Na jednu ženu v Česku připadá 1,57 dítěte

0
3458
zenu
Foto: Pixabay.com

Na jednu ženu v Česku připadá v průměru 1,57 dítěte. České ženy mají nejčastěji dvě děti. Polovina dětí se v Česku rodí mimo manželství. Vyplývá to ze sčítání lidí 2021 Českým statistickým úřadem [ČSÚ].

Dvě děti má v Česku 1,9 milionu žen z jejich celkového počtu 4,4 milionu. A to ve věku 15 a více let. Podle ČSÚ více než tři pětiny těchto žen jsou starší 50 let. Menší část představují ženy, jejichž reprodukční věk, který se vymezuje 15-49 roky života, ještě není ukončen, tedy mohou mít další děti. Dle ČSÚ se různé skupiny žen na celkovém údaji ale podílejí různou měrou.

„V případě vdaných, rozvedených či ovdovělých žen připadají na každou ženu téměř dvě děti. U svobodných žen je to asi čtyřikrát méně. Ženy s vyššími stupni vzdělání mají v průměru méně dětí než ženy, které dosáhly nejvýše základního vzdělání nebo středního vzdělání bez maturity,“ vysvětluje ředitel odboru statistiky obyvatelstva a věcný gestor Sčítání 2021 Robert Šanda.

Mladí lidé se vzdávají dětí i kvůli ochraně klimatu

V případě vzdělání je pak dle něj i při zohlednění rozdílů mezi věkovými skupinami, respektive generacemi patrné, že s vyšším stupněm vzdělání ženy se počet narozených dětí snižuje. Celková statistika ale zahrnuje i ženy, které děti v budoucnu mít budou.

„Například z celkového téměř jednoho milionu bezdětných žen je více než 60 procent ve věku 15-29 let a více než 80 procent je svobodných. Lze tedy předpokládat, že u většiny z nich v budoucnu dojde ke změnám,“ doplňuje Šanda. 

Průměrný věk prvorodiček v Česku je 28 let

Ve věku nejvyšší plodnosti [28 až 31 let] se aktuálně nachází ženy narozené na počátku devadesátých let 20. století. Polovinu dětí porodily ženy ročníků narození 1987 až 1993.

Téměř půlka dětí se v Česku rodí mimo manželství

Z dostupných dat zdravotnických zařízení vyplývá, že i když se v Česku zvyšuje průměrný věk žen při narození prvního dítěte, zůstává tento průměrný věk žen nižší než v EU. Činí 28 let. Loni se v prvních třech čtvrtletích v Česku dle ČSÚ živě narodilo 84,7 tisíce dětí. To je o 500 dětí více než o rok dříve [ročně se v Česku živě narodí cca 110 tisíc dětí, pozn. red.]. Z údajů ČSÚ vyplývá, že meziročně vzrostl počet dětí narozených jako druhorozené. Prvorozených a dětí třetího a vyššího pořadí naopak ubylo.

Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí a krajů

[Zdroj: ČSÚ]

48,3 procenta z těchto dětí se narodilo obdobně jako v minulých letech mimo manželství. Rozvodem skončilo v prvních loňských devíti měsících 15,7 tisíce manželství. Více než tři pětiny [61,6 %] rozvodů se týkaly rodin s nezletilými dětmi [dítětem]. Počet těchto rozvodů ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím roku 2020 stoupl o 0,3 tisíce. Z pohledu délky trvání manželství bylo rozvodů nejvíce, téměř jedna pětina, po dvou až pěti letech od uzavření manželství.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here