Hygienici pokutovali provozovatele stravovacích služeb

0
438
stravovacich
Ilustrační foto: Pixabay.com

Od letošního ledna hygienici zkontrolovali 2 067 provozovatelů stravovacích služeb. Za porušení předpisů při práci s potravinami, ale i protikuřáckého zákona udělili 415 pokut v celkové výši 1 195 700 korun.

Z celkového počtu 2 097 kontrol jich 1 409 připadlo na plánovaný státní zdravotní dozor. Dalších 123 kontrol iniciovali samotní spotřebitelé a 35 kontrol připadlo na podezření na zdravotní potíže vyvolané konzumací potravin.

„27 kontrol bylo provedeno za účelem ověření splnění nařízených opatření či odstranění závad,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

České restaurace stále ještě smaží na přepáleném oleji

Upřesnil, že spolu s pokutami orgány ochrany veřejného zdraví uložili provozovatelům stravovacích zařízení i stovky opatření k nápravě. Nejčastěji k nim patřila sanitace provozovny. To znamená úklid, čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

„Pozastavení výkonu činnosti bylo nařízeno ve 13 případech a uzavření provozovny do odstranění nedostatků bylo nařízeno ve čtyřech případech,“ dodal Jakob.

Upřesnil, že pracovníci hygienických stanic rovněž analyzovali 639 vzorků pokrmů nebo potravin. Nevyhovělo 246 z nich.

Kontrola stravovacích služeb ve Středočeském kraji

Nejvíce kontrol hygienici provedli a pokut udělili ve Středočeském kraji. V něm zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje provedli v součtu 1 171 kontrol.

„Nejvíce kontrol je pravidelně prováděno ve vyvařujících restauracích, dále pak v provozovnách závodního stravování, v kuchyních zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb a také v provozovnách nevyvařujících, jako jsou kavárny a občerstvení,“ popsala mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamounová.

Za zjištěné závady hygienici ve Středočeském kraji vypsali pokuty za 697 100 korun. Méně závažná pochybení pak řešili domluvou. Přesto středočeští hygienici vydaly 100 opatření:

  • Sanitace provozovny či výrobníku zmrzliny: 31
  • Vyřazení potravin ze stravovací služby: 15
  • Likvidace potravin jiných než bezpečných: 9
  • Pozastavení výkonu činnosti: 15
  • Jiná opatření: 28
  • Okamžité uzavření provozovny: 2

Středočeští hygienici odebrali 348 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému hodnocení. Z toho 168 vzorků nevyhovělo požadavkům podle platných právních předpisů.

Dodržování protikuřáckého zákona a práce s ledem

Hygienici po celém Česku kontrolovali i dodržování protikuřáckého zákona [č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek]. Zaměřili se hlavně na označení zákazu kouření, jeho dodržování, stejně jako dodržování zákazu prodeje tabákových výrobků. I při těchto kontrolách ale našli závady.

Problémy hygienici řešili i ve smyslu nároků na potravinářské prostory, na hygienu provozu a označování rozpracovaných pokrmů. I tady našli závady. V letních měsících šlo nejčastěji o problémy při kontrole a vydávání zmrzliny. Hygienici se soustředili i na přípravu ledu.

„V porovnání s minulými roky, patří dnes výrobník ledu ke standardnímu vybavení provozovny. Překročení mikrobiologických ukazatelů může být příčinou střevních potíží, bolestí břicha, průjmů, zvýšené teploty či zvracení. Potíže většinou vymizí do dalšího dne, ale mohou být nepříjemné,“ vysvětluje Alena Patková z odboru hygieny výživy předmětů běžného užívání KHS Libereckého kraje s tím, že provozovatelé musí dbát při výrobě ledu na čistotu a stroje pravidelně čistit.

Kompletní výsledky z jednotlivých krajů uvádějí krajské hygienické stanice na svých webových stránkách. Kontroly dle zástupců krajských hygienických stanic pokračují. Kromě běžné kontrolní činnosti se nadále zaměří na poskytování stravovacích služeb i na akcích typu městských slavností, poutí a jarmarků. Stejně tak na provozovny v turisticky atraktivních regionech.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here