Roman Škulec nečekaně skončil ve vedení IPVZ

2
3039
Roman
Na fotografii dnes již bývalý ředitel IPVZ Roman Škulec / Foto: IPVZ

Roman Škulec skončil na pozici ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ]. Řízením Institutu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09] pověřil Irenu Maříkovou. Škulec funkci opouští po necelém roce.

Informaci o personální změně ve vedení IPVZ redakci ZdraveZpravy.cz potvrdil nejmenovaný zdroj z rezortu zdravotnictví. Změnu na svých webových stránkách již zveřejnil i IPVZ, kde na pozici ředitelky uvádí Irenu Maříkovou.

„Byli jsme sami překvapení. Ta informace o výměně vedení nás samotné zaskočila,“ uvedla pro ZdraveZpravy.cz zaměstnankyně IPVZ s tím, že rozhodně nechce být jmenována.

Odkázala na tiskového mluvčího IPVZ Jana Brodského. Ten však na položený dotaz o změnách v IPVZ prozatím nereagoval.

Později informaci potvrdilo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] vydáním krátké tiskové zprávy. V ní uvádí, že řízením institutu do doby jmenování nového ředitele na základě výběrového řízení pověřuje ministr Irenu Maříkovou z Ústavu nukleární medicíny 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice.

„Mojí představou je, že nový ředitel se bude otázce postgraduálního vzdělávání lékařů a farmaceutů ze své pozice věnovat skutečně s maximálním nasazením a plným odborným zaměřením,” vysvětluje ve zprávě nepřímo důvody odvolání Romana Škulce ministr Válek.

Hlavním úkolem Ireny Maříkové dle něj bude především spolupráce IPVZ s MZ ČR na zásadním zlepšení fungování procesu specializačního vzdělávání. Dále uznávání kvalifikací v oblasti lékařských povolání a komplexní zpřehlednění systému postgraduálního vzdělávání lékařů a farmaceutů v České republice.

Roman Škulec do IPVZ přišel z Krajské zdravotní

Doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. před svým jmenováním loni v červnu působil a stále působí jako zástupce přednosty pro vědu a výzkum na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Ta patří do portfolia nemocnic Krajské zdravotní.

Roman Škulec z Krajské zdravotní je nový ředitel IPVZ

Škulec v Institutu působil již před jmenováním do funkce ředitele. Vykonával v něm pozici vedoucího Výukového pracoviště pro ultrazvukové metody v anesteziologii, intenzivní a urgentní medicíně.

Hlavní činností IPVZ

Hlavní a nejrozsáhlejší činností Institutu je pedagogická činnost. Ta spočívá zejména v přípravě a v organizaci atestačních zkoušek lékařů, farmaceutů a jiných odborných pracovníků s vysokoškolským vzděláním a z pověření ministerstva zdravotnictví také aprobačních zkoušek cizinců.

Institut aktuálně zajišťuje atestační nebo závěrečné zkoušky ve 47 nástavbových oborech [certifikovaných kurzech], v 7 základních oborech [všeobecné praktické lékařství a obory farmaceutické] a ve 14 nelékařských oborech.

Nové simulační centrum urgentní medicíny bude v PNB

Kromě atestací v základních oborech Všeobecné praktické lékařství, Praktické lékařství pro děti a dorost a v certifikovaných kurzech [nástavbových oborech] Institut pořádá i mnoho nových ucelených vzdělávacích programů. Ty jsou zakončeny ověřováním znalostí [např. psychoterapie, akupunktura, pracovní lékařství]. Každoročně Institut organizuje cca 1 000 vzdělávacích akcí pro téměř 20 tisíc lékařů, farmaceutů a zájemců v nelékařských zdravotnických oborech.

–VRN–

2 KOMENTÁŘE

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here