Všechna očkování bude nově evidovat systém eOčkování

0
3577
eOckovani
Ilustrační foto: Pixabay.com

Veškerá očkování se začnou od ledna 2022 evidovat elektronicky. Lidé budou mít přístup k online očkovací evidenci v eReceptu v záložce eOčkování. Od března do systému přibyde i ePoukaz na zdravotnické prostředky.

Staré očkovací průkazy v papírové podobě nahradí od ledna 2022 elektronická evidence podaných vakcín zvaná eOčkování. Jde v podstatě o rozšíření funkcí již zavedeného systému eRecept. V něm už dnes pacienti a oprávnění lékaři a farmaceuti běžně sledují předepsané přípravky v lékovém záznamu pacienta. Hlavní výhoda eOčkování je podle zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] stejně jako lékařů jednotný a dostupný přehled o všech podaných vakcínách.

Dnes existují jen listinné průkazy, pacienti, ale ani my lékaři nemáme ucelený přehled o všech aplikovaných vakcínách pacienta za jeho život, protože je třeba absolvoval na různých místech,“ říká k nově zaváděnému eOčkování děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Rastislav Maďar.

Od ledna 2022 se rozšíří úhrady dobrovolných očkování

Podle něj se tak v praxi stává, že pacient nemá o provedeném očkování vůbec žádný doklad. A eOčkování navíc podle lékařů pacienty upozorní i na blížící se termín pro podání další dávky vakcíny nebo přeočkování.

„První upozornění přijde s dostatečným předstihem tak, aby měl pacient čas si návštěvu lékaře naplánovat, další notifikaci pak systém pošle před vypršením lhůty pro přeočkování,“ popisuje fungování systému MZ ČR.

eOčkování funguje stejně jako lékový záznam

Do eReceptu, tedy i eOckovani si rodiče mohou přidat i své děti. Upozornění na blížící se termín vakcinace pak přijde i pro dětská očkování. Nahlížet do záznamů o očkování půjde stejně jako v lékovém záznamu pacienta v systému eRecept. Do něj se lidé přihlašují:

  • Bankovní identitou přes zabezpečený portál NIA
  • Prostřednictvím NIA ID [dříve jméno, heslo a SMS kód]
  • eObčankou
  • Čipovou kartou Starcos od První certifikační autority
  • Přes systém MojeID nebo mobilní klíč eGovernmentu

O papírový výpis ze systému eRecept týkající se eOčkování mohou lidé požádat v lékárnách, u svých lékařů nebo na veřejných kontaktních místech Czech Point [za poplatek, pozn. red.].

Nahlížení do eOčkování lze i omezit

Přístup k nahlížení do dat o provedených očkování mohou lidé zdravotníkům stejně, jako je tomu u lékového záznamu omezit, nebo zcela odepřít. Udělit souhlas, nebo nesouhlas s nahlížením na data o eReceptech a eOčkování mohou v několika kategoriích. A to zvlášť pro lékaře, pro lékárníky a klinické farmaceuty. To znamená, že ve webové aplikaci si může každý vybrat konkrétního lékaře nebo lékárníka, kterému udělí souhlas s nahlížením. Stejně jako lze mít také rozdílně nastavenou možnost nahlížet na údaje o předepsaných lécích a podaných vakcínách.

Pokud má pacient nastaven generální nesouhlas s nahlížením do jeho lékového záznamu, automaticky se mu nesouhlas promítne i do eOčkování,“ upozorňuje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL], do jehož správy systém eRecept spadá, Irena Storová.

Zapisovat podaná očkování bude od ledna 2021 pro všechny lékaře povinné. Nicméně do 30. června 2022 poběží jakési přechodné období, kdy za opomenutou evidenci vakcín nebude kontrolní úřad vyměřovat sankce. Elektronická evidence očkování podle MZ ČR ulehčí práci i samotným lékařům. Při vyplňování záznamu o očkování jim totiž automaticky navrhne termín přeočkování podle schématu v Souhrnu údajů o léčivém přípravku [SPC].

„Termín si však půjde přizpůsobit a při jeho stanovení bude mít lékař vždy poslední slovo,“ upozorňuje ministerstvo.

ePoukaz a elektronický recept s modrým pruhem

Za připomenutí stojí i blížící se rozšíření systému eRecept o elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. Takzvaný ePoukaz začne fungovat 1. března 2022 v obdobném režimu jako eRecept. Byť u nás není podle ministerstva zaváděn povinně a vydané poukazy nemusí lékaři zpětně digitalizovat.

„Každý ePoukaz dostane jedinečný identifikátor, který bude oproti eReceptu kratší, devítimístný,“ upozorňuje MZ ČR.

Obdobně, jako tomu je u eReceptu, jsou i u ePoukazu čtyři způsoby, jak předat pacientovi jeho identifikátor. A to buď emailem, papírovou průvodkou, SMS zprávou nebo s pomocí aplikace v chytrém telefonu.

ePoukaz na zdravotnické prostředky má být až 1.3. 2022

A stejně jako eRecepty se i ePoukazy budou ukládat do Centrálního úložiště, v tomto případě poukazů, které taktéž spadající pod informační systém eRecept. Vydané poukazy tak budou moci přihlášení kdykoli elektronicky sledovat v záložce ePoukaz.

A poslední novinka: V preskripci léčivých přípravků je vydávání receptů s modrým pruhem [léky s obsahem vysoce návykových látek, pozn. red.] v elektronické podobě. Od ledna 2022 tak lékař povinně vystaví eRecept s příznakem „modrý pruh“. I tento druh eReceptu se uloží do Centrálního úložiště elektronických receptů a lékárník jej pak vydá oproti předloženému identifikátoru eReceptu s modrým pruhem.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here