ePoukaz na zdravotnické prostředky má být až 1.3. 2022

0
1092
ePoukaz_na_zdravotnicke_prostredky
Ilustrace: Pixabay.com

Nový zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích mimo jiného zavádí do praxe ePoukaz na zdravotnické prostředky. ePoukaz tak plně nahradí současné papírové poukazy na zdravotnické prostředky.

Přípravu tohoto elektronického nástroje zbrzdilo schvalování novely o veřejném zdravotním pojištění. Přesto by se pacienti ePoukazu na zdravotnické prostředky mohli dočkat již v první polovině příštího roku. K tomu je ale zapotřebí stále ještě několik kroků. Dobrá zpráva však je, že Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv [SÚKL] ve věci ePoukazu na zdravotnické prostředky připravilo zcela novou prováděcí vyhlášku.

„Vydání vyhlášky, která stanoví náležitosti elektronického poukazu na zdravotnické prostředky, je zákonnou podmínkou spuštění celého systému ePoukaz. Návrh vyhlášky by měl být v nejbližší době rozeslán do připomínkového řízení. Finalizaci a publikaci vyhlášky lze očekávat někdy na přelomu roku, patrně v lednu 2022,“ vysvětluje Jakub Král ze společnosti Porta Medica a jeden ze spoluautorů zákona o zdravotnických prostředcích.  

Co změní nový zákon o zdravotnických prostředcích

Až po schválení této vyhlášky podle něj může MZ ČR ve Sbírce zákonů uvést oznámení, že systém ePoukaz je plně připraven k ostrému provozu. Což by se mělo podle dostupných informací stát v lednu 2022.

„Pokud se tak skutečně stane, pak by měla být elektronická preskripce zdravotnických prostředků reálně zahájena 1.3. 2022,“ upřesňuje Jakub Král.

S jeho závěrem souhlasí oznámení na stránkách SÚKL epreskripce.cz. I zde je uveden jako konečný termín pro zavedení ePoukazu do praxe první březen 2022. SÚKL na stránkách dále upřesňuje, že v připravovaném modulu ePoukaz jsou zachovány všechny tři stávající typy poukazů, které se nyní využívají v listinné podobě.

ePoukaz na zdravotnické prostředky v praxi

Pro zakotvení elektronické preskripce zdravotnických prostředků na poukaz bylo v novém zákoně počítáno s přechodným obdobím. Právě v něm má být novinka připravena pro ostrý provoz. Podle Jakuba Krále platí, že z technického hlediska, jde vše podle původního plánu. V současné době již mají dodavatelé softwarových řešení pro předepisující lékaře a pro vydávající lékárny a výdejny zdravotnických prostředků přístup do testovacího prostředí.

„Původně byl plánován na podzim tohoto roku ještě takzvaný pilotní provoz s dobrovolníky z řad předepisujících lékařů a vybraných výdejců. Takovýto pilot by probíhal již s využitím skutečných, nikoli fiktivních údajů. Bohužel dotčené přechodné ustanovení zákona uskutečnění tohoto záměru neumožňuje,“ vysvětluje Král.

ePoukaz na zdravotnické prostředky je součástí zákona

V praxi to podle jeho slov znamená, že systém bude až do ostrého provozu testován na smyšlených údajích. To je, že simulace předepisování a výdeje nebude zakončena tím, že by si pacient mohl reálně odnést domů vydaný zdravotnický prostředek.

Původní plány byly smělejší, ale mohlo být i hůře

Podle Jakuba Krále byl původní časový harmonogram pro zavedení ePoukazu na zdravotnické prostředky smělejší. Předběžně počítal s oficiálním spuštěním od počátku příštího roku. Zpoždění ale nastalo při konečném schvalování velké novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. I ta totiž v několika důležitých ohledech řeší preskripci zdravotnických prostředků.

Schválit novelu o zdravotním pojištění se musí podařit

Upravuje hlavně změnu schvalování zdravotnických prostředků zdravotními pojišťovnami nebo umožnění dílčí preskripce ze strany zdravotních sester. Novela přitom byla po vrácení Senátem definitivně schválena teprve v září. A nutno dodat, že se tak stalo na poslední chvíli před letošními volbami do Sněmovny.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here