Atmosféra v NUDZ je tak hustá, že by se dala krájet

7
5634
v_NUDZ
Národní ústav duševního zdraví vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha 1.1. 2015. Vybudování nového moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt z evropských fondů. NUDZ sídlí v Klecanech v okrese Praha-východ. / Foto: NUDZ

„Víte, já patřím k lidem, kteří se každý den těší do práce, ale co je Petr Winkler v NUDZ, je to pryč. Do práce chodím s nechutí i obavami,“ říká pro ZdraveZpravy.cz dlouholetý zaměstnanec Národního ústavu duševního zdraví [NUDZ].

I když je člen jedné ze dvou odborových organizací NUDZ, odmítá vystoupit neanonymně. Obává se, že by se jeho postavení v Ústavu ještě více zkomplikovalo. Ale není sám, kdo se vyjadřuje kriticky k aktuálnímu dění v NUDZ a manažerskému stylu ředitele Petra Winklera.

„Ta situace je skutečně vážná. Nikdo si není jistý dnem a hodinou, kdy se řediteli znelíbí a v práci skončí. Ředitel řídí NUDZ despoticky a chaoticky,“ říká další ze zaměstnanců NUDZ.

Informace o dění v Ústavu zasílá z anonymních mailů a požaduje, aby jejich obsah byl po přečtení okamžitě smazán. To proto, aby ho vedení NUDZ následně v publikovaném článku neidentifikovalo na základě slov, kterých ve svém vyjádření užívá.

„Informace o dění v našem Ústavu vám poskytnu já i kolegové, ale žádné jméno nelze uvádět. Je to naprosto nepřekročitelná podmínka,“ tvrdí.

Všechny výše hovořící redakce ZdraveZpravy.cz zná pod jejich skutečnými jmény i s jejich reálnými funkcemi v NUDZ. S některými se i osobně setkala. Všichni ale chtějí zůstat v anonymitě. Podle nich by jakákoli kritika na adresu současného vedení NUDZ byla následně vyložena jako porušení pracovní kázně a skončila by pro ně, laicky řečeno, vyhazovem.

„Vy budete mít sice hezký článek, ale my budeme bez místa,“ říká jeden z nich, který ale i dodává: „Je skvělé, že se tématu věnujete, protože dění v Ústavu začíná být neúnosné.“

Ředitel Petr Winkler problémy v NUDZ odmítá

Šéf NUDZ Petr Winkler na otázky, proč se v Národním ústavu duševního zdraví zaměstnanci s několika akademickými tituly před i za jménem několikrát rozhlédnou, než se vyjádří k dění na pracovišti, reaguje takřka okamžitě.

„Pracovní atmosféra se neustále zlepšuje. NUDZ se stává institucí atraktivní pro ty nejlepší lidi v oboru, kteří mají vysoké ambice a touhu pozitivně ovlivnit celkovou kvalitu života společnosti prostřednictvím poctivé vědy, vzdělávání a péče o duševní zdraví,“ říká v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz.

S nařčením z despotismu nesouhlasím, říká šéf NUDZ

Odmítá i slova svých podřízených, že by jim za kritiku hrozil vyhazov: „Oprávněná kritika je na místě. […] Management Ústavu je jiným názorům naopak otevřen. Vedení Ústavu se řídí platnou legislativou a ctí principy otevřené diskuze. Kritika rozhodně není a nikdy nebyla důvodem pro výpověď, nota bene z důvodu porušení pracovní kázně.”

Pokud jsou na pracovišti nějaké problémy, týkají se dle jeho slov jednotlivců. A ty, jak říká, vyvstávají v reakci na transformaci Ústavu v moderní instituci. A dle něj souvisí výhradně s vyššími požadavky na profesionalitu, zodpovědnost a kvalitu odváděné práce.

„S nařčením z despotismu rozhodně nesouhlasím. Považuji ho za zástupné a vyjadřující nedostatek věcných argumentů,“ odmítá pak zcela kritiku směrem ke své osobě.

O tom, že by v Ústavu byla situace kritická, nemá informace ani Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR], které je jeho zřizovatelem.

„Ministerstvo zdravotnictví nemá konkrétní informace o chaotickém nebo despotickém řízení NUDZ,“ uvádí pro ZdraveZpravy.cz mluvčí úřadu Ondřej Jakob.

Dodává, že MZ ČR průběžně vyhodnocuje činnost ředitelů jednotlivých přímo řízených organizací. Přičemž v blízké době ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09] plánuje jednání také s vedením NUDZ.

