Stát u běženců nesleví z pracovnělékařských prohlídek

0
1260
pracovnelekarskych_prohlidek
Ilustrační foto: Pixabay.com

Ministerstvo zdravotnictví ČR i při aktuálním nouzového stavu nemá v plánu slevit z režimu pracovnělékařských prohlídek uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny. Ve svém doporučení naopak upozorňuje na riziko tuberkulózy.  

Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] tento měsíc vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. Ty zajišťují provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci při vstupní lékařské prohlídce uchazečů o zaměstnání. V doporučení pak úřad zmiňuje konkrétní postupy u běženců z Ukrajiny.

TBC a spalničky nejsou jediné infekční riziko z Ukrajiny

Ve svém doporučení se MZ ČR odvolává na Zákon č. 373/2011 Sb. Ten stanoví povinnost zaměstnavatele zajistit vstupní lékařskou prohlídku uchazeče o zaměstnání vždy před uzavřením pracovního poměru, služebního poměru nebo dohody.

„Zda je fyzická osoba zdravotně způsobilá ke konkrétní práci, kterou bude vykonávat v konkrétních pracovních podmínkách, či nikoli, nemůže být zjištěno jinak než pracovnělékařskou prohlídkou,“ stojí v doporučení.

Ministerstvo poskytovatelům lékařům pak “výrazně doporučuje”, aby i v případě běženců z Ukrajiny postupovali plně v souladu s vyhláškou č. 79/2013 Sb. To značí, aby využili všechny možnosti indikovat potřebná odborná vyšetření. Důvod je, že Ukrajina patří mezi země s výskytem tuberkulózy vyšším než 40 případů na 100 tisíc obyvatel.

Co nařizuje zákon u pracovnělékařských prohlídek

Ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb. definuje základní obsah každé pracovnělékařské prohlídky. Ta zahrnuje rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných onemocněních. I komplexní fyzikální vyšetření. To zahrnuje:

  • Orientační vyšetření sluchu, zraku, kůže.
  • Orientační neurologické vyšetření.
  • Základní chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moče.

MZ ČR dále upozorňuje lékaře, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 79/2013 Sb. lze základní vyšetření podle § 7 odst. 1 citované vyhlášky navíc rozšířit. A to i o další odborná vyšetření i indikovaná vyšetření nahrazující absenci výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele posuzované osoby. Což platí i pro výpisy, jak uvádí MZ ČR, ze zdravotnické dokumentace od registrujícího poskytovatele mimo území České republiky.

Lékařům pak MZ ČR výslovně doporučuje, aby zvážili indikovat u uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny další potřebná odborná vyšetření směřující k zamezení vzniku a šíření tuberkulózy. A to například skiagram hrudníku a tuberkulínový test nebo IGRA test [např. Quantiferon].

Riziko šíření TBC v Česku je vysoké, vakcín i léků málo

„Ministerstvo zdravotnictví shrnuje, že postup podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 79/2013 Sb. lze aplikovat i na další onemocnění, nikoli jen na dominantně prezentované onemocnění tuberkulóza,“ uvádí ve svém doporučení MZ ČR.

Pracovnělékařské prohlídky poběží, jak mají

Ministerstvo zdravotnictví v doporučení uvádí, že v současné době, zejména v souvislosti s platností nouzového stavu, neplánuje navrhovat úpravy systému provádění pracovnělékařských služeb, včetně pracovnělékařských prohlídek. V minulosti byly tyto prohlídky dočasně zrušeny kvůli pandemii covidu.

Kontrola pracovníků mimo země EU je nedostatečná

Úřad dále doplnil, že nové doporučení nenahrazuje Metodický pokyn k zajištění zdravotní péče o migranty. A to v ambulantních a lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here