ČLnK představila plány na zlepšení lékárenství v Česku

0
553
v_Cesku
Pracoviště lékárníka. / Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Zlepšit dostupnost lékáren i v méně osídlených regionech v Česku mají dle České lékárnické komory [ČLnK] pravidla pro otevírání nových lékáren. A také finanční bonifikace těch, které drží své provozy právě v těchto oblastech.

Směřování lékárenské péče v následujících letech představili zástupci České lékárnické komory [ČLnK] v dokumentu Vize lékárenství 2025.

„Cílem tohoto dokumentu je vymezit základní priority ČLnK směřující k poskytování dostupné a kvalitní péče s důrazem na maximální využití odborných znalostí lékárníků, coby zdravotníků v první linii,“ říká k Vizi prezident ČLnK Aleš Krebs.

Aktuálně je dle dokumentu třeba se v českém lékárenství zaměřit především na postavení lékárníka v systému zdravotní péče. Dále na způsob odměňování, vytvoření rovnoměrné sítě lékáren v Česku a spolupráci s orgány státní správy.

ČLnK varuje před svéhlavým užitím léků i doplňků stravy

„V současné době trpí lékárenství mnoha problémy, které vyplývají do značné míry i z vývoje posledních 30 let. Kdy byl důraz naopak kladen zejména na zcela volnou hospodářskou soutěž s přednostním zaměřením na cenu léčivých přípravků, bez jakékoli smysluplné regulace či nastavení pravidel pro rovnoměrnou síť lékáren,“ říká Aleš Krebs.

Upozorňuje, že v posledních letech se u nás často zavírají lékárny ve venkovských oblastech a na periferiích. V důsledku čehož pak v těchto lokalitách chybí pokrytí pohotovostních služeb.

Osobní kontakt lékárníka s pacientem zůstává klíčový

I přes částečnou elektronizaci zdravotnictví zástupci ČLnK ve svém dokumentu upozorňují na důležitost zachování osobního kontaktu pacienta s lékárníkem při poskytování zdravotnických služeb. Právě ten se dle nich musí zachovat. A nadále se i rozvíjet s ohledem na nové terapeutické a technické možnosti.

Dr.Max představil novou centrální laboratoř v Řepích

V dokumentu se v přitom lékárníci odvolávají na zkušenosti z dob dvouleté pandemie covidu. Ta potvrdila důležitost osobního kontaktu lékárníka s pacientem. Stejně tak upozorňují na výsledky průzkumu veřejného mínění z let 2020 a 2021 společností SC&C. V něm veřejnost lékárníky hodnotila nejlépe z celého ambulantního sektoru zdravotnictví.

„Což lze připisovat mimo jiné plnému zachování osobního kontaktu lékárníků s pacienty po celou dobu pandemie,“ upozorňuje prezident ČLnK Aleš Krebs.

Pomoc v prevenci nemocí srdce a cév nabízejí i lékárníci

V poskytování lékárenské péče směrem k pacientům je tak dle Krebse důležité i zajištění dostatečného ekonomického zázemí pro poskytovatele, potažmo jejich zaměstnance. Jinak řečeno správné nastavení odměňování v tomto segmentu zdravotnictví.

Regulace lékáren v Česku

V budoucích letech se chtějí lékárníci dále zaměřit na zlepšení dostupnosti lékárenské péče v méně osídlených regionech Česka. Řešení v nerovnoměrného rozmístění lékáren spatřují v nastavení jasných kritérií pro otevírání nových lékáren. Současně i v zavedení zvýhodnění těch, které fungují v odlehlých méně osídlených lokalitách.

Zástupci ČLnK chtějí dle dokumentu v budoucích letech nadále pokračovat v jednáních o změnách v legislativě týkající se lékárenské péče v Česku. I v zavádění kroků, jež povedou ke zlepšení její dostupnosti a rozšíření služeb směrem k pacientům.

„Prioritou ČLnK je také přímá spolupráce na přípravě a úpravě legislativy a účast zástupců ČLnK ve všech komisích, orgánech apod., v nichž se projednávají a rozhodují záležitosti týkající se lékové politiky a lékárenství,“ říká závěrem Aleš Krebs.  

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here