Německo rozšiřuje hrazené služby v lékárnách

0
673
v_lekarne
Ilustrační foto: Pixabay.com

Německo rozšířilo služby v lékárně hrazené ze zdravotního pojištění. Doplňkové poradenské služby lékárníka využijí hlavně pacienti užívající více léků, dále pacienti s protinádorovou léčbou, po transplantacích či s respirační nemocí.

O rozšíření doplňkových služeb v německých lékárnách hrazených ze zdravotního pojištění informovalo Spolkové sdružení svazů německých lékárníků [ABDA, Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände].

„Je to milník v péči o pacienta. S novými výkony zmírníme nedostatky ve zdravotní péči a zlepšíme efekt léčebné terapie,“ říká prezidentka ABDA Gabriele Regina Overwiening.

Rozšíření hrazených služeb pro pacienty v německých lékárnách vítá i předseda Německého svazu lékárníků [Deutscher Apothekerverband, DAV], který spadá pod zmiňovaný ABDA, Thomas Dittrich.

„Dlouho jsme usilovali a jednali o hrazených výkonech pro farmaceuty, nyní je tady dobré portfolio služeb, které lékárny pacientům nabízí bez lékařského předpisu,“ uvedl Dittrich.

Hrazené služby v lékárnách jsou jasně definované

Na rozšířené farmaceutické služby mají dle zprávy ABDA nově nárok pacienti, kteří užívají pět a více lékařem předepsaných léků. Farmaceut jim zhodnotí riziko lékových interakcí. Dále pacienti s nově předepsanými perorálně užívanými léky na protinádorovou léčbu, ať už jde o tobolky nebo tabletky. Stejně tak pacienti po orgánové transplantaci s nově předepsanými imunosupresivy.

Rozšířené poradenské služby takzvaně na pojišťovnu nabídne lékárník v Německu dále i pacientům s vysokým krevním tlakem. Za podmínky, že jim onemocnění diagnostikoval lékař a užívají léky na vysoký krevní tlak, takzvaná antihypertenziva. A k nově hrazeným výkonům pro německé lékárníky patří i doplňkové služby pro pacienty užívající inhalační léky na respirační onemocnění.

ČLnK představila plány na zlepšení lékárenství v Česku

Prezident Spolkové lékárnické komory [Bundesapothekerkammer, BAK] Thomas Benkert upozornil, že veškeré stávající i nové farmaceutické služby zajišťují němečtí lékárníci se zárukou kvality. Spolková lékárnická komora proto připravila pro lékárníky určitou podporu a pomoc formou školení, aby se na nové služby připravili a splnili vnitřní předpisy.

„Některé služby podmiňují speciální školení podle předpisů Spolkové lékárnické komory. I proto se může stát, že nové služby nenabídnou hned všechny lékárny,“ vysvětluje Benkert.

Pacientům se zájmem o konzultaci proto doporučuje, aby se ve své lékárně zkrátka nejprve zeptali, které ze služeb již nabízejí.

ABDA v Německu sdružuje všechny svazy a komory

Spolkové sdružení svazů německých lékárníků [zkráceně ABDA] zastřešuje veškeré spolkové svazy lékárníků v zemi. Konkrétně Spolkovou lékárnickou komoru [BAK] a Německý svaz lékárníků [DAV].

Mezi členy ABDA patří 17 lékárnických komor a 17 svazů lékárníků. Spolková země Severní Porýní-Vestfálsko se s ohledem na hustotu osídlení a rozlohu rozděluje ještě na oblasti Severní Porýní a Vestfálsko-Lippe.

Členství ve svazu je povinné pro všechny německé lékárníky. Oproti tomu majitelé lékáren se do sdružení přihlašují dobrovolně.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here