Nákaz meningokokem v Česku ubylo o více než polovinu

0
3346
nakaz
Ilustrační foto: Pixabay.com

Meningokokových onemocnění v Česku loni v meziročním srovnání ubylo o více než polovinu. Zatímco v roce 2020 laboratoře potvrdily 25 meningokokových nákaz, v roce 2021 jich bylo celkem 11. Nikdo na onemocnění nezemřel.

O vývoji počtu meningokokových nákaz v roce 2021 informuje na webových stránkách Státní zdravotní ústav [SZÚ]. Oproti roku 2020 se u nás onemocnění loni potvrdilo celkem u jedenácti osob. Což značí nemocnost v poměru 0,10 na 100 tisíc obyvatel. V roce 2020 se nakazilo celkem 25 osob. To odpovídá nemocnosti 0,23 na 100 tisíc obyvatel.

„Vzhledem k nastaveným opatřením proti šíření onemocnění covid-19 pokračovalo i v roce 2021 snížení řady infekčních onemocnění přenášených vzdušnou cestou. Mezi něž patří i invazivní meningokokové onemocnění,“ vysvětluje Pavla Křížová z Národní referenční laboratoře [NRL] pro meningokokové nákazy SZÚ.

Upřesňuje, že stejně jako v předchozích letech i v roce 2021 převažovala onemocnění způsobená meningokoky skupiny B. Konkrétně šlo o šest případů z celkových jedenácti. Dvě onemocnění vyvolala séroskupina C, u tří se v roce 2021 séroskupina neprokázala.

Pět nákaz z jedenácti se potvrdilo v Ústeckém kraji

Loni se v porovnání s předchozím rokem snížil počet nemocných v nejmladší věkové skupině 0 až 11 měsíců na dva případy. Onemocnění u nich vyvolala séroskupina B. Konkrétně šlo o 3měsíčního chlapce bez očkování a 5měsíčního chlapce s nedokončeným očkováním. Ve věkové skupině jeden až čtyři roky nemocnost oproti roku 2020 klesla na jeden případ vyvolaný séroskupinou C. Ve věkové skupině 15 až 19 let neonemocněl nikdo. Tří případy se loni potvrdily u osob ve věku od 20 do 24 let, dva pak ve věkové skupině 25 až 34 let a tři pacienti byly starší 65 let.

Stát rozšířil úhrady u očkování. Platí pro děti i dospělé

Invazivní meningokokové onemocnění se loni nejčastěji potvrdilo v Ústeckém kraji. Z celkem jedenácti nákaz připadá na tento kraj pět nákaz, dva pak na sousední Liberecký kraj. Po jednom pak na Středočeský a Olomoucký kraj a dvě na Moravskoslezský kraj.

„V roce 2021 nebyla zjištěna epidemiologická souvislost mezi invazivními meningokokovými onemocněními. A nebylo zjištěno importované onemocnění,“ dodává SZÚ.

Z údajů SZÚ lze vyčíst určitou sezónnost ve výskytu nákaz meningokoky. Data dlouhodobě ukazují na nejvyšší výskyt nemoci v podzimních, zimních a předjarních měsících. Vzhledem k nastaveným opatřením proti šíření covidu-19 pokračovala i v roce 2021 změna sezónnosti invazivních meningokokových onemocnění.

„Obvyklý podzimní a zimní vzestup počtu onemocnění nebyl zaznamenán,“ konstatuje ve své zprávě SZÚ.

Což ve svém důsledku vedlo k pokračujícímu snížení celkového počtu nemocných. A stejný trend podle SZÚ sledují i zdravotní ústavy v zahraničí.

Hrazená vakcína proti meningokokům i pro dospívající

Od letoška zdravotní pojišťovny hradí očkování proti invazivním meningokokovým infekcím vyvolaných meningokokem skupiny B všem dospívajícím. Pojišťovny vakcínu  včetně jejího podání  zaplatí nově mládeži ve věku 14 až 15 let. Pojišťovny očkování dále hradí všem dětem se započatým očkováním nejpozději do dovršení 12. měsíce věku.

Vakcíny proti skupinám A, C, W a Y pak pojišťovny zaplatí těm, kteří dostali jednu dávku v období od jednoho do dvou let věku. Nebo pak v období od 14 do 15 let věku mladistvého. Výjimečně očkování pojišťovny zaplatí i později. Ovšem za podmínky, že se podání odložilo kvůli zdravotnímu stavu očkované osoby.

Invazivní meningokoková onemocnění, která vyvolává bakterie Neisseria meningitidis ohrožuje hlavně děti kojeneckého a předškolního věku. A dále dospívající a mladé dospělé ve věku 15 až 26 let.

„Pokud k onemocnění dojde, existuje až 30% pravděpodobnost závažného následku a až 10% pravděpodobnost úmrtí,“ říká praktická lékařka pro děti a dorost a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Alena Šebková.

Jako závažné následky jmenuje poruchy vývoje, intelektu, řeči, běžných dovedností, epilepsie, ale i třeba amputace končetin.

Očkujte se, nabádá lidi poslankyně Andrea Brzobohatá

Současně připomíná první příznaky nemoci, které jsou zpočátku nejednoznačné. Mnozí se tak domnívají, že jde třeba o chřipkovou nákazu.

„V okamžiku, kdy se objeví typické příznaky krvácení do kůže, již může být pozdě. Vyšší možnost nákazy se vyskytuje u kojenců, respektive dětí do čtyř let věku, adolescentů a mladých dospělých,“ říká.

A očkování proti meningokokům doporučuje i místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP Hana Cabrnochová.

„Podání vakcíny proti meningokoku skupiny B i proti ostatním skupinám [A, C, W, Y] ve správném období maximalizuje ochranu a chrání zdraví dětí, adolescentů a mladých dospělých v období zvýšeného rizika onemocnění,“ tvrdí.

Připomíná, že od letoška zdravotní pojišťovny nabízí plně hrazené očkování proti meningokoku nově i pro věkovou skupinu 14 až 15 let. Za zmínku stojí, že bakterie meningokoka se přenášejí kapénkovou cestou, často pak kýcháním, kašlem a líbáním.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here