze studie Inovace pro život Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP]. Podle jejích výsledků se navzdory rostoucímu počtu mužů s tímto onemocněním každým rokem snižuje úmrtnost pacientů.

„Celkově pozorujeme za posledních deset let značný nárůst v očekávané délce života. Mezi lety 2006 a 2016 narostla doba dožití u 70letých pacientů o 25,1 procenta u 60letých pak o 32,9 procenta a u 50letých dokonce o 44,6 procenta,“ přibližuje výsledky studie výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

Nádor močového měchýře stíhá hlavně muže a kuřáky

Dodává, že je to právě prevence, moderní lékařské postupy a inovativní léky, které pomáhají prodloužit život pacientů s diagnózou karcinomu prostaty. Přičemž zásadní vliv na výsledek léčby má stejně jako u ostatních onkologických onemocnění i v tomto případě jeho včasná diagnóza. Jinak řečeno, čím dříve se na onemocnění přijde, tím vyšší má pacient šanci na úplnou úzdravu.

Současná léčba karcinomu prostaty, která je dostupná i českým pacientům, nabízí nejen kvalitnější život, ale jak již bylo řečeno, i šanci na úplné vyléčení.

kar„Nádorová bujení odhalená v 1. nebo 2. stadiu jsou dnes v mnoha případech považována za zcela vyléčitelná. Také v případech pozdějšího odhalení dosahuje dnešní medicína daleko lepších výsledků než v 90. letech minulého století,“ uvádí Jakub Dvořáček s tím, že dokonce i u metastatického, nejagresivnějšího stadia dosahuje více než 40 procent pacientů pětiletého přežití [obr. vpravo, zdroj: AIFP].

Karcinom a léčba v jednotlivých stadiích nemoci

Prostatu dnes lékaři operují vícero způsoby podle stadia onemocnění. V jeho časné fázi obvykle přistupují k laparoskopickému či robotickému zákroku. Což dle jejich názoru a zkušeností významně snižuje riziko komplikací a pacient se po výkonu i rychleji zotavuje.

„Karcinom prostaty je léčen jednak chirurgicky urologem, radioterapií u lokálního postižení. Pokročilý karcinom prostaty se léčí hormonálně a po selhání hormonoterapie i cytostatiky,“ popisuje léčebné postupy docentka Prausová.

Upozorňuje i na existující nové preparáty hormonoterapie. Ty dokáží účinně léčit i pokročilá stadia onemocnění, a to bez větších nežádoucích účinků. Karcinom prostaty totiž patří k hormonálně senzitivním nádorům. Proto jej lékaři dokáží léčit i s pomocí hormonální léčby.

„Hormonální léčba je cílená na nádorové buňky, které nesou terč v podobě hormonálního receptoru. Po napojení léku na receptor dojde k zastavení růstu a množení nádorové buňky,“ popisuje Prausová s tím, že ale ne všechny nádory nosí v buňkách zmíněné receptory, které dokáže ovlivnit nasazená hormonoterapie.

„Algoritmus léčby je dán klinicky doporučeným postupem a je řešen multidisciplinárním týmem,“ dodává k postupům v předepisování účinné léčby.

Příznaky rakoviny prostaty nejsou vždy jednoznačné

Zhoubný nádor prostaty se častěji rozvíjí u starších mužů. Riziko jeho výskytu se podle zdravotnických statistik strmě zvyšuje po šedesátce. Potíž v jeho včasné diagnostice je v tom, že nádor se většinou nachází na periferii žlázy a nevyvolává dlouhou dobu žádné příznaky. Ty přicházejí až v pokročilejším stadiu nemoci, kdy už si pacient stěžuje na časté močení, nucení na něj a trpí stálým pocitem nevyprázdněnosti.

Rakovina prostaty je u mužů onemocnění The First One

Příznakem karcinomu v pozdějším stadiu bývá slabý proud moči a močení v malých dávkách. Tyto projevy ale mohou být i signálem nezhoubného zvětšení prostaty. Dominantní rizikový faktor zhoubného nádoru prostaty je podle onkologů jednoznačně věk. Jen malá část z pacientů k němu má dědičný předpoklad. Rozvoj karcinomu zvyšuje i přílišná konzumace tuků a kouření.

Na závěr uveďme, že prostata neboli předstojná žláza je mužský pohlavní orgán uložený pod močovým měchýřem. Je zodpovědná za produkci 15 až 30 procent objemu tekutiny ejakulátu a zvyšuje životaschopnost spermií. Prostata se s věkem postupně zvětšuje. Potíže s ní trápí zhruba 40 procent mužů po padesátém roce života. Intenzita stoupá s každou další dekádou života. Přičemž u mužů starších 70 let jsou změny ve tkáni prostaty prokazatelné prakticky ve 100 procentech případů.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here