Nemocnice Pelhřimov modernizuje z dotace REACT-EU

0
1293
Pelhrimov
Oddělení nukleární medicíny získalo z REACT-EU nejrychlejší hybridní gama kameru SPECT/CT. Na fotografii primář oddělení MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D. a vrchní sestra Bc. Zdeňka Šejnostová / Foto: Nemocnice Pelhřimov

Krajská Nemocnice Pelhřimov modernizuje přístroje i nemocniční lůžka z projektu REACT-EU. Podpora ve výši 150 milionů Kč plně pokryje pořízení magnetické rezonance, hybridní gama kamery či tří bariatrických lůžek pro obézní pacienty.

Přiznanou dotaci ve výši 150 milionů korun potvrdila Nemocnice Pelhřimov, jejíž zřizovatelem je Kraj Vysočina, ve své tiskové zprávě. Z dotace nemocnice pořídí moderní přístroje, ale i obnoví zastaralá lůžka v akutní i standardní péči. Novinka budou i tři nově pořízená bariatrická lůžka pro obézní pacienty.

„Nové přístrojové vybavení představuje rozšíření spektra zdravotní péče. Pro pacienty do budoucna znamenají zkrácení čekací doby a zkrácení doby léčby. U nově pořizované magnetické rezonance je nyní připravována projektová dokumentace na přístavbu u hlavní lůžkové budovy,” říká ředitel Nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.

REACT-EU nabízí českému zdravotnictví 18,4 miliardy

Upozorňuje přitom, že přiznaná 150 milionová dotace z evropských fondů plně pokryje náklady na pořízení nových přístrojů a dalšího nemocničního vybavení.

Magnetická rezonance za 35 milionů korun

Nejvyšší položka z přiznané podpory směřuje na pořízení magnetické rezonance za zhruba 35 milionů korun. Z moderního přístroje budou těžit pacienti, ale nemocnice se současně stane atraktivnější pro mladé lékaře. Magnetická rezonance totiž zajistí špičkové zobrazení i rychlejší diagnostiku především lézí měkkých tkání. Podle stávajících odhadů personál nemocnice na novém přístroji v prvních týdnech vyšetří mezi šesti až osmi pacienty za den. Později se denní počty vyšetřených navýší.

„Hlavní výhodou magnetické rezonance je mnohonásobně vyšší rozlišovací schopnost měkkých tkání oproti dalším přístrojům. Vyšetření navíc nezatěžuje pacienta radiací, odpadá lékařské ozáření,“ vysvětluje primář Radiodiagnostického oddělení pelhřimovské nemocnice Václav Markvart.

Používané kontrastní látky totiž způsobují méně alergických reakcí a používají se i u pacientů alergických na jód, u nichž nelze provést kontrastní CT vyšetření.

„Přínos magnetické rezonance je hlavně u zobrazování mozku, míchy, muskuloskeletálního aparátu, kloubů ale i bližší diferenciace lézí nitrobřišních orgánů,“ vyzdvihuje výhody přístroje Markvart.

V praxi je to podle něj prakticky jediná zobrazovací metoda, která dokáže detekovat čerstvé ischemické léze mozku. A při správné léčbě lékaři tak mohou s pomocí přístroje zabránit nenávratnému poškození mozkové tkáně.

Moderní zobrazovací přístroj využijí lékaři i v ortopedii

Uplatnění najde moderní magnetická rezonance i v ortopedii. S její pomocí specialisté významně lépe zhodnotí a naplánují jednotlivá operační řešení. Metoda je nenahraditelná i u postižení páteře, kde lékaři dostanou jasnou odpověď na stav v páteřním kanálu, případně postižení míchy.

„V obecné rovině lze říci, že měkotkáňové léze jsou rozpoznávány s velkým časovým předstihem oproti dalším zobrazovacím modalitám,“ říká Václav Markvart.

Dalším významným přínosem je hodnocení pooperačních stavů zvláště u lézí centrální nervové soustavy a monitorování průběhu onkoterapie.

„Možnost neinvazivního posouzení charakteru některých lézí umožní vynechat nebo alespoň časově oddálit pro pacienty nepříjemný odběr tkání, biopsii,“ dodává primář.

Připomíná ale i určité limity ve vyšetřování pacientů magnetickou rezonancí. Absolvovat ji nesmějí například pacienti s kovovými implantáty, ženy v prvním trimestru gravidity. A kontraindikací jsou i cochleární implantáty a klaustrofobie.

„Kardiostimulátory jsou dnes již pouze relativní kontraindikací [u magnetické rezonance kompatibilního kardiostimulátoru, pozn. red.],“ tvrdí primář radiodiagnostického oddělení.

Zmiňuje, že oddělení obnoví i rentgeny, jež umožní kvalitně lepší diagnostiku za současného snížení radiační zátěže pro pacienty.

Nemocnice pořídila nejrychlejší gama kameru SPECT/CT

Z dotace pelhřimovská nemocnice zakoupila i nejmodernější a nejrychlejší hybridní gama kameru SPECT/CT. Ta mimo jiného umožňuje celotělová 3D vyšetření. A jsou tu i drobnější investice, jak přibližuje náměstek HTS Nemocnice Pelhřimov Petr Adam.

„Díky evropským fondům můžeme obnovit diagnostickou techniku pro laboratorní provozy, jako jsou klinická biochemie, mikrobiologie nebo oddělení hematologie a transfúziologie,“ popisuje Adam.

Na operačních sálech se tak inovují a doplňují i drobné operační nástroje od pinzet až po velké přístroje v podobě vrtaček a pil pro poskytování akutní a elektivní operativy.

Na internu pak směřují nové přístroje pro diagnostiku v oblasti kolonoskopie a gastroenterologie, zejména na včasný záchyt nádorových onemocnění. Modernizace se dotkne i transportních lehátek a mycích lůžek. Nemocnice z dotace pořídí ještě celkem 120 standardních lůžek včetně těch akutních, přičemž všechna s plnou polohovatelností.

„V podstatě vyměníme zastaralá lůžka napříč odděleními. Například v intenzivní péči máme lůžka od doby, kdy byl uveden do provozu pavilon akutní medicíny, tedy přibližně dvacet let,“ říká Adam.

Není tu jen rakovina. EU trápí i obezita. Politici to ignorují

Závěrem přidává i další novinku. To jsou tři bariatrická lůžka s nadstandardními funkcemi. Právě ta umožní zdravotnickému personálu komfortnější péči také o obézní pacienty, kterých v Česku nezadržitelně přibývá.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here