Opařany léčí děti se sklony k sebevraždě pomocí DBT

0
1643
Oparany
Foto: Pixabay.com

Počty dětí se sebevražednými sklony a nutkáním se sebepoškozovat v Česku rostou. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany proto nově zavedla dialektickou behaviorální terapii [DBT]. Ta učí děti zvládat stres a vidět svět v lepším světle.

V posledních letech se podle odborníků z tuzemské největší Dětské psychiatrické nemocnice Opařany [DPNO] ukazuje, že běžná terapeutická léčba psychické potíže dětí a dospívajících, jež u nich vedou k sebepoškozování a sebevraždám, nezabírá. Navíc za situace, kdy emočně nevyrovnaných dětí v Česku rychle přibývá.

„Ukázalo se, že běžné terapeutické postupy obtíže nezmírňují u takového počtu dětí a v takové míře, v jaké bychom si přáli. V zahraničí je pro tento typ problémů volena právě dialektická behaviorální terapie jako psychoterapeutická léčba první volby,“ říká mluvčí dětské psychiatrické nemocnice Opařany Jana Sosna Voňavková.

Deprese děti přivádí i k sebevraždě, chybí pomoc

Proto program DBT od letošního léta nabízí dětským pacientům i opařanská nemocnice. Zapojují se do něj adolescenti od 14 let věku, jež se potýkají s obtížemi se zvládáním emocí, se sebehodnocením a nedobře zvládají stresové situace.

„DBT je založena na laskavém a přijímajícím přístupu. Terapie se snaží klást důraz na hledání rovnováhy na místo extrémů. Snaží se o pochopení principů vlastního chování a nácvik chování nového,“ popisuje nově zavedenou terapii klinický psycholog z DPN Opařany David Havelka.

Do léčby se podle něj zapojují dětští pacienti, kteří zažívají opakované krize se sklony k sebepoškozování a sebevražednými myšlenkami.

Do terapie se zapojují i rodiče malých pacientů

Léčebná terapie trvá standardně sedm až osm týdnů, kdy pacient pobývá v DPN Opařany. V první přípravné fázi trvající až dva týdny se pacienti účastní až pěti terapeutických sezení.

„V přípravné fázi takzvaném pretreatmentu probíhá bližší seznámení pacienta a rodiny s filozofií DBT a konkrétní podobou programu,“ přibližuje Sosna Voňavková s tím, že během ní se rodiče dětí obvykle doptávají na nejasnosti a řeší se případné obavy ze samotné léčby.

Opařany nekončí, noví lékaři dostanou milion korun

Po této době následuje šestitýdenní intenzivní dialektická behaviorální terapie. Její délku odborník volí individuálně podle pacienta tak, aby ten se zvládl naučit a procvičit si nově naučené dovednosti ke zvládání zátěžových situací. Pokud pacient trpí psychickými potížemi závažnějšího charakteru, pak se pokračuje v další terapeutické péči o pacienta.

DBT sníží sebevražedné sklony až o polovinu

Léčba pomocí DBT se ukazuje jako úspěšná při léčbě duševních onemocnění u dětí i v zahraničí. Výsledky tamních výzkumu ukazují, že pacienti, kteří absolvovali komplexní DBT program, vykazují ve srovnání s obvyklou terapií o 50 procent méně sebevražedných pokusů. A o 53 procent méně výjezdů zdravotnické záchranné služby a návštěv pohotovosti kvůli sebevražednosti. Terapeutické účinky DBT se v konečném důsledku dopadají i na samotné kapacity psychiatrických lůžek pro dětské pacienty. Počty hospitalizovaných se podle zahraničních studií snížily o 73 procent.

„Rigorózní výzkumy dokládají, že s DBT jsou spojena tato významná zlepšení, kdy dochází k poklesu sebevražedných pokusů lepším zvládáním impulzivity a větší důvěrou ve využívání krizových služeb,“ doplňují odborníci z DPN Opařany.

I záchvaty přejídání patří k poruchám příjmu potravy

Pacienti podle nich i lépe zvládají stresové situace, zbavují se deprese a lépe ovládají třeba i záchvatovité přejídání. Čísla dále potvrzují lepší vědomou kompenzaci symptomů ADHD. Zvýšení celkového a sociálního přizpůsobení a adaptivnější práci se vztekem. Potvrzuje se zvýšená odolnost ve vztazích s druhými, nárůst pozitivního sebehodnocení i snížení závislosti na návykových látkách a jejich škodlivém užívání.

Dialekticko-behaviorální terapie v DPN Opařany

Pro lepší pochopení nově zavedené terapie odborníci uvádějí, že dialektika znamená umění podívat se na věc z více úhlů.

„Je to pohled na svět, který říká, že skutečnost není černobílá. Neplatí, že je výhradně jeden názor pravdivý a druhý určitě nepravdivý, že existuje jedna absolutní pravda,“ přibližují s tím, že vždy záleží na samotném úhlu pohledu každého z nás.

Právě z různých úhlů pohledu se skutečnost jeví různě. A tak i dva opačné názory mohou být současně pravdivé. Když je zvážíme společně, vzniká nový úhel pohledu na situaci, který vytvoří novou skutečnost. Právě proto nám dialektika pomáhá vidět svět v rozmanitosti namísto extrémech. Tím se snižují konflikty a lidé lépe porozumí situacím a dokáží na ně pružněji reagovat.

„Vede nás k hledání rovnováhy mezi extrémy, zdánlivě opačné věci mohou být pravdivé, všechno a všichni jsou propojeni,“ dodávají.

Dětem jsme při pandemii ublížili nejvíc, říká psycholog

Léčba pomocí DBT pomáhá dětem a mládeži v přijetí sebesama a zároveň i ve snaze na sobě pracovat.

Slovo behaviorální pochází z anglického slova „behavior“ = chování. Jde o vědu zabývající se tím, jak se chování učíme. Za chování ale nepovažuje jen to, co je vidět navenek. Tedy jednání, ale i to, jak se chováme uvnitř sebe. Jak myslíme a prožíváme emoce.

„Behaviorální terapie se chování snaží porozumět a prostřednictvím nového učení pomoci získat takové chování, myšlení a prožívání, které jsou pro nás užitečné a vedou k psychickému zdraví,“ dodávají odborníci z DPN Opařany.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here