Sdílený lékový záznam odstartuje již v pondělí 1. června

0
1004
sdileny_lekovy
Ilustrace: Pixabay.com

V pondělí 1. 6. zahájí ostrý provoz sdílený lékový záznam [SLZ]. Jde o jednu z funkcí systému eRecept. Ta umožní lékařům, lékárníkům a klinickým farmaceutům nahlížet do elektronické evidence předepsaných a vydaných léků u jejich pacientů. SLZ má zejména zvýšit bezpečnost pacientů při užívání léků.

V souvislosti s pondělním startem sdíleného lékového záznamu spustil Státní ústav pro kontrolu léčiv na stránkách www.epreskripce.cz novou službu pro občany Ověření souhlasů. V ní si každý může ověřit, jaké má aktuální nastavení souhlasů či nesouhlasů s nahlížením na lékový záznam pacienta pro lékaře, lékárníky a klinické farmaceuty. Pacient si může kdykoliv upravit osoby oprávněné k nahlížení do svého sdíleného lékového záznamu.

Sdílený lékový záznam značí přínos pro všechny

Sdílený lékový záznam, který je součástí rozsáhlého systému eRecept, a zahájí svoji činnost v pondělí 1. června 2020, umožní oprávněné osobě nahlížet do seznamu předepsaných a vydaných léků konkrétního pacienta. Oprávněnou osobou se rozumí pacientův lékař, lékárník, klinický farmaceut, případně lékař zdravotnické záchranné služby.

„Lékař již nebude odkázán pouze na informace o užívaných lécích, které mu poskytne pacient, kdy neexistuje záruka úplnosti a přesnosti takových informací. A lékárníci budou moci díky náhledu do záznamu poskytnout přesnější poradenství v dávkování, zkontrolovat kombinaci s jinými léčivy a odhalit případné nežádoucí účinky,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Díky sdílenému lékovému záznamu tak bude podle něj pacient významně více chráněn před nežádoucími lékovými interakcemi a duplicitami léků, které by mohly poškodit jeho zdraví. Data o předepsaných a vydaných lécích se prostřednictví eReceptu ukládají v Centrálním úložišti elektronických receptů. Jsou tedy propojeny se sdíleným lékovým záznamem.

S nahlížením souhlasí každý, kdo neprojevil nesouhlas

V případě oprávnění nahlížení do SLZ u nás platí takzvaný opt-out systém. To znamená, že pokud pacient nevysloví nesouhlas s nahlíženém do svého lékového záznamu, má se za to, že s tím souhlasí. Oprávněné osoby tak mají právo do lékového záznamu nahlížet. To však neznamená, že se bude moci lékař či lékárník do SLZ pacienta jen tak kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu přihlásit a listovat si v jeho citlivých záznamech. Každý vstup, náhled a informace o osobě, která do LSZ nahlížela, budou evidovány. Pacient si dokonce může ve svém LSZ historii návštěv neboli náhledů zkontrolovat.

„Kdo do lékového záznamu nahlížel, pacient lehce ověří v aplikaci v historii přístupů,“ uvádí ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] Irena Storová.

Dodává, že do lékového záznamu mají povoleno nahlížet pouze osoby, u nichž je možné prokázat, že existuje vztah mezi ní a pacientem. To znamená, že mu poskytují nějaké zdravotní služby, ať už jde o předepisování léčivého přípravku nebo jeho vydání v lékárně.

„Svůj lékový záznam, tedy výpis předepsaných a vydaných léků, již dnes vidí každý pacient díky aplikaci eRecept. Nově může pacient do tohoto seznamu umožnit náhled svému lékaři, lékárníkovi a klinickému farmaceutovi, aby měli při stanovování léčby či výdeji léků potřebné informace,“ upřesňuje Irena Storová.

