eOčkování pacientů začne naostro už 1. července

0
30133
eOckovani
Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová / Foto: SÚKL

Od začátku letošního roku běží eOčkování. To zavádí digitální evidenci všech očkování tuzemských pacientů. Podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] Ireny Storové systém odstartoval úspěšně.

Aplikaci eOčkování jste spustili na začátku letoška. Jak si na novou funkcionalitu eReceptu zvykají pacienti a lékaři?

Jasným signálem pro nás je, že od lednového spuštění eOčkování pravidelně každý týden přibývá záznamů o provedeném očkování. Je tedy patrné, že systém je používán čím dál tím víc. Ze statistik vidíme, že lékaři nečekali až na konec takzvaného bezsankčního období, ale aktivně se zapojovali od začátku letošního roku. eOčkování na začátku června používalo téměř pět tisíc lékařů a více než 3,5 tisíce zdravotnických zařízení. Počet záznamů už překonal půl milionu.

Mohla byste uvést přesná čísla?

Přesně to bylo 4 936 lékařů a 3 630 zdravotnických zařízení. Zápisů bylo k prvnímu červnovému pátku 508 426. Počty týden co týdne rostou. Tyto statistiky nám dělají radost.

Provázely spuštění eOčkování nějaké potíže?

Vnímáme samozřejmě zpětnou vazbu z terénu, se kterou pracujeme. Zaznamenali jsme námitky některých lékařů. Jejich komfort při vyplňování údajů však primárně musí zajistit software, který běžně v ordinacích používají. Právě ten by měl informace do eOčkování předvyplnit. Stejně tak to funguje u eReceptu. Pro lékaře jsme připravili webináře. Mají k dispozici call centrum, kam se mohou obrátit vždy, když si nebudou vědět rady.

Bezsankční provoz eOčkování skončí 30.června

Znamená to, že ne všechno ještě běží perfektně a hladce?

Plně chápeme, že lékaři jsou vytížení a poslední roky pro ně byly opravdu náročné kvůli pandemii onemocnění covid-19. Ne každý se pak s nadšením začíná učit pracovat s novým nástrojem. eOčkování je však postaveno na základech systému eRecept, který je lékařům už dobře známý. Je potřeba mít na paměti, že všechny tyto kroky děláme pro komfort a zdraví pacientů, eOčkování je pro ně opravdu velmi užitečným nástrojem. A já věřím, že každý lékař chce pro své pacienty to nejlepší.

Bezsankční eOčkování skončí 30.června. Co pak čeká lékaře, kteří aplikaci i přesto nebudou využívat?

Kontroly evidence záznamů o očkování provádí SÚKL už nyní. Je sice bezsankční období, ale povinnost evidovat záznamy o očkování je dána zákonem a platí od ledna letošního roku. Samozřejmě nás zajímá zpětná vazba od lékařů, proto se při inspekcích zajímáme i o aktuální stav v ordinacích. Setkávali jsme se například s tím, že lékaři ještě neměli ve svých softwarech eOčkování zapracované. Věřím ale, že se to velmi rychle změní, protože softwarové firmy od nás dostaly potřebné informace už v minulém roce. A tak měly na zapracování čas.

ePoukaz a přeshraniční eRecept

Novinka je i ePoukaz. Jak ten se osvědčuje v praxi?

ePoukaz není zaveden povinně, přesto má za sebou dobrý start. Ze statistik je patrné, že v průběhu května se k ePoukazu připojilo mnoho výdejen. Postupně přibývá i lékařů, kteří ePoukazy vystavují. Češi tak své elektronické poukazy na zdravotnické prostředky dnes uplatní již ve více než 400 místech v republice. Taková jsou čísla ke konci května, tedy po prvním měsíci provozu. A počítáme, že počet předepisujících i vydávajících nadále poroste.

Zhruba kolika lidí se ePoukaz týká?

ePoukaz nahrazuje všechny typy papírových poukazů na zdravotnické prostředky. Týká se tedy každého, kdo jakýkoliv z nich potřebuje. Ať už jde o brýle, kontaktní čočky nebo třeba berle, naslouchadla, invalidní vozíky a mnohé další.

Je něco, na co byste v souvislosti s ePoukazem poukázala pro jeho lepší zavedení? Ať už směrem k pacientům nebo lékařům?

Při vývoji ePoukazu jsme se snažili vše nastavit tak, aby pro lékaře bylo prostředí v podstatě už známé. Stavěli jsme na eReceptu, který lékaři již rutinně využívají. Zdravotnickým pracovníkům i všem ve výdejnách rádi pomůžeme. Mnoho informací k tomuto tématu jsme umístili na web epreskripce.cz. A lze i zavolat do našeho call centra.

Další novinka, na které pracujete, je využití eReceptu v zahraničí. Jak běží přípravy? Kdy ho chcete spustit?

Přeshraniční eRecept patří k našim dalším metám. Jde o projekt, který však není pouze v rukou SÚKL. Koordinátorem projektu je Kraj Vysočina a Ústav je v roli partnera projektu. Za sebou už máme testování i audit, ostrý provoz se očekává v příštím roce.

Využívat eRecept přes datovou schránku není možné

Proč se vlastně lidé nemohou do eReceptu přihlásit přes datovou schránku?

V systému eRecept se ukládají osobní a citlivá data pacientů. Jde i o systém kritické infrastruktury státu. Dbáme tedy na vysokou míru zabezpečení. Pro přístup pacientů ke svým údajům prostřednictvím aplikace je nutné dodržet odpovídající úroveň zabezpečení. Přístup je dle „level of assurance“ [LoA] možný pouze dvoufaktorovou autentizací, což splňuje úroveň značná a vysoká. Nízkou úroveň typicky splňuje jednofaktorová autentizace, tedy „jméno a heslo“. A to datové schránky umožňují. Vzhledem k tomu, že tato úroveň ověření elektronické identity ale nesplňuje požadavky zabezpečení v systému eRecept, zatím nelze datové schránky použít.

Úrovně zabezpečení jsou daná, nebo je volí SÚKL?

Dělení na tři úrovně zavádí přímo nařízení eIDAS [nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu, pozn. red.]. A to na úroveň nízkou – low, značnou – substantial a vysokou – high.

Chystáte rozšíření eReceptu o další funkcionality do budoucna?

Vše primárně určuje legislativa. Samozřejmě jsou další možnosti rozvoje. Uvažujeme o větším zapojení pacientů. A to tak, aby si ve své aplikaci mohli doplňovat i další údaje týkající se jejich zdraví. Typicky jde třeba o nákupy doplňků stravy či volně prodejných léků v lékárnách. První diskuse jsou i o evidenci medikace podávané v nemocnicích nebo elektronizace žádanek na léky. Cílem je, aby systém přinášel pacientům i lékařům komplexní přehled o jimi užívaných lécích. Dále zvažujeme i rozšíření systému o další informační data. Jakou jsou třeba podrobnější informace o lécích nebo informace o možných nedostupnostech léků.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here