Také ale říká: „Pod vedením Petra Winklera nedošlo ke zhoršení kvality plnění úkolů směrem ke zřizovateli.“

Trochu statečnosti v sobě našly alespoň odbory v NUDZ

Byť se kritici Petra Winklera bojí pro ZdraveZpravy.cz otevřeně vyjádřit, najdou se i výjimky. I když jde o lidi, kteří pod vedení NUDZ přímo nespadají.

„Ano, je pravda, že v NUDZ vznikla nová odborová organizace, která je naším členem. Samozřejmě, že odborové organizace vznikají zejména tehdy, když mají zaměstnanci problémy s vedením svých podniků. A to je i případ teďka v NUDZ, kde ta situace není dobrá,“ říká pro ZdraveZpravy.cz tajemnice sekretariátu Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu [OSPVV] Dana Cerhanová.

Odboráři z Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Národního ústavu duševního zdraví už tak otevření ale nejsou. I když komunikují, i oni se bojí vystoupit jinak než anonymně. Po bezmála týdenním telefonickém domlouvání se nakonec odhodlají ke kolektivnímu vyjádření.

„Jedná se o kolektivní stanovisko základní odborové organizace. A pro účely článku nelze uvádět konkrétní jména,“ píší v prohlášení pro ZdraveZpravy.cz.

V něm pak shrnují, že jejich odborová organizace vznikla v říjnu 2021, to už byl Petr Winkler ředitelem NUDZ, v reakci na některé problematické situace, a připojila se ke kolektivnímu vyjednávání ke stávající nezávislé odborové organizaci působící v NUDZ.

„Vyjednávání trvají od listopadu 2021, v únoru 2022 po sérii jednání byl vyhlášen kolektivní spor,“ uvádějí.

Z prohlášení dále vyplývá, že problémů v Ústavu je více. Z hlediska odborářů jde například o zajištění stravování pro zaměstnance či zachování dětské skupiny, kterou vedení NUDZ zrušilo. Je to ale i lepší informovanost zaměstnanců Ústavu ze strany vedení NUDZ a zejména pak znovu-ustanovení kolektivních orgánů. Jako je třeba vědecká rada.

„Bohužel i přes výraznou aktivitu obou odborových organizací dosud nedošlo ke shodě na třech z těchto čtyř bodů. Neshoda s vedením NUDZ stále přetrvává ohledně dětské skupiny, informovanosti a fungování kolektivních orgánů,“ stojí ve stanovisku odborářů.

Výše uvedené sporné body potvrzuje i vedení NUDZ: „Uvedené záležitosti jsou v ústavu skutečně aktuálními tématy. Avšak probíhá kolem nich intenzivní komunikace napříč celou institucí. Důkazem o tom může být otevření problematiky a možnosti vyjádření všech zaměstnanců na celoústavním shromáždění konaném 24. 5. 2022, oficiální stanoviska zveřejněná v interním zpravodaji nebo průběžná vyjádření vedení ústavu formou e-mailů adresovaných všem zaměstnancům.”  

Diskuze o otevřené diskuzi a potřebné expertíze

Podle Petra Winklera současné problémy s některými zaměstnanci NUDZ pramení z jeho tlaku na transformaci NUDZ v moderní instituci.

„Museli jsme profesionalizovat celkovou správu NUDZ tak, aby odpovídala standardům a potřebám špičkové vědecko-zdravotnické instituce,“ říká v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz.

Podle kritiků Winklera se NUDZ ale nachází v rozkladu. Podle nich z NUDZ odchází mnoho schopných lékařů, vědců [nositelů grantů] i technicko-hospodářských pracovníků. A jde o klíčové zaměstnance, tvrdí.

„Expertíza Petra Winklera je v sociálních intervencích a inovacích. Avšak jeho ultimativní způsob jednání v kombinaci s chabou orientací v lékařském výzkumu a klinické praxi vede k řadě nedomyšlených rozhodnutí. A ta ničí NUDZ v mnoha směrech,“ popisuje jeden z kritiků Petra Winklera.

Fluktuace v NUDZ: Petr Winkler nastoupil do NUDZ v červnu 2021 

[Zdroj: NUDZ]

Podle něj se NUDZ navíc i zřetelně odklání od lékařského výzkumu, neurověd a biologické psychiatrie. Naopak se stává institucí zaměřenou na sociální intervence. To se dle něj děje při absenci transparentních procesů a otevřené diskuse v NUDZ. Přičemž výkon Ústavu se dle jeho názoru dnes už jen smrsknul do na prvních pohled líbivých, ale ve skutečnosti jen manipulativních prezentací jeho vedení.

I na to má ale Petr Winkler argumenty. NUDZ se dle jeho slov od lékařského výzkumu, neurověd a biologické psychiatrie neodklání, ba naopak. Dle něj podává i excelentní výkony. A Winkler i odmítá, že by z NUDZ kvůli němu odcházeli lidé.