Úprava oprávněných osob k nahlížení do SLZ

Pokud si pacient nepřeje, aby lékař, lékárník či klinický farmaceut nahlížel v případě potřeby do jeho SLZ, má právo všem nebo pouze vybraným osobám tuto možnost odepřít. A to tím, že udělí nesouhlas s nahlížením do svého lékového záznamu. To může udělat buď elektronickým podáním nesouhlasu skrze internetovou aplikaci na stránkách SÚKLu, nebo písemně dopisem adresovaným na SÚKL. Třetí cestou, jak upravit oprávnění osobám k nahlížení do lékového záznamu, je poslat žádost datovou zprávou. Stejně tak může pacient svůj nesouhlas kdykoliv odvolat. A také ho jakkoli upravovat.

Stejný postup, tedy opt-out systém, v nahlížení do lékového záznamu platí i u nezletilých osob. V jejich případ o úpravě oprávnění k nahlížení do jejich lékového záznamu rozhodují rodiče či ustanovený zákonný zástupce.

„Rodiče mají také právo projevit nesouhlas s nahlížením lékaře a lékárníka do lékového záznamu jejich dětí. To vše prostřednictvím pacientské webové aplikace nebo písemně dopisem,“ vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Bezpečnost sdíleného lékového záznamu je zaručena

Podle Filipa Vrubela má lékový záznam mnoho technických bariér, které mají zaručit jeho maximální bezpečnost. V první řadě, je každý lékař, lékárník kontrolován ze strany SÚKLu. Ten si ověřuje, že jde skutečně o osobu s oprávněním k předepisování či vydávání receptů. Což potvrzuje i Irena Storová.

„Lékaři, lékárníci i kliničtí farmaceuti přistupují do lékového záznamu na základě schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv. A dále prostřednictvím přístupových údajů pro práci se systémem eRecept s využitím komunikace zabezpečené SSL certifikátem,“ vysvětluje.

Další technickou bariérou pro náhled do SLZ je vztah mezi lékařem a pacientem. Do lékového záznamu se totiž nemůže podívat každý lékař. Pokud lékař už v minulosti pacientovi eRecept vypsal a ten si ho v lékárně vyzvedl, má se za to, že je tento lékař k pacientovi takzvaně příslušný. Pokud žádný eRecept v minulosti ještě nevydal, pak potřebuje souhlas pacienta. Lékaři proto předloží svůj občanský průkaz [OP], lékař z něj přepíše jeho číslo do systému, proběhne ověření a náhled je povolen. Z toho vyplývá, že bez OP se do lékového záznamu žádný lékař napoprvé nedostane. Navíc lékaři i lékárníkovi hrozí za neoprávněný vstup či náhled do SLZ vysoké sankce. Jeho zneužití je trestáno milionovými pokutami.

Od pondělí se eRecept načte i z OP či cestovního pasu

Dodejme, že od 1. 6. se zároveň zjednoduší načítání identifikátorů eReceptů v lékárnách. Pacientům bude nově k výdeji předepsaných léčivých přípravků v lékárnách stačit jejich občanský průkaz nebo cestovní pas. Lékárník po načtení čísla dokladu získá seznam všech předepsaných a zároveň platných identifikátorů. Dosud bylo nutné každý eRecept načítat zvlášť z papírových průvodek, nebo z SMS zpráv či e-mailů. Lékárníci si funkci, která ukončí jejich povinnost při zjišťování eReceptů načítat každý identifikátor zvlášť, pochvalují.

Lékárníci nově načtou eRecepty z občanky i pasu

Je však nutné upozornit, že původní možnost výdeje léků na základě předložení jednotlivých eReceptů však zůstává zachována v plném rozsahu. Pacienti budou moci i nadále od svého lékaře využívat identifikátory eReceptů všemi čtyřmi dosavadními způsoby. A to prostřednictvím papírové průvodky, v SMS, v mobilní aplikaci nebo e-mailem.

Přeshraniční elektronická preskripce

V procesu příprav a testování je v tuto chvíli podle Ireny Storové i takzvaná přeshraniční elektronická preskripce. Díky ní si bude moci český pacient vyzvednout své léky i mimo území České republiky. Stejnou možnost budou mít i cizinci u nás. Ti si budou moci léky předepsané ve své zemi vyzvednout v české lékárně. Tento způsob elektronické preskripce je již otestovaný a v polovině příštího roku by mohl být uveden do běžné praxe.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here