ÚN v Brně zaplatí nižší pokutu ÚOHS, než měla

0
451
v_Brne
Ilustrace: UNBr

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] Petr Mlsna částečně vyhověl rozkladu Úrazové nemocnice v Brně [ÚNBr] a snížil jí pokutu za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek na 300 000 korun.

Původně pokutu v prvostupňovém rozhodnutí ÚOHS nemocnici uložil ve výši 450 000 korun. Pokutu ÚNBr dostala za rámcové dohody na dodávky léčivých přípravků a zdravotnických prostředků bez zadávacích řízení.

„Úrazová nemocnice v Brně uzavřela bez zadávacího řízení čtyři rámcové dohody k zajištění dodávek léčivých přípravků a zdravotnických prostředků od dodavatele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně [FNUSA] s tím, že se jedná o takzvanou horizontální spolupráci,“ potvrdili zástupci ÚOHS.

Dohody podle nich pokrývaly období prosinec 2019, leden 2020, únor 2020 a dobu neurčitou od března 2020. Podle antimonopolního úřadu ÚNBr ale nesplnila zákonné podmínky horizontální spolupráce.

Podmínky horizontální spolupráce

Formu takzvané horizontální spolupráce lze podle ÚOHS využít v případech, kdy jde o spolupráci veřejných zadavatelů za účelem dosahování jejich společných cílů. A ty zároveň směřují k zajišťování veřejných potřeb.

„Současně se spolupráce řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem. A každý z veřejných zadavatelů vykonává na trhu méně než 20 procent svých činností, kterých se spolupráce týká,“ doplnili zástupci ÚOHS.

ÚOHS vypracoval metodiku pro soutěžení nákupu léků

Předseda úřadu v rozhodnutí o rozkladu potvrdil, že v případě smluv mezi zadavatelem a FNUSA se nejednalo o skutečnou spolupráci. Neboť v daném případě si oba zadavatelé nestanovili společné cíle. Natož, aby o jejich naplnění usilovali společně sdílenou strategií.

Co si vyžaduje horizontální spolupráce

Horizontální spolupráce podle ÚOHS vyžaduje vyšší zapojení jednotlivých zadavatelů. Každý z nich svým aktivním dílem přispívá k naplnění společného cíle.

„Nemělo by se jednat o vztah, kde jedna strana plní a druhá jí za plnění poskytuje úplatu, jako tomu bylo u Úrazové nemocnice a FNUSA. To je de facto přesný popis běžné veřejné zakázky, která podléhá soutěži,“ vysvětlují podmínky zástupci ÚOHS.

Podle jejich vyjádření předseda ÚOHS Petr Mlsna přesto přistoupil ke snížení sankce. Zohlednil, že FNUSA je veřejným zadavatelem, který své dodávky léků soutěží zákonem předepsaným způsobem.

„Soutěž o dodávky léčivých prostředků tedy sice neproběhla u Úrazové nemocnice, ale dodávky byly alespoň soutěženy ze strany FNUSA. Soutěžní prostředí tedy zcela vyloučeno nebylo,“ vysvětlili zástupci ÚOHS.

O Úrazové nemocnici v Brně

Úrazová nemocnice v Brně je příspěvková organizace statutárního města Brna. Základním úkolem nemocnice je specializovaná léčebně preventivní péče a vědecko-výzkumná činnost v oboru celé traumatologie a speciální chirurgie.

Lékaři z ÚN v Brně prodlužují kost hřebem s magnetem

Nosným programem nemocnice je plnění úkolů úrazového centra s nadregionální působností. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště. Řeší problematiku úrazů a urgentní chirurgie. V nemocnici pracuje tým vysoce specializovaných odborníků v jednotlivých chirurgických oblastech.

Prioritou nemocnice je péče o pacienty s komplikovanými úrazy včetně poranění páteře, pánve a polytraumat. Tomu odpovídá její personální a materiální vybavení. Činnost zastřešuje klinika traumatologie Masarykovy univerzity.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here