Co se týče jeho expertízy, v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz říká: „Moje odbornost není sociologie. Na Institutu psychiatrie, psychologie a neurověd na King’s College London jsem obhájil doktorát v oblasti veřejného duševního zdraví se specializací na epidemiologii, zdravotnickou ekonomii a výzkum služeb. Mimochodem, tato odbornost reflektuje celosvětový trend….“

Na tahu je ministerstvo zdravotnictví

Problém s tím, že NUDZ zjednodušeně řečeno vede sociolog, nikoli lékař, nemá ani MZ ČR.

„Samotné vzdělání není v žádném případě překážkou ke kvalitnímu výkonu manažera státní příspěvkové organizace zaměřené především na výzkum,“ uvádí pro ZdraveZpravy.cz  mluvčí úřadu Ondřej Jakob.

Na druhé straně ani MZ ČR jako zřizovatel NUDZ nemůže ignorovat dění v Ústavu. A to už kvůli tomu, že NUDZ je jedním z klíčových subjektů v takzvané reformě psychiatrické péče v Česku. Přičemž za jejího autora je považován právě Petr Winkler s někdejší tajemnicí Rady vlády pro duševní zdraví Ditou Protopopovou. Ta udělala kariéru za bývalého premiéra Andreje Babiše [ANO], kdy se stala tajemnicí Rady vlády pro duševní zdraví. V době jejího největšího vlivu se Petr Winkler stal ředitelem NUDZ.

Avšak ani to není zločin, jak říká pro ZdraveZpravy.cz mluvčí MZ ČR Ondřej Jakob.

Ministerstvo zdravotnictví nikdy nespojovalo a nebude spojovat zapojení určitého aktéra do reformy s ohledem na osobnost, která danou instituci vede,“ řekl s tím, že důležitý je podle něj výkon instituce a zapojení do reformy psychiatrické péče.

Přičemž tato reforma, jak v nedávném podcastu ZdraveZpravy.cz uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, již stála přes tři miliardy korun. Byť se v ní ale docela podle ministra zapomněl řešit například nedostatek dětských psychiatrů. Což je vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobý a závažný problém, tristní zjištění.

Deprese děti přivádí i k sebevraždě, chybí pomoc

Přičteme-li k tomu toxickou atmosféru v Národním ústavu duševního zdraví, je zřejmé, že dříve než stát pokročí v reformě duševního zdraví české populace, měl by si nejdříve udělat pořádek u těch, kdo jsou tímto úkolem pověřeni. Ať už je pravda o dění v Ústavu na straně jeho ředitele nebo těch zaměstnanců, kteří ho kritizují.

Daniel Tácha

7 KOMENTÁŘE

  1. I já jsem nejmenovaný pracovník NUDZ a také v organizaci pracuji. Atmosféru ale vnímám zcela odlišně. Naopak můj dojem je, že ústav směřuje k lepší a transparentní organizaci s jasným vymezením odpovědnosti a průhledným hospodařením se svěřenými prostředky, což se těm, kteří je dříve ovládali samozřejmě nelíbí a mají pocit z atmosféry, která se dá krájet. Záleží tedy na úhlu pohledu a ochoty nahlédnout pod deklarovaná prohlášení tipu houstnoucí atmosféry.

  2. Když si tak čtu ten článek, napadá mě, zda se ti chytří pánové necítí býti stejně jako naši politici, tedy nedotknutelní a když něco není podle nich, kopou kolem sebe všemi prostředky, aby zvrátili vše nové a progresivní. Přitom sázejí na to, že se jedná o oblast, které málokdo rozumí, takže stačí mít novináře za kamaráda a už to jede…

  3. Také jsem nejmenovaný pracovník v NUDZ a atmosféru v ústavu také vnímám výrazně jinak, než je prezentováno v textu. Článek představuje názor pár hlasitých jedinců, kteří si založili již druhou odborovou organizaci v ústavu a mají pocit, že hájí názor většiny. Ve skutečnosti hájí ale pouze svoje vlastní zájmy, protože se nemůžou smířit s tím, že mají po letech (někteří možná poprvé v životě) nad sebou ředitele, který je řídí a nastavuje pravidla a procesy.

  4. Za dalšího nejmenovaného pracovníka s informacemi z článku zcela nesouhlasím. Institut po dlouhé době směřuje k efektivnímu provozu na úrovni světových pracovišť.

  5. Pravdou je, že většina nových zaměstnanců odchází právě kvůli zcela nepřijatelnému chování “akademiků”, kteří jsou za textem tohoto článku, jež se nezakládá na žádných relevantních datech, pouze na jejich frustraci z toho, že si už nemůžou dělat, co chtějí – jak byli léta zvyklí. Jejich míra hulvátství je ohromující.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here